Dicte. Foto: L. Drori/Bibelselskabet.
Dicte er inspireret af pinseberetningen i hendes sang En sang fra dig. Foto: L. Drori/Bibelselskabet.

Preben Medom Hansen

Fra bibeltekst til sangtekst - Dicte's "En sang fra dig"

Dictes sang er inspireret af pinseberetningen fra Det Nye Testamente (Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-13). Læs om hvordan bibeltekst og sangtekst hænger sammen. 

Dicte har valgt at skrive sin sang med inspiration i pinsefortællingen. Hun har naturligt nok koncentreret sig om fænomenet/begrebet Helligånd – fordi pinsefortællingen netop handler om, at disciplene får Helligåndens kraft. Teksten kan forstås som tanker og indfald, der kredser om, hvad en størrelse som en helligånd kan betyde og udrette. Men sangteksten bruger hverken ordene hellig, ånd eller andre religiøse udtryk. Det er et bevidst valg, fordi forfatteren har ønsket at give mulighed for forskellige forståelser og fortolkninger. Hun siger i interviewet:

"Teksten kan læses på flere planer. Både som at Helligånden er kommet, og at man føler en tryghed ved Gud. Men trygheden kan også komme fra en mand, en elsket, en ven eller det samfund, man er en del af."

Sprogbilleder

Sangen er i jeg-form. Og versene fortæller med forskellige sprogbilleder om, hvordan jeg’et kæmper med livets forskellige udfordringer. Der fortælles om et liv, der – som de fleste – ofte er præget af det uforløste, urolige og frustrerede. Sprogbillederne er usædvanlige, og flere af dem er ikke umiddelbart til at oversætte til rationelle udsagn. Her må det være op til den enkelte at finde sin egen forståelse – eller blot lade billederne stå som billeder.

I omkvædet skifter fokus fra jeg til du:

Du er en tro i mig
du er en sang der kun kommer fra dig
du er et håb i mig
og en sang der kun kommer fra dig
.

Det klassiske trekløver

”Du” – som måske er Helligånden, måske en ven eller en kæreste – forbindes her med både tro og håb. Og i vers 2 nævnes kærligheden. Så hele det klassiske trekløver tro, håb og kærlighed er repræsenteret i sangen. 
Ud over tro, håb og kærlighed så fortæller Dicte i interviewet, at pinsefortællingens pointe om disciplenes pludselige evne til at kunne tale alle sprog har spillet en rolle for sangskrivningen:

"Når folk ikke har det godt sammen, så er det, fordi de ikke kan forstå, hvad den anden siger. Jeg læser pinseteksten som en tekst, hvor folk pludselig kan høre hinanden. De får evnen til at se hinanden, til at tilgive ..."

Her forbinder hun forståelsen med at kunne ”se hinanden” – som igen betyder, at man også kan tilgive hinanden. Så det handler ikke om at forstå eller ikke forstå hinanden rent sprogligt; men om man har den empati, indlevelsesevne og vilje til forståelse, der gør, at man kan forbinde sig til andre mennesker.

Læs mere

Læs teksten til Dictes En sang fra dig

Bagom pinseberetningen

Pinsedagen

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

Læs hele teksten

En sang fra dig

Jeg har trasket så længe i vand
og hentet ild i vredens land
talt alle stjerner der var til havs
og længes uafbrudt efter at være tavs

På de ødeste stier for at finde
menneskehav, alt vi har er kort
ja min længsel har varet så længe
og jeg håber ...

Du er en tro i mig
du er en sang der kun kommer fra dig
du er et håb i mig
og en sang der kun kommer fra dig.