Bannerne, der kan anes her, bærer på det fulde billede ordene "fides", "spes" og "caritas" - tro, håb og kærlighed. Schnorr von Carolsfelds "Tro, håb, kærlighed". Fra Wikimedia Commons.
Bannerne, der kan anes her, bærer på det fulde billede ordene "fides", "spes" og "caritas" - tro, håb og kærlighed. Udsnit af Schnorr von Carolsfelds "Tro, håb, kærlighed". Fra Wikimedia Commons.

Preben Medom Hansen

Bag om Kærlighedens højsang

Kærlighedens højsang er det populære navn til kapitel 13 i første Korintherbrev, der er skrevet af Paulus. Menigheden i Korinth voldte Paulus en del hovedbrud. Og det meste af Første Korintherbrev går da også med problemløsning og tilrettevisning. Og så – midt i problemløsningen – kommer den smukke, poetiske og lidt mystiske passage i kapitel 13, der lovpriser kærligheden.

Kærlighedens højsang

Anne Linnet har skrevet sin sang med inspiration i den bibeltekst, der kaldes Kærlighedens højsang. Teksten findes i Det Nye Testamente i Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 13. Forfatteren Pauluskaldes også kirkens grundlægger, fordi han startede mange menigheder i Grækenland og på den tyrkiske halvø. Da han kun kunne være et sted ad gangen, forsøgte Paulus i sine mange breve at rådgive og tilrettevise de nye kristne fællesskaber. Læs mere om Paulus her

Gode råd til Korinth

Korinth ligger i Grækenland. I dag er byen ganske beskeden, men dengang var det Grækenlands største og vigtigste by. En international metropol under romersk herredømme med et mylder af forskellige folkeslag og religioner. Menigheden i Korinth voldte Paulus en del hovedbrud. Og det meste af Første Korintherbrev går da også med problemløsning og tilrettevisning. Der var fx bøvl med utugt, skilsmisse, og om man måtte spise kødet fra offerdyr. Og så – midt i problemløsningen – kommer den smukke, poetiske og lidt mystiske passage i kapitel 13, der lovpriser kærligheden.

Det var givetvis ikke en hyldest til korinthernes overlegne evne til uselvisk kærlighed. Kapitlet forinden handler om ”nådegaverne”, fx menneskelig visdom, evnen til at profetere og at kunne tale i tunger. Og sandsynligvis har der været problemer med for meget fokus på disse ekstraordinære evner, som nogle af menighedens medlemmer åbenbart har haft. Derfor understeger Paulus i kapitel 13, at ingen af disse evner er noget værd uden kærligheden. Uden kærligheden er et menneske intet – kun ”et rungende malm eller en klingende bjælde” – dvs. larm og tomhed.

Kærlighed hos Paulus

Den kærlighed, Paulus beskriver, er ganske særlig – mild, tilgivende, uselvisk og udholdende. Sådan er den menneskelige kærlighed jo ikke altid. Kærlighed mellem to elskende kan dø ud, og kan endda blive til had. Og selv kærligheden mellem forældre og børn kan have sine grænser. Men den kærlighed, Paulus beskriver, er nærmest overnaturlig. Det hænger sammen med, at det er den guddommelige kærlighed, det handler om. Guds kærlighed til menneskene er netop overnaturlig, evig og uendelig – og det er den kærlighed, som Kærlighedens højsang handler om. Men Paulus ønsker desuden, at kvaliteterne i den guddommelige kærlighed skal overføres til forholdet mellem menighedens medlemmer. Fordi Gud elsker menneskene, så skal vi elske hinanden på samme måde. Det er det samme budskab, som i det berømte dobbelte kærlighedsbud: du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Denne særlige milde, opofrende, stærke og guddommelige form for kærlighed har fået det græske navn agape. Agape sættes ofte i modsætning til den erotiske og mere flygtige kærlighed, der på græsk kaldes eros.

Gådefuld afslutning

Det sidste – og lidt gådefulde – afsnit er et blik ud i fremtiden: ”når det fuldkomne kommer”. Måske handler det om, at de første menigheder regnede med, at Jesus ville vende tilbage i løbet af kort tid. Og når det skete, ville man ikke længere se utydeligt – som ”i et spejl i en gåde” – men se tingene klart og fuldt.Slutningen på kapitlet er kraftfuldt og smukt på én gang: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” Det er også her, Anne Linnet har hentet titlen på sin sang: Størst af alt er kærlighed.

Læs mere

Se konkrete undervisningsforslag til sang og bibelteksteller læs teksten til Størst af alt er kærlighed her.