Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen lidt sjovere. Foto: commons.wikimedia/Mattbuck.
Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen lidt sjovere. Foto: commons.wikimedia/Mattbuck.

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Dicte "En sang fra dig"

Hvad betyder sprog egentlig for mennesker? Og hvilke symboler og ordbilleder ser vi i pinseteksten og Dictes sang? Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i pinseberetningen og Dictes sang.

1. Sprogbilleder

Lad eleverne læse:

 • Bibelteksten om pinsebegivenheden
 • Sangteksten
 • Interviewet med Dicte

Stil dem herefter følgende opgave:

Bibelteksten er en næsten 2000 år gammel fortælling, der foregår i Jerusalem. En sang fra dig kan umiddelbart lyde som en almindelig popsang om kærlighed

 • Giv jeres bud på, hvordan de to tekster alligevel har noget tilfælles. Hvad er forbindelsen mellem bibelteksten og sangteksten?

2. Sprogbilleder

Giv et bud på, hvad sprogbillederne betyder:

 • hentet ild i vredens land 
 • talt med alle stjerner, der var til havs
 • menneskehav
 • bjerge af håbløse mål
 • kærlighedens bål
 • dråbe af stilhed før storm.

Lad eleverne skrive et sangvers/digt, hvor et eller flere af sprogbillederne indgår.

3. Indefra eller udefra?

Helligånden forbindes i kristendommen bl.a. med tro, håb og kærlighed. Disse værdier er også på spil i Dictes sang. Men hvor oplever vi, at vores tro, håb og kærlighed kommer fra i vores hverdag:

 • Er det noget, der kommer indefra? Fra os selv?
 • Eller er det noget, der kommer til os udefra? Fra andre mennesker? Fra naturen? Fra oplevelser? Eller fra Gud?

Giv eleverne den udfordring, at de skal finde et eksempel på begge dele:

 • Et eksempel på at tro/håb/kærlighed er noget, der kommer indefra
 • Et eksempel på at tro/håb/kærlighed kommer til os udefra – som en gave eller en kraft, vi nærmest får foræret.

4. Helligåndssymboler

I pinseberetningen beskrives Helligåndens kraft med to billeder: ”et kraftigt vindstød” og ”tunger som af ild”. 

Et andet og meget brugt symbol på Helligånden er duen. Dette symbol udspringer af fortællingen om Jesus’ dåb. Her daler Guds ånd ned over ham som en due (Lukasevangeliet kapitel 3, vers 22).

Fortæl eleverne, at duen er et symbol på Helligånden. Stil eleverne følgende opgave:

 • Undersøg via nettet, hvorfor duen har denne symbolbetydning. 
 • Find, og læs den fortælling i Bibelen, som symbolbetydningen har rod i.
 • Undersøg, hvilke andre symbolbetydninger duen har (fred, renhed, kærlighed).

5. Forskellige sprog

Læs fortællingen om Babelstårnet for eleverne (1. Mosebog kapitel 11, vers 1-9). Her ødelægges menneskets samarbejde, fordi de ikke længere kan forstå hinanden. Sammenlign med pinseberetningen. Det er nærmest en modfortælling til Babelstårnet, for her udlignes sprogforskellene igen for en stund, fordi disciplene pludselig kan tale alle sprog.

Diskuter: Hvad betyder de forskellige sprog for vores fællesskab på kloden?

Også mennesker, der taler samme sprog rent lingvistisk, kan være så forskellige, at de har meget svært ved at forstå hinanden. Man kan godt sige om to danskere – fx en ældre jysk landmand og en autonom fra Nørrebro – at de ikke taler samme sprog. De forstår ikke hinanden, fordi deres erfaringsgrundlag, værdier og måde at tænke på er grundlæggende forskellige.

Lad eleverne finde eksempler på modsætningspar, der er så forskellige, at de ”ikke taler samme sprog”, selvom de bor i samme land:

 • Lad eleverne finde på nogle små optrin, der viser eksempler på, hvordan mennesker ikke forstår hinanden. Og som viser, hvad manglende forståelse kan medføre af problemer.

Brug ovenstående som afsæt til en samtale om, i hvilken grad manglende forståelse er skyld i verdens lidelse og ufred.

Lad eleverne give bud på, hvordan man kan skabe større forståelse mellem mennesker, der er forskellige og ”taler forskellige sprog”.

6. Løs opgaven uden sprog

Sæt eleverne i grupper på 3-4 elever. Fortæl, at de skal løse følgende opgaver uden at bruge talt eller skrevet sprog. De skal forstille sig, at de taler helt forskellige sprog – som kinesisk, grønlandsk, swahili og arabisk. Så de kan hverken tale eller skrive sammen på et fælles sprog. De må nøjes med tegnsprog, kropssprog, tegninger og symboler.

Løs fx følgende opgaver i gruppen:

 • Aftal en biograftur. Hvad I gerne vil se, hvornår I skal af sted, hvor I mødes osv.
 • Min far er også din far. Og min mor er også din mor. Men du er ikke min bror. Hvem er du? (Svaret er: Min søster)
 • Hvilken sportsgren er den bedste? Og hvorfor?

Læs mere

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang

Bag om pinseberetningen

Pinsedagen

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

Læs hele teksten

En sang fra dig

Jeg har trasket så længe i vand
og hentet ild i vredens land
talt alle stjerner der var til havs
og længes uafbrudt efter at være tavs

På de ødeste stier for at finde
menneskehav, alt vi har er kort
ja min længsel har varet så længe
og jeg håber ...

Du er en tro i mig
du er en sang der kun kommer fra dig
du er et håb i mig
og en sang der kun kommer fra dig.