Evangelisten Johannes portrætteret med sit symbol, ørnen, der holder en lille bog i sine klør. Portrætside, f. 209v fra Lindisfarne-manuskriptet. © British Library.
Evangelisten Johannes portrætteret med sit symbol, ørnen, der holder en lille bog i sine klør. Portrætside, f. 209v fra Lindisfarne-manuskriptet. © British Library.

28.03.2019 Af Thomas Godsk Larsen

Hvem er forfatteren bag Johannesevangeliet?

Hvem er den Johannes, der menes at have skrevet ’det fjerde evangelium’? Johannesevangeliet giver selv et bud, men kigger man nærmere, er svaret ikke så entydigt

Bespisningsunderet er, sammen med Jesus’ vandring på søen, de eneste beretninger i Johannesevangeliet, der har paralleller i de andre evangelier. Johannesevangeliet adskiller sig i det hele taget markant fra de tre andre evangelier, hvad angår stil og tone, men også i kronologi.

Læs om forskelle og ligheder mellem de fire evangelier

Hvordan skal vi forstå det, og hvad fortæller det os om Johannesevangeliets forfatter?

Den discipel, Jesus elskede

I Johannesevangeliet optræder en mystisk discipel, som går under navnet ’den discipel, Jesus elskede’ og ’yndlingsdisciplen’ (13,23; 19,26; 20,2; jf. 21,7.20). Han står Jesus særligt nær og har en dybere forståelse af ham end de øvrige (20,9). Han er også overordnet Peter, som i de andre evangelier optræder som disciplenes talsmand. Og ikke nok med det:

Det er den discipel, som vidner om dette, og som har skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt.” (kapitel 21, vers 24)

Den mystiske discipel er altså ligefrem forfatteren til Johannesevangeliet.

Men kan det nu også passe?

Næppe et øjenvidne til Jesus

Traditionen har nogenlunde enstemmigt tillagt Johannesevangeliet til Zebedæus-sønnen Johannes, der således skulle være yndlingsdisciplen, ydermere bror til Jakob og sammen med ham blandt Jesus’ første disciple.

At forfatteren skulle være en af Jesus’ nærmeste disciple regnes ikke for at være sandsynligt, da man mener, at en fisker fra Galilæa umuligt kan have været ophavsmand til et så gennemreflekteret skrift som Johannesevangeliet. I dag ved vi i øvrigt også, at kapitel 21 er en senere tilføjelse til evangeliet.

De fleste bibelforskere mener, at Johannesevangeliet er forfattet omkring 90 e.Kr., men det kan være forfattet tidligere, ligesom en datering i det 2. årh. heller ikke kan udelukkes. Uanset hvad, afspejler evangeliet mange års refleksion over forkyndelsen og, efter alt at dømme, ikke en direkte forbindelse til Jesus’ virksomhed.

Men hvem er det så, der har skrevet Johannesevangeliet?

En anonym forfatter i Egypten eller Lilleasien

Vi ved intet med sikkerhed om denne Johannes, der har lagt navn til evangeliet. Det afspejler dog et andet åndeligt miljø end det, vi møder i de andre evangelier og i Paulus’ breve, muligvis et egyptisk miljø, selv om Johannesevangeliet traditionelt stedfæstes til Lilleasien, altså omkring det nuværende Tyrkiet. Derudover er der også enighed om, at det er skrevet for en menighed, der primært består af jødekristne.

Spørgsmålet om, hvem der er forfatter til Johannesevangeliet, har med andre ord været omstridt. Men er det mon én og samme forfatter, der står bag Bibelens fem Johannes-skrifter?

Johannes-skrifterne og deres forfatter(e)

De indbyrdes forhold mellem de såkaldte Johannes-skrifter (evangeliet, de tre Johannesbreve og Johannes’ Åbenbaring) er omstridt – og ret forvirrende. Evangeliet (især talerne i Johannesevangeliet) og Johannes' Første Brev er skrevet i samme sprog og stil, hvorfor man antager en fælles forfatter – eller, at de stammer fra det, man har kaldt en fælles ’johannæisk skole’. Da Johannes' Første og Andet Brev har samme tematik, antager man, at de to skrifter har samme forfatter eller kommer fra samme johannæiske skole. Da Johannes' Andet og Tredje Brev begge er skrevet af en person, der kalder sig ”den ældste”, formoder man, at de er skrevet af samme forfatter.

På denne måde kan de fire skrifter knyttes sammen og tilskrives én og samme forfatter eller samme forfatterkollektiv, mens Johannes’ Åbenbaring adskiller sig markant fra de andre Johannesskrifter, både i sprog og indhold, så de fleste forskere mener, det ikke kan være skrevet af samme forfatter. Til gengæld er Åbenbaringen det eneste af disse fem skrifter, der har en navngiven forfatter i åbenbaringsmodtageren – nemlig Johannes.

En anden Johannes

At det fjerde evangelium kom til at hedde Johannesevangeliet, kan skyldes, at en anonym forfatter bevidst har ledt tanken hen på Zebedæus-sønnen for at tillægge sit skrift autoritet. Det var ikke en ukendt praksis i samtiden. Men det kan også skyldes en tradition fra kirkefaderen Papias, der levede i Lilleasien i 2. årh. Han hævdede som barn at have kendt en af Jesus’ disciple, der hed Johannes, dog en anden Johannes end Zebedæus-sønnen, og som blev kaldt Presbyteren. Det kunne være forfatteren til Johannes' Andet og Tredje Brev og dermed også til Johannes' Første Brev – og dermed også evangeliet.

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g