Menneskesønnen indeholder en fortælling om Jesus.
John Rydahl mener, at den nye undervisningsvejledning til "Menneskesønnen" er blevet mere brugervenlig samtidig med, at den appellerer bedre til eleverne. Foto: Colourbox.

24.03.2015 Thilde Thordahl Andersen

John Rydahl: ”Menneskesønnen” gør fortællingen om Jesus nærværende for eleverne

Forfatter og formand for Religionslærerforeningen John Rydahl er klar med en ny og styrket undervisningsvejledning til Peter Madsens ”Menneskesønnen”. Bibelselskabet har talt med John Rydahl om, hvorfor tegneserien er god at bruge i undervisningssammenhæng

I 1995 udkom tegneren Peter Madsens tegneserie Menneskesønnen om Jesus’ liv, som tager afsæt i de fire evangelier fra Det Nye Testamente. Tegneserien er siden da solgt i over 160.000 eksemplarer og bliver blandt andet brugt landet over til kristendomsundervisning.

Det kan man blandt andre takke John Rydahl for. Han er forfatter og formand for Religionslærerforeningen og udgav i 2002 en undervisningsvejledning til den populære bibeltegneserie.

Nu udkommer en ny og styrket udgave af vejledningen, som er mere tilgængelig for både lærer og elever, og som i endnu højere grad åbner Peter Madsens tegneserie for læseren. Men hvorfor er Menneskesønnen egentlig så god i undervisningssammenhæng?

”Det er den dels, fordi den var den første bibelske tegneserie, som havde en stil og en vinkel, der var gangbar i en skolesammenhæng.  Man har ikke nogen fornemmelse af et forkyndelsessigte i den, og i modsætning til tidligere tegneserier, vi har set, er der ikke tale om en indforstået kirkelighed. Det gør den fra et pædagogisk synspunkt brugbar,” siger John Rydahl.

Han peger også på, at Peter Madsens fængslende fortællestil med filmiske forløb i illustrationerne gør bogen til en særligt spændende tegneserie.

I undervisningssammenhæng er det desuden givtigt, at Peter Madsen har ladet menneskesønnen, Jesus, være en tvetydig skikkelse, mener John Rydahl:

”På den måde åbner tegneserien for drøftelse, diskussion og videre undersøgelse af de bibelske fortællinger i modsætning til at give færdige svar. ”

Peter Madsen viser, at Jesus har forskellige facetter, og den nuancering får man meget sjældent fod på i en undervisning, der udelukkende er baseret på Bibelen.

Peter Madsens genfortælling af de fire evangelier skiller sig ud ved at være en tegneserie, og netop det – at det visuelle element er til stede – gør fortællingen nærværende for elever, fordi de ganske enkelt er meget mere billedorienterede, end unge var tidligere, betoner John Rydahl.

Han peger på væsentligheden af, at Peter Madsen har sammenskrevet de fire evangelier til én fortælling om Jesus. I samspil med bogens illustrationer gør det noget særligt for Jesus-figuren:

”Peter Madsen viser, at Jesus har forskellige facetter, og den nuancering får man meget sjældent fod på i en undervisning, der udelukkende er baseret på selve Bibelen – det ville simpelthen tage for lang tid,” siger han.

Universer som film, bøger, spil og tegneserier er, hvis de er veludførte, mere end bare en oplevelse. De åbner også muligheden for, at modtageren kan spejle sig selv i deres fortælling og spille bold op ad den i forhold til forskellige livssituationer. Det mener i hvert fald John Rydahl, som siger:

”Der skildres forskellige problemstillinger i ’Menneskesønnen’ – blandt andet etiske dilemmaer, som eleverne både kan drøfte med hinanden i klassen, men som de kan også have en indre dialog med sig selv om.”

Et godt eksempel fra Peter Madsens fortælling om Jesus er historien om kvinden, der bliver grebet i hor. Byens mænd vil straffe hende med stening, men Jesus stopper dem med ordene:  ”Den, der selv er ren, kan jo kaste den første sten.”

John Rydahls egen søn blev så begejstret, da han kom til denne pointe i Menneskesønnen, at han udbrød:

”Det var sgu godt sagt af Jesus, far!”

Og netop dette – at kunne spejle sig i og tage stilling til dilemmaer – rummes i en god fortælling som Menneskesønnen, mener John Rydahl.

Han har nu optimeret sin undervisningsvejledning til Menneskesønnen ved blandt andet at inddrage Peter Madsens illustrationer og tilføje kopiark til brug i undervisningen. Det gør vejledningen til en mere helstøbt oplevelse.

”Tidligere var der tale om en traditionel vejledning, og den er nu blevet konverteret til en brugsbog. Den er meget mere brugervenlig for læreren, og der er også en væsentligt større appel i forhold til eleverne på grund af tegningerne, som øger deres motivationsfaktor kraftigt.”Køb undervisningsvejledningen her