Forfulgte kristne - forside BV_4 2020
”Forfølgelse af kristne er voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis. Vold skal forstås som bl.a. fysisk overlast, manglende statslig beskyttelse, tyveri af jord og ejendom. Retslig skal forstås som forskelsbehandling i lovgivning i form af love om blasfemi og apostasi.” - Tænketanken for forfulgte kristne, 2020. Foto: Scanpix.

01.12.2020 Synne Garff, international chef

Forfølgelser af kristne tager til

Der har været en tilbøjelighed til at fortie krænkelserne mod kristne. Det er ved at ændre sig. Men der mangler fortsat handling.

”Fortæl vores historie,” gentog biskoppen og så på mig med et fast blik.

Biskoppen boede i et muslimskdomineret område, hvor de kristne er under voldsomt pres. I Danmark har der været en tilbøjelighed til, at de tiltagende kristenforfølgelserne blev fortiet, og at Danmark ikke skulle gøre noget særligt for at hjælpe religiøse minoriteter, der forfølges. Det har været fremført, at de kristne slet ikke ønskede vores hjælp, fordi det bare ville gøre situationen værre.

Jeg har igennem snart ti år rejst i områder, hvor kirker brændes ned og kristne diskrimineres, arresteres, overfaldes og slås ihjel, alene fordi de er kristne. Jeg har aldrig mødt kristne, som ønsker, at vi fortier sandheden. Men jeg har ofte mødt forfulgte og undertrykte kristne, der ønsker, at jeg ikke nævner deres navn eller hvilket land, de kommer fra, af frygt for deres liv. Derfor gør Bibelselskabet sig selvfølgelig stor umage med at filtrere de informationer, som vi næsten dagligt modtager.

Synne Garff
Synne Garff, international chef i Bibelselskabet.

I Danmark har der været en tilbøjelighed til, at de tiltagende kristenforfølgelserne blev fortiet, og at Danmark ikke skulle gøre noget særligt for at hjælpe religiøse minoriteter, der forfølges.

Et spørgsmål om menneskerettigheder

Men kommer kristenforfølgelserne os overhovedet ved i Danmark? Jeg forstår godt, man kan have lyst til at stikke hovedet i busken, for det er voldsomt, det, der foregår. Men inden for de senere år er danskere også blevet ofre for militant islamistisk terror.

Den globale verden har på godt og ondt bundet os sammen med andre kulturer og samfund, der har et andet syn på tros- og religionsfrihed.

Danmark spiller en vigtig rolle i menneskerettighedsspørgsmål. Tros- og religionsfrihed er en menneskerettighed ifølge FN’s menneskerettighedskonvention, paragraf 18. Denne rettighed krænkes dagligt for millioner af mennesker.

Undertrykkelse af religiøse minoriteter er et komplekst fænomen. I nogle områder har forfølgelsen bund i lande med kaos og kriminalitet, i andre handler det om diktatorer og myndigheder, som enten hylder ateisme, en anden religion eller sig selv og således levner meget lidt plads til andre trosformer. Konservativ islam spiller i store områder en central rolle i undertrykkelsen. Herrtil kommer, at forfølgelse ofte er iblandet storpolitiske og økonomiske interesser.

LÆS HELE Bibelen og Verden

Forside B&V4_2020

Forfølgelser forværret

Verden oplever en af de mest massive kristenforfølgelser i historien. Det dokumenterer en forskningsrapport fra 2017 fra Aid to the Church in Need. Det uafhængige forskningscenter Pew Research Center har siden 2007 gennemført årlige undersøgelser af religions- og trosfriheden i 198 lande. I 2018 konkluderede centeret i en rapport, at der er sket en markant stigning i andelen af lande, der oplever en høj eller meget høj grad af myndighedsrelaterede restriktioner i religions- og trosfrihed.

Kort over kristenforfølgelse fra rapporten Religious Freedom in the World, Aid to the Wourld in Need
Kortet viser, hvilke lande der har en høj grad af diskrimination eller forfølgelser pga. religion. Den er udarbejdet på baggrund af Religious Freedom in the World-rapporten. Kilde: Aid to the Church in Need (2018), www.acn-canada.org

Nogle forskere anslår, at omkring 75 procent af al religiøs diskrimination og forfølgelse nu er rettet mod kristne. For 100 år siden udgjorde de kristne 20 procent af befolkningen i Nordafrika og Mellemøsten. I dag udgør de kristne mindre end 4 procent, og man anslår, at der er omkring 15 millioner kristne tilbage. For ti år siden var der over 1 million kristne i Irak. I dag er der under 300.000.

