Bibler til børn på Haiti. Foto: Andrea Rhodes
På de mange skoler, der drives af lokale menigheder, lærer børnene at læse, og de lærer fortællingerne fra Bibelen at kende. Mange af deres forældre kan ikke læse, så børnene læser højt for deres forældre derhjemme. Foto: Andrea Rhodes

11.03.2019 Ann-Catherine Kvistad

Haitis skoler har én bøn: Giv os bibler!

Haiti, den caribiske ø-stat øst for Cuba, er stadig stærkt præget af jordskælvet i 2010. Men skolerne beder kun om én ting: Bibler til børnene

Haiti er på én gang både død og fordærv, himmel og helvede, skønhed og snavs. Der er god mad og sult på samme tid, og der er både hjertevarme mennesker og brutal vold. Kontrasterne er store, ja, næsten ufattelige.

Lærerne er heltene

Efter at have besøgt Bibelselskabet på Haiti og deres skoleprojekter er der imidlertid én ting, jeg er helt sikker på: Lærerne er heltene i dette land. Mange er kommet hjem til Haiti efter at have fået uddannelse i udlandet. Nu er de klar til at give en ny generation unge mennesker deres skolegang. Og i et land, hvor 60% af befolkningen er under 25 år, er der virkelig mange elever!

Udfordringerne er imidlertid mange. Som en lærer sagde: ”Vi må give børnene en uddannelse både for krop og sjæl.” Det er ingen let opgave. Specielt ikke, når de kæmper mod voodoo-traditionerne, blodige bandekrige i lokalområdet og en ufattelig fattigdom.

Bibelen giver håb til dem, der ikke har håb. Bibelen giver fred der, hvor der er vold. Bibelen giver frihed der, hvor ånderne i voodoo-traditionen har taget kontrollen

Beder om bibler

Hvad er det så, disse mennesker beder os om? De beder om bibler! Flere gange under mit besøg spurgte jeg dem: ”Når situationen er så dårlig, hvorfor beder I så om bibler?” Svaret var altid det samme, sagt på en høflig, men bestemt måde: ”Ja, men frue, det må du da forstå! Bibelen giver håb til dem, der ikke har håb. Bibelen giver fred der, hvor der er vold. Bibelen giver frihed der, hvor ånderne i voodoo-traditionen har taget kontrollen.”

Kort sagt: Hvis bare Bibelen bliver tilgængelig og læst, så bliver mennesker kristne. Visheden om dette er urokkelig for de kristne lærere på Haiti. Og ofte har de selv erfaret dette i deres eget liv.

Voodoo

Betegnelsen ”voodoo” bliver brugt om lignende kultformer i både Vestafrika og Amerika. Men på Haiti praktiseres det, som haitianerne selv kalder ”den mørkeste” variant af voodoo. Gennem lange ceremonier med sang og dans inviteres ånder til at tage bolig i præsten eller andre deltagere.

Hensigten med ritualerne er at få kendskab til fremtiden, at få magt over andre mennesker eller at beskytte sig og sine mod lignende besværgelser fra andre. I vores møde med mennesker på Haiti hørte vi mest om den virkning, ceremonierne har på børnene: Lærerne mærker, at de er trætte og stille på skolen på grund af de lange og skræmmende ceremonier, som ofte foregår i hjemmene.

Mange skoler

Haiti trænger til en forandring til det bede, og her spiller lærerne en vigtig rolle. Der er nu indført skolepligt i Haiti, og det betyder, at alle børn skal gå i skole. Sådan er det i hvert fald på papiret, men ikke altid i praksis. Der er desværre ikke mange offentlige skoler, men der er en stærk tradition for, at alle menigheder skal drive en skole, uanset, hvor lille menigheden er. Det betyder, at der er mange skoler til så vidt muligt at dække behovet, med mange børn og mange lærere.

Vi kan hjælpe med, at det kristne budskab når både børn og voksne på Haiti. De fleste voksne kan nemlig ikke læse, så børnene læser højt for deres forældre. På den måde kommer mange til tro. Både enkeltpersoner, familier og nabolag bliver forandret af Guds ord.