Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer

Studiebibelen er et uundværligt redskab til arbejdet med at læse og studere Bibelens tekster. Baseret på solid forskning giver Studiebibelen en enestående indgang til Bibelens på én gang fremmede og velkendte verden.

Studiebibelen indeholder:

  • Den autoriserede oversættelse af Bibelen med de gammeltestamentlige apokryfe skrifter
  • Indledninger til alle de bibelske skrifter
  • Detaljerede kommentarer til samtlige tekster
  • Faktabokse, som uddyber centrale bibelske begreber og temaer
  • Geografiske kort
  • 1872 sider

Klik her og se et eksempel på et opslagKlik her og se hele Ruths Bog fra Studiebibelen

799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g

Kommentarer og indledninger er skrevet af landets førende bibelforskere og er redigeret af professor Hans Jørgen Lundager Jensen (Aarhus Universitet), lektor Bodil Ejrnæs (Københavns Universitet) og lektor Geert Hallbäck (Københavns Universitet).

Studiebibelen henvender sig til studerende og alle, der beskæftiger sig professionelt med Bibelen, og til enhver med indgående interesse i de bibelske skrifter.

Bibelen er en meget fascinerende bog, men den er også en fremmedartet bog. Teksterne er blevet til i en tid, der var meget forskellig fra vores nutid; både verdensopfattelse, menneskesyn og moral er på nogle områder fremmede for moderne læsere. Derfor kan det være nyttigt med hjælp i form af indledninger, forklaringer og kommentarer til teksterne. Og Studiebibelens formål er netop at tilbyde denne hjælp, så Bibelens fascinerende univers kan udfolde sig for læseren.

Anmeldelser

Søren Kassebeer, Berlingske:"En smuk udgivelse. På sin egen underspillede måde. Enkel i sit udstyr, med bibeltynde sider, generøst forsynet med faktabokse og letlæselige fodnoter, der gør det svært læselige læsbart og forståeligt for de mindre bibelkyndige ... Det er en vigtig udgivelse. Måske dette bogforårs vigtigste på dansk. Og jo altså ikke, fordi der ikke allerede findes et utal af udgaver af bogen, også på dansk, men fordi vi allesammen, troende, agnostikere, ikke-troende, her bliver taget i hånden og ført ind i et univers, som det er meget lidt let at manøvrere rundt i på egen hånd ... Studiebibelen gør det ulige meget lettere at færdes i Bibelens myriader af rum, og det er vigtigt, selvfølgelig er det vigtigt, for Bibelen er vores kulturs grundfortælling, og kender vi ikke den, kender vi ikke os selv til bunds."

Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad:

"Studiebibelen er et uomgængeligt værk for den nysgerrige bibellæser ... et imponerende storværk ... Et værk på 1756 sider, som er en gave og må være et 'must' for enhver bibellæser ... en velkomponeret, overskuelig og flot bog, rig på nyttige oplysninger og klare og gode kommentarer ... Det er i det hele taget et godt selskab, man har samlet som bidragydere til Studiebibelen. Dygtige og kompetente, yngre og ældre universitetsfolk, som har noget på hjerte, og som veloplagt øser af deres viden ... Tak for denne store hjælp."

Jakob Brønnum, Præsteforeningens Blad:

"... gode, solide indledninger, ofte flere tætskrevne sider lange ... fyldige noter til teksterne ... tematiske faktabokse, der åbner både begreber og skrifternes genrer ... man føler, at bibelteksten løftes en nærmere som læser ... Bogen er et godt redskab til at tænke over tingene selv og åbner Bibelen for en moderne læser."

Svend Løbner, Ugebrevet Søndag Morgen:

"Bibelselskabets nye studiebibel lukker op for Bibelens univers. Og selv om det er et digert værk på 1872 sider, er stoffet nemt at gå til, fordi det er disponeret overskueligt ... Studiebibelen er baseret på solid forskning, hvor kommentarer og indledninger er skrevet af landets førende bibelforskere."