øje - forfulgte kristne
Rapporten vidner om meget udbredt forfølgelse – altså vold eller indgribende lovgivning rettet mod kristne – i en lang række lande. Foto: Aris Messinis

01.12.2020 Bibelselskabet

Ny rapport: Der mangler viden om kristenforfølgelser

På verdensplan er kristne den mest forfulgte religiøse gruppe. Men problemet undervurderes af danskerne.

Sådan konkluderer Tænketanken for forfulgte kristne oven på en Megafonundersøgelse af danskernes vide om forfølgelse af religiøse minoriteter.

Kun 29 procent af de adspurgte i Megafon-undersøgelsen ser forfølgelse af kristne som et problem i høj eller meget høj grad. Næsten 4 ud af 10 opfatter det omvendt i mindre grad eller slet ikke som et stort problem på verdensplan.

Rapporten vidner om meget udbredt forfølgelse – altså vold eller indgribende lovgivning rettet mod kristne – i en lang række lande.

Det korte overblik

Europa

Vilkårene for religionsfrihed i Europa er forværret siden 2007, hvor der har været en større stigning i statslige begrænsninger på religiøse aktiviteter – såsom begrænsninger på eller privat religionsudøvelse eller religiøs litteratur – end i nogen anden verdensdel. Sammenlignet med de øvrige verdensdele er Europa fortsat i front, når det gælder religionsfrihed.

Afrika

I dele af Afrika har sociale og politiske problemer skabt grobund for øget vold mod kristne og andre religiøse minoriteter. Volden mod de kristne motiveres nogle steder religiøst af islamistiske grupper, som forsøger at udnytte den politiske ustabilitet til at rekruttere medlemmer. En britisk rapport advarede for eksempel i sommeren 2020 om folkedrab på kristne i Nigeria.

Asien

Der er tegn på, at folkerige lande i Asien udnytter lukketheden omkring coronapandemien til at tage yderligere kontrol over religiøse minoriteter, der anses som en trussel mod landenes kultur og værdier. Sociale medier anvendes i stigende grad til overvågning og spredning af misinformation.

Rapport - forfulgte kristne
Tænketanken for forfulgte kristne samler mennesker med en særlig viden om internationale og nationale samfundsforhold, teologi og medier til et samarbejde om at formidle den viden, som er en forudsætning for realiseringen af trosfrihed for alle. Rapporten "Danmarks ansvar for forfulgte kristne" er udgivet af Tænketanken for forfulgte kristne i samarbejde med Bibelselskabet.

Mellemøsten

Religiøs forfølgelse er én blandt flere årsager til, at de kristne forsvinder fra Mellemøsten. Fejlslagne stater, sikkerhedsvakuum og borgerkrig er andre f-ak torer blandt mange.

Antallet af kristne i Mellemøsten svinder ind. For hundrede år siden var der 20 procent kristne. I dag mener man at tallet er 4-5 procent. En fremskrivning baseret på tal fra FN forudså i 2015, at der i 2025 vil være blot 3,6 procent kristne tilbage i Mellemøsten.

Det internationale samfund står over for en vanskelig opgave med at understøtte kristne minoriteter og andre religiøst forfulgte i mange områder af Mellemøsten. Flere steder kan det være for sent at genoprette de kristne kirker og samfund.

Danmarks ansvar for forfulgte kristne

Perspektiver på kristendomsforfølgelse og religionsfrihed
danmarks ansvar
39,95

Forfatter: Tænketanken for forfulgte kristne
Sidetal: 54 sider
Indbinding: softcover
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-183-7
Mål: 21 x 29,7 cm