Peter Birch, Anne-Grethe Bjarup Riis, Peter Madsen. Fotos: Miklos Szabo, pressefoto, Carsten Lundager.
Fra venstre: Biskop Peter Birch, skuespiller og instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis samt tegner og forfatter Peter Madsen. Fotos: Miklos Szabo, pressefoto, Carsten Lundager.

17.03.2022

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?

En skuespiller, en biskop og en illustrator giver deres bud på, hvorfor vi skal læse i Bibelen. Se deres forskellige svar

Biskop Peter Birch:

Jeg opfatter de bibelske skrifter som vores fælles, forpligtende kilde til tro. Jeg tror ikke på en ufejlbarlig bibel, den er skrevet af mennesker, men den udspringer af Guds åbenbaring og menneskers erfaringer med Guds åbenbaring. Men Bibelen er tidligt blevet defineret som fælles for alle kristne og mange af skrifterne er tæt på de begivenheder, der knytter sig til åbenbaringen i Kristus. Det er et særkende ved vores kristne tro, at det ikke handler om, at troen har sit udspring i vores indre, i ’vores religiøsitet’, men at troen udspringer af det, der høres, af det ord, der kommer os i møde. Af Guds handlen. Derfor skal vi høre de bibelske beretninger og begivenheder, der har næret troen på, at Gud er kommet os nær i historien, i vores verden og vores liv. Det er en historie, der ikke er afsluttet og det understreger Bibelen så smukt ved at den på den allersidste side munder ud i en bøn: Kom, Herre Jesus! For Guds virkelighed er ikke bundet til en bog, han virker fortsat i vores liv som ånd og nærvær, og vores liv og tid er i hans hånd. Historien – forstået som Guds vej i verden – er ikke slut, men vi går på vejen.

Læs interview: Fem skarpe om Bibelen til Peter Birch

Skuespiller og instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis:

Jeg tror, vi mennesker har brug for at få livet sat ind i et større perspektiv, få blikket vendt væk fra vores egen navle og rette det udad i stedet. Jeg har et naturligt dogme om, at der er noget større end det jordiske. Jeg nyder selvfølgelig, at virkeligheden er konkret, horisontal, om man vil, og hernede på jorden er stedet, hvor vi kan gribe og få fat i ting. Række ud og mærke det fysiske. Men i min optik skal det vertikale også finde sted, for at virkeligheden kan blive intakt. Det åndelige. Det, som emmer mellem strå og træer og dyr, mellem sol og skyer og mellem os mennesker. Det åbner livet at læse i Bibelen eller høre teksten i kirkerummet. Jeg nyder at gå i kirke og høre teksten der, for så ved du ikke, hvad du får, men ofte er dagens tekst brugbar, og de problematikker, jeg bokser med på det givne tidspunkt, bliver altid sat i relief og får de sande værdier til at skinne igennem.

Læs interview: Fem skarpe om Bibelen til Anne-Grethe Bjarup Riis

Tegner og forfatter Peter Madsen:

Det ved jeg da heller ikke, om vi skal. Men for mig kommer det helt af sig selv. Fordi den indeholder stort set alt. Umiddelbart spændende historier, smuk poesi, svære dilemmaer, indviklet visdom og enkle ordsprog, fortvivlelse og håb. Bibelen er en grundpille i vores kultur. Man kan ikke se en storfilm, der ikke bygger på mindst en af fortællingerne fra den, og den er mere rummelig end nogen anden bog, jeg kender. Jeg har aldrig brugt Bibelen som en opslagsbog, hvor jeg kan finde et trøstens ord til den situation, jeg nu befinder mig i. Tværtimod, de fleste gange jeg slår op, får jeg svar på noget, jeg ikke har spurgt om!

Læs interview: Fem skarpe om Bibelen til Peter Madsen

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2