LÆS OGSÅ: Historien bag folkedrabet: Sådan blev armenierne forfulgt

I ly af krige udryddes kristne. Det er sket før i historien. Det Armenske Folkedrab i 1915 fandt sted, mens 1. verdenskrig rasede. Det Armenske Folkedrab spøger fortsat i den blodige konflikt i Nagorno-Karabakh i dag. I Afrika huserer militante islamiske grupper, og fra Saudi-Arabien udgår en ekstremistisk sunni-muslimsk terror. På Gaza-striben er der under 800 kristne tilbage, Egypten har ved kristne højtider været udsat for terror mod kirker, Sri Lanka blev ramt sidste år af islamisk terror, hvor tre danske børn omkom, i Kina er bibelarbejde blandt børn og unge truet, i Indien øges undertrykkelsen over for de kristne. I Frankrig har der været flere angreb på kirker. Konvertitter fra islam til kristendom er en særligt udsat gruppe – for blot at nævne nogle nedslag i en blodig, undertrykkende historie fra den nutidige kristenforfølgelse.

Kors. Foto: Anton Darius/ Unsplash
Tros- og religionsfrihed er en menneskerettighed ifølge FN’s menneskerettighedskonvention, paragraf 18. Denne rettighed krænkes dagligt for millioner af mennesker. Foto: Anton Darius/ Unsplash

Velkommen til oplysning – og handling

Bibelselskabet byder den nye tænketank for forfulgte kristne velkommen og stiller sin viden til rådighed. Det Danske Bibelselskab er en del af De Forenede Bibelsel- skaber, hvor 150 bibelselskaber er organiseret og arbejder tæt sammen om oversættelse og uddeling af Bibelen samt en lang række bibelprojekter. Bibelselskaberne er økumeniske og samarbejder med alle kirkeretninger. Vi har et netværk af kristne i mere end 240 lande og områder, hvilket betyder, at vi følger forfølgelse af de kristne tæt. Desuden støtter Bibelselskabet den kristne tv-station SAT-7, der drives af lokale kristne arabere i Nordafrika og Mellemøsten.

For 100 år siden udgjorde de kristne 20 procent af befolkningen i Nordafrika og Mellemøsten. I dag udgør de kristne mindre end 4 procent, og man anslår, at der er omkring 15 millioner kristne tilbage.

Bibelselskabet har også budt velkommen til Udenrigsministeriets særlige enhed for Tros- og religionsfrihed, der åbnede i 2017. Ideen var at få trosfrihed på dagsordenen. Kontoret gør det godt, men er på grænsen til at kunne ligne en symbolsk gestus. Regeringens strategi følges ikke op af handling, og der afsættes alt for få penge til at fremme tros- og religionsfrihed i udviklingslandene. Organisationer, der vil hjælpe forfulgte kristne, er stadig dybt afhængige af private donorer.

Tænketanken påpeger, at danskerne generelt ved meget lidt om kristenforfølgelse. Som kristne er vi sat i verden for at kæmpe for dem, der trædes under fode. Det bliver kristne i stigende grad sammen med andre religiøse mindretal. Trosfrihed må endnu mere på dagsordenen i skoler og på uddannelsesinstitutioner, i Danmark og globalt. Den historie har vi pligt til at fortælle. Men oplysning må ledsages af handling.

LÆS MERE om forfulgte kristne

Kort over kristenforfølgelse fra rapporten Religious Freedom in the World, Aid to the Wourld in Need

FAKTA OM FORFØLGELSE

  • På verdensplan er der 2,2 milliarder kristne,
  • 1,6 milliarder muslimer og
  • 1 milliard hinduer.
  • 75 procent af verdens religiøst forfulgte er kristne.
  • For hundrede år siden var 20 procent af befolkningen kristne i Mellemøsten.

    I dag mener man, at der er under 5 procent.

Rapport - forfulgte kristne

DEFINITION PÅ FORFØLGELSE AF KRISTNE

”Forfølgelse af kristne er voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis. Vold skal forstås som bl.a. fysisk overlast, manglende statslig beskyttelse, tyveri af jord og ejendom. Retslig skal forstås som forskelsbehandling i lovgivning i form af love om blasfemi og apostasi.” - Tænketanken for forfulgte kristne, 2020.

Danmarks ansvar for forfulgte kristne

Perspektiver på kristendomsforfølgelse og religionsfrihed
danmarks ansvar
39,95

Forfatter: Tænketanken for forfulgte kristne
Sidetal: 54 sider
Indbinding: softcover
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-183-7
Mål: 21 x 29,7 cm