Generalsekretær Magda Victor i Bibelselskabet på Haiti
Generalsekretær Magda Victor i Bibelselskabet på Haiti deler bøger ud med bibelhistorier til børn. Foto: Andrea Rhodes

11.03.2019 Ann-Catherine Kvistad

Haitis Bibelselskab: Gør Bibelen tilgængelig for alle

”Det er kun Gud, som kan give håb,” siger Joseph, som er lærer på en af de mange skoler, kirkerne driver. ”Vi vil gøre Guds ord tilgængeligt,” siger generalsekretæren i Bibelselskabet på Haiti

Magda Victor er generalsekretær i Bibelselskabet på Haiti. Hun fortæller ivrigt om det nye projekt ’Bibelbøger til skolebørn’, som man nu kan støtte gennem Det Danske Bibelselskab:

”Dette projekt er vokset ud af et ægte behov: behovet for bøger til børn. Det er noget, der er stor efterspørgsel på!” Magda fortæller, at det er lærerne ved de mange kristne skoler på Haiti, som formidler behovet til Bibelselskabet.

Stor mangel på bøger og Bibelen

”Der er stor mangel på materiale, som lærerne kan bruge,” fortæller hun. ”Vi ønsker at komme dette behov i møde, og derfor har vi sat projektet i søen. Det skal både hjælpe børnene, lærerne og rektorerne på skolerne. For lærerne fortæller os, at det næsten er umuligt at lave god undervisning uden bibler, læsebøger og andre bøger. Og de mangler alle disse værktøjer.”

Det er ikke kun børnene, der får glæde af en bog med bibelhistorier: ”Når et barn får Det Nye Testamente eller et hæfte med bibelhistorier, deler de det med deres forældre, ja, med hele deres familie. Så dette projekt påvirker både børnene og lærerne, forældrene og resten af familien.

”Vi gør Guds ord tilgængeligt for alle”

Generalsekretæren fortæller videre: ”Kirkerne er jævnligt i kontakt med Bibelselskabet, og de kommer ofte til os og fortæller, hvad de ønsker sig af bibler og andet materiale. Så vi ved ret præcist, hvad de har brug for. Ofte kommer børnene på disse skoler fra familier, som er meget fattige.”

Magda er glad for tilbagemeldingerne
fra kirkerne og skolerne:

”Det er jo derfor, Bibelselskabet eksisterer: For at hjælpe vores brugere med det, de har brug for. Det er derfor, vi arbejder, som vi gør. Vores mål er at gøre Guds ord tilgængeligt for alle.”

Pige, Haiti. Foto: Andrea Rhodes
Mange familier på Haiti er så fattige, at de kun har råd til at give børnene et ordentligt måltid hver anden dag. Derfor arbejder menighederne på at samle penge ind, så de kan give børnene et måltid mad på skolen. Foto: Andrea Rhodes

Massiv fattigdom

Joseph Elie er rektor på en af de kristne skoler. Han fortæller om stor fattigdom mange steder: ”Børnene på min skole er meget fattige. De fleste familier er så fattige, at de kun har råd til at give børnene et ordentligt måltid hver anden dag. Arbejdsløsheden i vores område er på næsten 100 %. Nogle prøver at købe og sælge ting på markedet, men når ingen har penge at købe for, er der ikke meget at tjene.”

Han fortæller, at menigheden samler mad ind, så skolen kan give børnene et måltid hver dag. Jeg spørger, hvorfor Joseph beder om bibler og andre kristne bøger, når situationen synes så håbløs, og fattigdommen er så massiv: ”Ser du, det, disse børn har allermest brug for, er håb – et håb om, at livet faktisk kan blive bedre! Dét håb kan Gud give dem. Derfor er det så vigtigt her på Haiti at lære børnene om Gud og Jesus. Vi ønsker at give dem bibler og andet kristent materiale, så de får mulighed for netop det.”