Noas ark. Maleri af Edward Hicks, 1846. Kilde: Wikimedia Commons.
"Skibet skal være 150 meter langt, 25 meter bredt og 15 meter højt". Sådan lyder Guds byggeinstruktioner til Noa i Bibelen 2020. Maleri af Edward Hicks, 1846. Kilde: Wikimedia Commons.

11.06.2020

Noa er gået over til metersystemet

Tidligere bibeloversættelser har fastholdt gamle måleenheder som fx alen, men i Bibelen 2020 er der hjælp at hente. Her har oversætterne nemlig oversat til måle- og vægtenheder, som vi bruger i dag

Metersystemet blev indført i Danmark ved lov i 1907, men i 1900-tallets bibeloversættelser blev gamle måleenheder fastholdt.

Bibelen 2020 er fx alen og favn omregnet til metermål  henholdsvis 50 centimeter og to meter. Fx. når Gud beder Noa bygge et skib i Første Mosebog kapitel 6, eller når dimensionerne i Salomons tempel beskrives i Første Kongebog kapitel 6. Det samme gælder vægtenheder, fx når Gud giver Moses instruks om, hvordan han skal blande vellugtende olie i Anden Mosebog kapitel 30.

Hebraiskoversætter Martin Ehrensvärd forklarer:

”I beskrivelsen af Salomons tempel, af Noas skib og af kisten med den hellige aftale indgår fx i oversættelsen fra 1992 (og de fleste moderne oversættelser) målet alen meget ofte, faktisk i alt ca. 230 gange i Det Gamle Testamente. Det lyder som noget, vi kender, fordi denne måleenhed findes på mange sprog (under forskellige navne, på engelsk hedder det cubit). Normalt betegner en alen længden af en underarm, og man skulle tro, at der var grænser for, hvor meget sådan én kunne variere. Men målet varierer mellem 40 og 100 cm igennem Bibelen afhængigt af tid og sted. Bibelen er jo blevet til over lang tid, og handlingen udspiller sig mange steder. For at gøre forvirringen total bruger primært Ezekiel alen efter gammelt mål, når han beskriver sine syner af templet. Denne måleenhed er en håndsbredde længere end en almindelig israelitisk alen.”

Det Gamle Testamentes vægtenheder er også en udfordring at oversætte, forklarer Martin Ehrensvärd:

”Vægtenheder og/eller mønttyper indgår i den kryptiske skrift på væggen i Daniels Bog kapitel 5. Skriften lyder mene mene tekel ufarsin. Det er aramæisk. Mene svarer til den hebraiske mønt og vægtenhed mine (som svarer til 60 sekel). Tekel svarer på hebraisk til sekel. U betyder og, mens farsin betyder halve mønter. Ingen af Babylons konges vismænd kan tyde dette budskab, men det kan Daniel, og det er ikke godt nyt for Babylons konge. Hans dage er talte, han er blevet vejet og fundet for let, og hans rige vil gå under og vil blive delt mellem hans to fjender. Samme nat bliver han dræbt.”

”Det er ikke kun babylonerne, der har haft vanskeligheder ved de gamle møntenheder,” uddyber Martin Ehrensvärd. ”Det gælder også den moderne læser, der i oversættelsen fra 1992 støder på vægtenheder som mine, sekel og talent, og rummål som bat, efa og homer. Traditionelt har man nemlig som regel ikke oversat Bibelens måleenheder. Det kræver specialviden at forstå, hvad disse dækker over. Og det bliver ikke nemmere af, at målene varierede igennem den bibelske periode. En talent kan således være ca. 30, 50 eller 60 kilo. Vægtenheder svarede typisk til mønttyper. En sekel kan betegne en vægt på mellem 7 og 17 gram og kan også betegne en mønt af enten guld eller sølv. Derfor har vi hjulpet bibellæseren i Bibelen 2020 og har oversat til måle- og vægtenheder som vi kender på dansk. Vægt- og møntenheden sekel er i øvrigt blevet til Israels officielle valuta, sheqel.”