Martha og Maria. Foto: Unsplash.
De to søstre Martha og Maria har hver deres måde at tage imod Jesus på. I Bente Christensens gendigtning kastes der nyt lys på historien. Foto: Unsplash.

04.09.2018 Af Tine Hyllested Johannsen

Ny gendigtning af historien om Martha og Maria

Historien "Min søster M." er en moderne gendigtning af fortællingen om Martha og Maria og deres møde med Jesus. Historien kan frit downloades og er oplagt til undervisningsbrug

Forfatter Bente Christensen har begået en nutidig gendigtning af beretningerne om de tre søskende Martha, Maria og Lazarus og deres møde med Jesus. Fortællingen bygger på tre bibelske fortællinger Salvingen i Betania (Joh. 12, 1-11), Opvækkelsen af Lazarus (Joh. 11, 1-44) og Martha og Maria (Luk. 10, 38-42).

En velkendt historie i nye klæder
Fortællingen handler om de unge søstre Martha og Maria, som bor sammen. De to søstre er meget forskellige. Martha er ordensmenneske og står for alt det praktiske i hjemmet, mens Maria er et rodehoved og ikke går så meget op i alt det praktiske i hjemmet. De er dog fælles om at elske deres bror Lasse. Begge søstre har også en vis interesse i Lasses gode ven Jes. Jes er efterhånden blevet en ven af familien. En dag bliver Lasse alvorligt syg. Situationen rammer begge søstre hårdt og de reagerer forskelligt. En dag, Jes har siddet ved Lasses sygeseng i søstrenes hjem, sker der noget. Lasse begynder at få det bedre. Maria er henrykt, men Martha har svært ved at håndtere situationen.

Sådan gendigter Bente Christensen historien om Martha, Maria og Lazarus. Og den nutidige sammenhæng kan være god til at få fx konfirmander i tale om, hvad der er på spil i historien. 

Fortællingen kan bruges i flere sammenhænge
I konfirmandundervisningen kan den nutidige fortælling lægge op til samtaler om venskab og søskendeforhold i Bibelen. Andre samtaleemner kunne være at kende én, der er syg, at være ked af det eller at have en ven at tale med. Min søster M. kan også være med til at åbne op for en samtale eller undersøgelse af Bibelens mange Maria´er. Hvor mange er der? Hvem er de? Hvad er deres historie?

Læsere over konfirmationsalderen kan også få glæde af at læse og diskutere Min søster M. Fortællingen har dybde, så den også kan appellere til voksnes refleksioner. I studiekredsen kunne Min søster M. eksempelvis danne grundlag for en samtale om det at være pårørende til en alvorligt syg person eller om sorgbearbejdelse. 

Fortællingen giver også anledning til samtaler om perfektionisme og om man i sin iver efter at gøre alting så godt som muligt, risikerer at overse de vigtigste i ting i tilværelsen. Læsningen af Min søster M. kan også føre til samtaler om tro. Skal man arbejde for troen som Martha gør eller gøre som Maria: Sætte sig ned, fokusere og suge til sig?

Fortællingen Min søster M. kan frit downloades her. Når fortællingen benyttes skal forfatterens navn fremgå.

God fornøjelse.

Bente Christensen

Forfatteren bag Min søster M. hedder Bente Christensen. Hun er uddannet cand.mag. i dramaturgi og har kirkefaglig baggrund. Min Søster M. blev oprindeligt lavet som en fortælleforestilling til Fortællerscenen på Kvindemuseet i Aarhus i 2014 og forestillingen genopstår i 2024, hvor Bente atter drager ud og fortæller den i kirker landet over - denne gang i samarbejde med musiker Jonas Kappel Lund, med hvem hun har duoen Salmeriet. Da teksten ikke er udgivet, ligger den til fri download her på Bibelselskabets hjemmeside. Når fortællingen benyttes, skal forfatterens navn fremgå.