Børn i 1. og 3. klasse på en kristen skole var blandt de heldige, som fik besøg af Bibelselskabet op til jul. Dette var lige efter kampene om Øst-Aleppo var ovre, og Bibelselskabets ansatte kom med kristne aktivitetshæfter og børnebibler. En lille opmuntring i en tung tid. Foto: UBS.
Under besættelsen af Mosul gik IS målrettet efter de kristne. Mange måtte flygte, og de fleste tør stadig ikke vende hjem. Foto: Andrea Rhodes, De Forenede Bibelselskaber

01.12.2017 Synne Garff, international chef i Bibelselskabet

Kristenforfølgelser skaber efterspørgsel på Bibelen

I efteråret besluttede regeringen at etablere et kontor i Udenrigsministeriet, der skal sætte forfølgelse af religiøse minoriteter på dagsordenen. Det er et lille, forsigtigt, men vigtigt skridt. De kristne er verdens mest forfulgte. Iagttagere frygter, at de kristne er ved at forsvinde fra visse områder af Mellemøsten

Jeg har efterhånden mødt mange forfulgte kristne i Mellemøsten og Nordafrika, der diskrimineres og traumatiseres af arrestationer, trusler og terror. De har hårdt brug for støtte. Samtidig er efterspørgslen på bibler stor blandt muslimer, som er trætte af islam og konverterer til kristendommen. De fortæller ofte, at de søger en kærlig og nådig gud.

Det er i det hele taget farligt at være kristen i Irak. Under besættelsen af Mosul gik IS målrettet efter de kristne

Det er dog ikke ufarligt at forlade islam. Hvis en muslim vælger at skifte til en anden religion, kaldes det frafald, ridda. Konvertitter lever livet farligt, fordi det blandt muslimer er en udbredt holdning, at frafald fra islam er en forbrydelse og skal straffes.

I det hele taget er det farligt at være kristen i Irak. Under besættelsen af Mosul gik IS målrettet efter de kristne. Der blev malet Nun ( ن) på ejendomme, der tilhørte kristne for at tilkendegive, at man frit kunne tage deres besiddelser. Nun ( ن) er blevet symbolet på kristenforfølgelse. Mange kristne måtte med få timers varsel forlade deres hjem og flygte til området omkring Erbil. De fleste tør stadig ikke rejse hjem til Mosul, men bor under kummerlige forhold i telte og slidte skurvogne.

"December var en travl tid," fortæller George Andrea, direktør for Bibelselskabet i Syrien. "Vi udgav en særlig julebog fuld af historier, som vi gav til børnene. Guds ord er virkelig på arbejde i Syrien!" Foto: UBS
Bibelefterspørgslen stiger i Syrien og Irak på grund af krig. Der er behov for at læse om tilgivelse, forsoning og om Gud, som vil tørre hver en tåre bort. Foto: Andrea Rhodes, De Forenede Bibelselskaber

Efterspørgslen på bibler er overvældende i Syrien og Irak. Hvorfor? På grund af krig, slet og ret. Bibelselskabet forsøger at følge med efterspørgslen på bibler. Produktion af bibler er vores speciale. Vi trykker bibler og Det Nye Testamente for både børn og voksne, i forskellige størrelser og på mange forskellige sprog. I Syrien og Irak er der primært brug for bøger på arabisk og aramæisk. Transporten koster, det samme gør opbevaring. Distributionscentrene skal have strøm til opbevaring om vinteren og nedkøling om sommeren, leje af lagre, ja ligefrem batterier til hovedlygter for de ansatte, når raketnedslag gør, at strømmen midlertidigt afbrydes. Nej, midlertidigt er faktisk forkert formuleret. Strømmen har svigtet nu i flere år i f.eks. Aleppo.

Mine modige kolleger i Syrien og Irak sørger for, med livet som indsats, at biblerne når frem, så de kristne kan læse Bibelens uovertrufne fortællinger. I Syrien og Irak er der et stort behov for at læse om tilgivelse, forsoning og om Gud, som vil tørre hver en tåre bort. Vores ansatte i Syrien og Irak gør det farlige arbejde i de hårdt pressede områder. Det mindste, vi kan gøre, er at give dem redskaberne til at kunne udføre deres arbejde. Bibelen er med til at indgyde mennesker, der er fordrevet fra deres hjem, livsmod. Du kan være med til at styrke de forfulgte kristne i verden. Der skal ganske lidt til.