Ærkebiskop Yevstratiy. Foto: Dag Smemo
”Jeg vidste intet om Bibelen, jeg kendte ingen bibelhistorier,” fortæller ærkebiskop Yevstratiy, men efter han havde læst en hel børnebibel, besluttede han, at han ville studere teologi og blive præst i den ortodokse kirke. Foto: Dag Smemo

13.09.2019 Dag Kjær Smemo

Mødet med børnebiblen blev en åbenbaring og et vendepunkt

13 år gammel fik Yevstratiy lov til at låne en børnebibel af en klassekammerat. Han læste den på to dage. I dag er han ærkebiskop i den ukrainsk-ortodokse kirke. Han takker for alle de børnebibler, han har modtaget igennem årene

”Hver ny generation må vindes for evangeliet.” Sådan siger ærkebiskoppen under et besøg på en fredskonference i Oslo, Norge, hvor han takkede for de bibler, Ukraine har modtaget gennem årene. Hans egen vej til kristendommen begyndte, da han var 6 år og hans bedstemor tog ham til den lokale præst for at få ham døbt. Kirkerne var lukkede, men præsten døbte ham i sit eget hjem. Selv husker han sit første besøg i en kirke; det var i 1988, året, hvor kirken i øst fejrede sit 1000-års jubilæum. De fleste kirker var stadig lukkede, men der var en åben kirke i nærheden af, hvor hans bedstemor boede.

Mødet med Bibelen blev et vendepunkt

I 1990, da Yevstratiy er 13 år, sker der noget afgørende i hans liv. En pige i hans klasse havde fået en blå børnebibel. Han så den hjemme hos hende og spurgte, om han måtte låne den. På to dage læste han hele bogen – over 500 sider – før han afleverede den igen: ”Jeg vidste intet om Bibelen, jeg kendte ingen bibelhistorier,” fortæller han.

 

Under sovjettiden var det absolut ikke klogt at gå med kors. Men vi fandt alligevel løsninger.

”I skolen lærte de os, at religion er gift. Mødet med børnebibelen blev en åbenbaring og et vendepunkt for mig. Jeg troede på alt det, jeg havde læst. Et år senere faldt jeg over en anden bog, hvor jeg fandt svar på mange af mine spørgsmål om Gud.”

Hans forældre undrede sig over hans tro og interesse for Bibelen, der betød, at han også begyndte at gå i kirke: ”Mine forældre havde ingen interesse i det. Men da jeg senere sagde, at jeg ville studere teologi og blive præst i den ortodokse kirke, tog de det pænt. De sagde: ”Det er dit liv og dit valg, du har friheden til at gøre det, du mener, er bedst for dig.”

Det er dit liv og dit valg, du har friheden til at gøre det, du mener, er bedst for dig.

Ukrainsk børnebibel. Foto: Dag Smemo
Ærkebiskoppen anbefaler:

”Giv nye bibellæsere Det Nye Testamente eller allerhelst en børnebibel,” siger Yevstratiy. ”Jeg anbefaler altid at starte med Matthæusevangeliet. Derefter kan man læse Romerbrevet, som på mange måder er en slags katekismus for bibelsk teologi.” For nogle år siden mødte Yevstratiy en mand i toget. Han viste ham Bibelen, og han udbrød: ”Din bibel er bare løgn!” Yevstratiy spurgte, om han havde læst i Bibelen. ”Ja, de tre første sider. Så havde jeg læst nok.” ”Denne historie,” fortæller Yevstratiy, ”viser, hvor vigtigt det er, at nye læsere får bibelteksten i en form, som er tilpasset deres niveau."

Lærerne advarede mod kristendommen

I skolen blev undervisningen imod kristendom og tro gerne intensiveret omkring påske: ”Så sent som i 1991 tog rektoren mig til side og sagde: Ved du ikke, at du ikke må gå med et kors på jakken?” 

Ærkebiskoppen reflekterer over, at der nu er lande i Vesten, der forbyder kors og religiøse symboler i det offentlige rum: ”Under sovjettiden var det absolut ikke klogt at gå med kors. Men vi fandt alligevel løsninger.”

Yevstratiy husker engang, hvor en af hans lærere inviterede ham til en samtale: ”Læreren var forpligtet til at advare mod kristendommen og påskefejringen, men han tog et par af os til side og viste os indersiden på sin jakke. Da så vi, at han havde syet et kors ind i foret på jakken.”

Hver ny generation må vindes for evangeliet 

Distribution af børnebibelen er fortsat meget vigtig i Ukraine, mener Yevstratiy: ”Vi har en endeløs udfordring – hver ny generation må kristnes og vindes for evangeliet. Dén opgave bliver vi aldrig færdig med!”

Igennem de sidste mange år, siden Sovjetunionens fald og åbningen af Østeuropa, har Bibelselskabet hjulpet med børnebibler og andre bibelbøger til Ukraine. Ærkebiskoppen takker for trofastheden igennem årene: ”Før Sovjetunionens fald var folk og nationer som jord uden vand,” siger Yevstratiy. ”Tak for, at I sendte os hjælp – og for, at I fortsat hjælper os med bibler.”

Se ærkebiskop Yevstratiys gensyn med børnebibelen HER.

KRISTNE I UKRAINE

 • 75 % af ukrainerne angiver, at de tror på Gud
   
 • Kun 38 % af ukrainerne er tilknyttet et trossamfund
   
 • 34 % af disse tilhører en kristen kirke; langt de fleste den ortodokse kirke
   
 • Den ukrainsk-ortodokse kirke er delt mellem et Moskvapatriarkat, der knytter sig til den russisk-ortodokse kirke, og en sammenslutning af tre ortodokse kirker i Ukraine

anerkendt af det ortodokse lederskab i Konstantinopel, men ikke af den russiskortodokse kirke

 • Sammenslutningen, som ærkebiskop Yevstratiy tilhører, opstod som reaktion mod det russiske patriarkat, som man ikke ville underlægge sig i 1991, da Ukraine blev uafhængigt
   
 • Katolikker udgør 6 % af befolkningen, mens protestanter udgør ca. 1 %

Kilde: Razumkov Centeret, et uafhængigt forskningscenter i Ukraine. Opgørelserne er behæftet med usikkerhed.