Der har været stor efterspørgsel på bibler blandt Kinas etniske og kristne minoriteter. Foto: De Forenede Bibelselskaber, taget af Andrea Rhodes.
Der har været stor efterspørgsel på bibler blandt Kinas etniske og kristne minoriteter. Foto: De Forenede Bibelselskaber, taget af Andrea Rhodes.

27.10.2016 De Forenede Bibelselskaber, oversat af Victor Sejersdal

Nye bibler i Kenya, Cambodja, Vietnam og Kina

Bibelselskabet støtter oversættelsesarbejdet i store dele af verden og er med til at sikre, at Bibelen kan læses på stadig flere sprog. Her kan du se, hvor Bibelen for nylig er blevet tilgængelig

Kenyas mange dialekter og bibler

I Kenya tales 60-70 sprog – swahili og engelsk er officielle sprog. Mere end halvdelen er bantusprog. Et af dem er luhya, der har intet mindre end 18 forskellige dialekter. Bibelen er netop blevet oversat til fire af dialekterne, så nu kan Bibelen læses på i alt seks af luhya-dialekterne.

Både under og efter Vietnamkrigen var det svært for Cambodjas og Vietnams kristne befolkning at læse Bibelen. Men nu kan de læse Det Nye Testamente på deres modersmål. Foto: UBS.
Både under og efter Vietnamkrigen var det svært for Cambodjas og Vietnams kristne befolkning at læse Bibelen. Men nu kan de læse Det Nye Testamente på deres modersmål. Foto: De Forenede Bibelselskaber

Det Nye Testamente på pnong

Det har været 50 år undervejs, men endelig er det blevet muligt for pnong-befolkningen i Cambodja og Vietnam at læse Det Nye Testamente på deres modersmål.

Krigens store bombardementer betød, at mange cambodjanere, der tidligere var medlemmer af traditionelle pnong-stammer, der regelmæs­sigt ofrede kvæg til de lokale ånder, flygtede til Vietnam og konverterede til kristendommen under deres eksil. Herefter var efterspørgslen på bib­ler på pnong med khmer-skrift stor i området, men der fandtes endnu in­gen oversættelse. Efter mange års strid med krig og problemer under det kommunistiske styre, er der nu langt om længe kommet en udgave af Det Nye Testamente på pnong-befolkningens modersmål.

I Kenya er der netop udkommet bibler på fire forskellige lokale dialekter, og sådanne udgivelser fejres ofte med større ceremonier. Foto: UBS.
I Kenya er der netop udkommet bibler på fire forskellige lokale dialekter, og sådanne udgivelser fejres ofte med større ceremonier. Foto: De Forenede Bibelselskaber.

150 millioner bibler!

De Forenede Bibelselskaber har i samarbejde med Amity Printing Company (APC) printet 150 millioner eksemplarer af Bibelen. I 1987 etable­redes APC i et samarbejde mellem UBS og Amity Foundation, og UBS donerede det nødvendige bibel-papir og støttede dermed både tryk og ud­givelsen af millioner af bibler overalt i Kina. Ud af de 150 millioner bibler, blev 74 millioner ud­delt i Kina. Interessen for bibler er stadig mas­siv hos kinesiske kristne. Bibelselskabet fortsæt­ter med at støtte dette vigtige arbejde med hjæl­p fra danske givere.