Undervisning. Foto: Unsplash
Hvad betyder udtrykket agape? Og er det agapekærlighed, som teksten fra korinterbrevet og Anne Linnets tekst handler om? Preben Medom Hansen giver ideer til klassens arbejde med musik og bibeltekst.

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Anne Linnet's "Størst af alt er kærlighed"

Hvad betyder udtrykket agape? Og er det agapekærlighed, som teksten fra korinterbrevet og Anne Linnets tekst handler om? Preben Medom Hansen giver ideer til klassens arbejde med musik og bibeltekst.

1. Sammenlign beskrivelsen af kærligheden

Både bibeltekst og sangtekst giver en beskrivelse af kærlighedens kvaliteter.

 • Lav en opstilling i to kolonner – en for bibelteksten og en for sangteksten.
 • Skriv i punktform de egenskaber/kvaliteter, som de to tekster bruger til at beskrive kærligheden. Bibelteksten har fx 15 forskellige egenskaber bare i vers 4-7.
 • Sammenlign de to lister med egenskaber/kvaliteter. Er der forskel? Fanger Anne Linnets tekst essensen i Højsangen? Eller synes I, der sker en drejning?

2. Til en kæreste eller til ”kærligheden” 

Læs sangen, som om den var skrevet til en person.
Læs herefter sangen, som om den var skrevet til ”kærlighedens væsen” (som Anne Linnet selv fortæller, at tanken har været i versene).

 • Hvilken forskel giver de to læsninger?
 • Kunne man ikke lige så godt læse sangen som en sang skrevet til en kæreste? Eller ville det være en overnaturlig god kæreste, der kunne passe til den beskrivelse?

3. Kærlighedens betydning

Paulus skriver i sin tekst, at kærligheden er forudsætningen for alt. Og egenskaber som visdom, profetiske evner, stor tro og evne til at tale alle sprog er alle mindre væsentlige end kærligheden.
Grundtvig siger noget lignende i sin salme Nu skal det åbenbares. Her skriver han: ”Og han har ikke levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.” Altså: Man kan ikke for alvor forstå det det, man ikke elsker.

Oplæg til samtale med eleverne:

 • Er det rigtigt, at man er nødt til at elske – eller i hvert fald holde af – et andet menneske for at kunne forstå det helt? 

4. Agape og eros

Lad eleverne undersøge via nettet, hvad udtrykket agape betyder.

 • Er det agapekærlighed, som teksten fra korinterbrevet handler om?
 • Er det agapekærlighed, som Anne Linnets tekst handler om?

Både eros- og agapekærlighed er beskrevet i Bibelen. Lad fx eleverne læse:

5. Undersøg fortællinger om kærlighedens væsen.

Mange klassiske fortællinger handler om, hvordan kærligheden kan være. Om kærlighedens væsen.
Lad eleverne – parvis eller enkeltvis – undersøge, hvilken slags kærlighed der er på spil i disse myter og fortællinger. De kan finde referater eller gengivelser på nettet:

 • Orfeus og Eurydike (kærligheden, der overvinder alt – selv døden)
 • Romeo og Julie (den ulykkelige romantiske kærlighed – to der ”er bestemt for hinanden”, men ikke kan få hinanden)
 • Jason og Medea (den svigtede kærlighed, der bliver til had)
 • Legenderne om Frans af Assisi (den alt omfattende kærlighed – næstekærlig over for andre mennesker, og kærlighed til dyr, planter og hele kosmos)
 • Narcissos/Narkissos (selvkærligheden – at blive forelsket i sig selv)
 • Don Juan (den flygtige erotiske/seksuelle kærlighed – glæden ved at score en pige)
 • Snedronningen (den trofaste kærlighed/venskab, der tåler al modgang).

6. Gandalf, Dumbledore og Anne Linnet

Anne Linnet skriver i 4. vers:

Døden selv er ubetydelig
Og har slet ingen magt
For det er bare livet
Der stille skifter dragt
Det’ bare en forvandling.

De to berømte fantasy-troldmænd professor Albus Dumbledore fra Harry Potter og Gandalf fra Ringenes Herre har begge sagt noget lignende om døden – at den ikke er afslutningen på alt, men starten på noget nyt.

To the well-organized mind, death is but the next great adventure (professor Dumbledore)

Death is just another path, one that we all must take (Gandalf).

Diskuter denne måde at se døden på:

 • Er det noget vrøvl?
 • Eller er det stor visdom?

Kender I nogle former for religion/filosofi/livsforståelse, der har en lignende forestilling om døden?

Læs mere

Se tekst og musik til Størst af alt er kærlighed

og læs mere om 1. Korintherbrev 13.

Tekster Størst af alt er kærlighed

Kender jeg alverdens hem’ligheder
Ser mer’ end øjet ser
Så er jeg stadig Ingen
Hvis ikke du er her
Kan intet eksister’ og gro

Læs hele teksten

Salme 139
For korlederen. Salme af David.

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Læs hele teksten