Fadervor.
Med Fadervor beder vi om, at Gud må påvirke os og bevæge os væk fra ondskaben, småligheden og forfængeligheden. Foto: Colourbox.

30.12.2015 Peter Skov-Jakobsen, biskop

Fadervor: Vi lægger det nye år i Guds hånd

På nytårsdag er Fadervor blandt læsningerne, og hvilke ord er vel bedre at gribe fat i på kanten af et nyt og ukendt år? Læs her biskop Peter Skov-Jakobsens ord til nytårsdag.

Fadervor på den første dag, i den første time. Alting lægges i Guds hånd.

Vi fejrer jul indtil Helligtrekonger. Vi fejrer, at Gud ikke forbliver fjern og mægtig på en himmeltrone, men bliver som et menneske.

Vi fejrer, at Gud ikke er ligeglad med verdens gang, og derfor beder vi:

”Fadervor, du som er i himlene! 
Helliget vorde dit navn, 
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.”

Vi beder om, at Gud må påvirke os, lægge sig ind i os, bevæge os mod vores medmenneske og befri os fra selvovervurderingen og selvoptagetheden. Vi beder om, at Gud bevæger os væk fra ondskaben, småligheden, forfængeligheden, og at vi tør lytte til Guds stemme, der altid fører os nærmere vores medmennesker.

Vi beder om, at det stadig må klinge inden i os: ”I ham brød lyset frem/ midt i den mørke vinter/ om nat ved Betlehem.”

Verden er ikke idyl. Det er nu, som dengang. Herodes har fået sine arvtagere. De er ikke mindre vanvittige. De hersker stadigvæk skånselsløst. De tror stadigvæk, at magten kan sikres med vold, med hemmeligt politi, med terror. De hersker med døden.

Derfor beder vi også altid om, at det samme sindelag må være i os, som var i Kristus Jesus. Han er anderledes. Han tør overgive sig selv til samtiden. Han står ikke og kommanderer eller skriger ind i hovedet på den, der er på flugt, på den fattige, på den syge. Han kommer, og medfølelsen er hans broder. Kærligheden er hans søster. Han kommer ikke som mægtig. Han kommer i sårbarhed.

Han kommer med længslen efter den anden verden – altså dér, hvor mennesker ikke undertvinger hinanden, og dér, hvor man har opgivet at ødelægge livet med døden. Han skaber liv ved tilgivelse og vreden har han stækket. Den bliver ikke trukket igennem sjælen som en plovfure, der vansirer menneskenes liv.

Derfor jubler vi også: ”Thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.”

Peter Skov-Jakobsen er biskop i Københavns Stift og er også Bibelselskabets præsident.