Nonne læser i bibel, Sydsudan. Foto: De Forenede Bibelselskaber
To tredjedele af befolkningen i Sydsudan kan ikke læse og skrive. Derfor er læsetræningskurser vigtige. Foto: de Forenede Bibelselskaber

11.11.2020 Synne Garff, international chef

Et plaget land: "Hjælp os med at skabe fred!"

I Sydsudan er 1,9 millioner internt fordrevet på grund af vold i befolkningen. Mange har oplevet forfærdelige ting og lider af svære traumer.

Det anslås, at omkring 775 millioner voksne mangler basale læseog skrivefærdigheder. De Forenede Bibelselskaber har også læsetræningsprogrammer med Bibelen i lande, hvor kristne forfølges.

 

Bibelens budskab bevæger folk, så de ændrer deres liv

Cecilia Kaiwa, leder af Bibelselskabet i Sydsudan, fortæller:

”Vold, død og sult er stadig en stor del af hverdagen i vores land. Omkring halvdelen af de cirka ti millioner indbyggere får for lidt at spise. Coronavirus forværrer levevilkårene. Forretninger er lukket, der er færre jobs og dermed færre midler."

Præster og frivillige fra menighederne bliver uddannet i at undervise på læsetræningskurserne. Undervisere og deltagere på kurserne modtager læsetræningsmateriale og et eksemplar af Bibelen.

Sydsudan, kort + foto af Cecilie Kaiwa.
Cecilia Kaiwa, leder af Bibelselskabet i Sydsudan. Foto: De Forenede Bibelselslaber

Omkring halvdelen af de cirka ti millioner indbyggere får for lidt at spise. Coronavirus forværrer levevilkårene.

Underviser på læsetræningskursus, Sydsudan. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Foto: De Forenede Bibelselskaber

Derfor tilbyder Bibelselskabet læsetræningskurser med Bibelen

"Vores præsident og oprørslederen har opbygget en regering med national enhed," fortæller Cecilia Kaiwa og fortsætter: "og vi håber, at borgerkrigen får en ende. Men i nogle landsdele kæmper befolkningen fortsat om kvæg og land. Uskyldige mennesker lider under den vedvarende vold og usikkerhed, og mange har mistet familie eller venner. Sorgen, hjælpeløsheden og vreden kan vi ikke håndtere alene. Folk længes efter Guds ord. For hos Gud finder de trøst og støtte.”

Manglen på uddannelse betragtes som en af de vigtigste årsager til konflikterne. Derfor tilbyder Bibelselskabet læsetræningskurser med Bibelen.

Kasser med bibler, Sydsudan. Foto: de Forenede Bibelselskaber

MobilePay: 62 903

  • For 335 kr. får 10 sydsudanesere Det Nye Testamente.
  • For 1340 kr. får 40 sydsudanesere Det Nye Testamente.
Nonne læser i bibel, Sydsudan. Foto: De Forenede Bibelselskaber

Mærke: 'Læs med Bibelen'

  • For 650 kr. kan du finansiere bibler og læringsmateriale til et helt læsetræningskursus.

Tak for din støtte!