Lisbeth Kjær Müller
Pensioneret præst og forfatter Lisbet Kjær Müller ser frem til at få et indblik i læsernes tanker, og til at se hvad det er for nogle emner, der optager læserne mest. Foto: Carsten Lundager.

02.11.2017 Tine Hyllested Johannsen

Mød den nye brevkasseredaktør Lisbet Kjær Müller

Pensioneret præst Lisbet Kjær Müller er Bibelselskabets nye brevkasseredaktør. Hun glæder sig til at gøre brug af den teologiske og faglige bredde, som brevkassens panelister har

Lisbet Kjær Müller er optaget af formidling. Hun har brugt det meste af sit arbejdsliv på formidling af kristendom og Bibelen. Selvom hendes arbejdsliv nu formelt er slut, så fortsætter hun formidlingsarbejdet som Bibelselskabets nye brevkasseredaktør.

”Da jeg gik på pension i januar 2017, så lovede jeg mig selv et halvt års ro, inden jeg gav mig i kast med noget nyt. Lidt tilfældigt og ret heldigt passede det med, at Bibelselskabet søgte en frivillig brevkasseredaktør. Jeg syntes, at det lød spændende, og det stemte overens med mine ønsker om at blive en del af et fagligt fællesskab og gøre et stykke frivilligt arbejde,” fortæller Lisbet Kjær Müller.

Som ung drømte Lisbet Kjær Müller om at blive lærer og undervise i Kristendomskundskab. Det var først senere hun valgte at blive præst. Det begyndte med fire år ved Sct. Andreas Kirke i København, siden fra 1990 ved Lindevang Kirke på Frederiksberg.

Bibelteksternes indhold og historiske baggrund er vigtig

På universitetet fangede den historisk-kritiske læsning af Bibelen hendes opmærksomhed. Hun syntes, at den tilgang gav en dybere forståelse for kildematerialet selv og for dets placering i historien, som vi også kan lære noget af.

Siden udviklede det sig til en interesse for den såkaldte receptionshistorie, det vil sige, hvordan forfatterne til de nytestamentlige skrifter opfattede og videregav evangeliet. Denne proces er siden fortsat op gennem historien, fortæller Lisbet Kjær Müller.

”For eksempel er det ikke muligt at komme tilbage til den historiske Maria Magdalene. Allerede i evangelierne er det fire forskellige Maria Magdalener, vi møder. Og siden opstod en vidtløftig og flerstrenget legendedannelse, så man faktisk kan sige, at enhver tid skabte sin Maria Magdalene,” forklarer Lisbet Kjær Müller.

Bibeltekster skal bringes op til vores egen tid

Både i sit virke som præst, og som forfatter har hun været meget bevidst om, at det ikke bare gælder om at føre læseren tilbage til bibelteksternes verden, men nok så meget om at bringe dem op til vores egen tid og verden.

Det er med den baggrund, at hun kommer til at besvare læsernes spørgsmål. Hvis spørgsmålene er inden for hendes faglige vidensområde, vel at mærke:

”Hvis folk har spørgsmål om Maria Magdalene, så skal jeg nok selv besvare dem,” siger en smilende Lisbet Kjær Müller, der er forfatter til bogen Maria Magdalene - Fra apostel til prostitueret.

Brevkassens panelister vækker begejstring

Den lattermilde Lisbet Kjær Müllers seriøse engagement mærkes tydeligt, da hun forklarer, at det er meget vigtigt for hende, at alle spørgsmål bliver besvaret af den helt rigtige, og at hun vil bestræbe sig på at fordele spørgsmålene på bedst mulig måde imellem brevkassens panelister:

”Jeg synes, at panelet er bredt sammensat både teologisk og fagligt. Den bredde er vigtig, og jeg vil gøre alt for at bevare den, fordi jeg synes, at den afspejler situationen i kirken.”

Lisbet Müller inddrager gerne de nudanske oversættelser af Bibelen i besvarelsen af et brevkassespørgsmål, hvis spørgsmålet ellers indbyder til det:

”Jeg er ret fortrolig med Bibelselskabets nudanske oversættelser. Holdet af oversættere er for mig en garanti for, at teksterne er oversat fagligt forsvarligt. Særligt hvad angår Paulus’ breve er den nudanske oversættelse et godt hjælpemiddel til forståelsen,” uddyber Lisbet Kjær Müller.

Lisbet Kjær Müller ser frem til at få et indblik i læsernes tanker, og til at se hvad det er for nogle emner, der optager læserne mest.

Har du spørgsmål om Bibelen?

Hvis du har et spørgsmål om Bibelen, så hører vi gerne fra dig.

Du kan finde brevkassen her:

Spørg om Bibelen