Forfulgte kristne - forside BV_4 2020
”Forfølgelse af kristne er voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis. Vold skal forstås som bl.a. fysisk overlast, manglende statslig beskyttelse, tyveri af jord og ejendom. Retslig skal forstås som forskelsbehandling i lovgivning i form af love om blasfemi og apostasi.” - Tænketanken for forfulgte kristne, 2020. Foto: Scanpix.

Forfølgelser af kristne tager til

Der har været en tilbøjelighed til at fortie krænkelserne mod kristne. Det er ved at ændre sig. Men der mangler fortsat handling.

Kristne udgør størstedelen af dem, der forfølges på grund af deres tro. Dette års nytårskollekt til Bibelselskabet går til bibelarbejdet i lande, hvor de kristne er under pres.

Det er desværre ikke nogen nyhed, men det er et faktum. Coronapandemien har ikke gjort situationen bedre for kristne i lande, hvor de i forvejen oplever voldelige og retlige overgreb. Tværtimod. I kølvandet på pandemien har regimer rundt omkring strammet grebet om religiøse minoriteter.

I Mellemøsten er der tale om et regulært exodus, når man ser på udvandringen fra lande, hvor kristne ellers har været markant til stede siden oldkirken, og hvor de kristne kirker har spillet og spiller en vigtig rolle i samfundet. I Kina og Indien mærker kristne indgribende forværringer i deres livsmuligheder, chikane og overgreb. Mange andre steder er billedet desværre det samme.

Vi kan ikke bare lade stå til.

Forfulgte kristne har brug for vores opmærksomhed og vores støtte. De har brug for bibler og sjælesorg, for opbakning og fortalervirksomhed.

Vi støtter Bibelselskaber rundt om i verden, som yder traumebehandling til forfulgte kristne, som uddeler bibler på trods af, det er forbudt, som styrker og opmuntrer de kristne gennem kirkerne og TV.

Bøn

Forfølgelser forværret

Verden oplever en af de mest massive kristenforfølgelser i historien. Det dokumenterer en forskningsrapport fra 2017 fra Aid to the Church in Need. Det uafhængige forskningscenter Pew Research Center har siden 2007 gennemført årlige undersøgelser af religions- og trosfriheden i 198 lande. I 2018 konkluderede centeret i en rapport, at der er sket en markant stigning i andelen af lande, der oplever en høj eller meget høj grad af myndighedsrelaterede restriktioner i religions- og trosfrihed.

Kors. Foto: Anton Darius/ Unsplash
Tros- og religionsfrihed er en menneskerettighed ifølge FN’s menneskerettighedskonvention, paragraf 18. Denne rettighed krænkes dagligt for millioner af mennesker. Foto: Anton Darius/ Unsplash

Det Danske Bibelselskab er en del af De Forenede Bibelselskaber, hvor 150 bibelselskaber er organiseret og arbejder tæt sammen om oversættelse og uddeling af Bibelen samt en lang række bibelprojekter. Bibelselskaberne er økumeniske og samarbejder med alle kirkeretninger. Vi har et netværk af kristne i mere end 240 lande og områder, hvilket betyder, at vi følger forfølgelse af de kristne tæt. Desuden støtter Bibelselskabet den kristne tv-station SAT-7, der drives af lokale kristne arabere i Nordafrika og Mellemøsten.

For 100 år siden udgjorde de kristne 20 procent af befolkningen i Nordafrika og Mellemøsten. I dag udgør de kristne mindre end 4 procent, og man anslår, at der er omkring 15 millioner kristne tilbage.

Kort over kristenforfølgelse fra rapporten Religious Freedom in the World, Aid to the Wourld in Need

FAKTA OM FORFØLGELSE

  • På verdensplan er der 2,2 milliarder kristne,
  • 1,6 milliarder muslimer og
  • 1 milliard hinduer.
  • 75 procent af verdens religiøst forfulgte er kristne.
  • For hundrede år siden var 20 procent af befolkningen kristne i Mellemøsten.    I dag mener man, at der er under 5 procent.

Danmarks ansvar for forfulgte kristne

Perspektiver på kristendomsforfølgelse og religionsfrihed
danmarks ansvar
39,95

Forfatter: Tænketanken for forfulgte kristne
Sidetal: 54 sider
Indbinding: softcover
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-183-7
Mål: 21 x 29,7 cm