Anders Fogh Jensen
”Ethvert møde med noget, man ikke før vidste, giver muligheden for dannelse,” siger Anders Fogh Jensen. Pressefoto.

27.09.2017 Tine Hyllested Johannsen

På dannelsesrejse med Bibelen

Filosoffen Anders Fogh Jensen arrangerer blandt meget andet moderne dannelsesrejser. Til januar går turen til Madeira under overskriften "Bibelen på en uge". Vi har spurgt ham, hvorfor Bibelen skal med på rejsen

Bibelen skal med under armen, når filosoffen Anders Fogh Jensen, hans underviser og et nyt hold rejsende tager på dannelsesrejse til Madeira i januar måned.

”Bibelen er skrevet af mennesker til mennesker om det at være menneske. Bibelen stiller refleksionsmateriale til rådighed, som forhåbentlig er af blivende relevans for os for at forstå vores liv. Det handler ikke om vækkelse til religiøsitet, men om at forstå en gammel visdom om det at være menneske,” forklarer Anders Fogh Jensen.

Bibelen er en litterær perle

Anders Fogh Jensen mener, at Bibelen muligvis er den mest betydningsfulde grundtekst for vores kultur. Bibelen er en bog, som de fleste har en mening om, men som de færreste har læst, hvilket han synes er en skam. Efter hans mening er Bibelen nemlig, udover at være betydningsfuld for såvel troende som kulturkristne, også er en af vestens største litterære perler.

dannelsesrejsen til Madeira får man mulighed for at stifte bekendtskab med Bibelen som litterært værk.

”Ethvert møde med noget, man ikke før vidste, giver muligheden for dannelse,” siger Anders Fogh Jensen.

Hvorfor skal man være dannet?

”Sagen er den, at man igennem den faglige fordybelse bliver et mere fuldbragt menneske, det er selve dannelsestanken: At mennesket ikke er født færdigt, men først må dannes,” fortæller Anders Fogh Jensen.

Dannelsesrejsen er et tilbud om at holde fast i den gamle idé om dannelse, og ligeledes i idéen om, at man er nødt til at rejse væk fra det, man har travlt med i dagligdagen, for at give sig tid til at møde noget andet:

”Man må skære af fra dagligdagens formålsrationalitet, for at gå op i noget andet. Det er denne afskæring, der ligger i det græske ord temnai, som vi genfinder i ordene tempel og kontemplation. Vi skal dog ikke i tempel. Vi skal hen, hvor temperaturen får os til at sænke skuldrene, så vi kan åbne os for en stor litteratur og store tanker,” siger Anders Fogh Jensen.

Hvad vil det sige at læse Bibelen litterært?

Som eksempel på, hvordan man igennem en litterær læsning af Bibelen kan lære noget om menneskets eksistens, nævner Anders Fogh Jensen blandt andet historierne om brødreparrene Isak og Ismael og Jakob og Esau:

”Hvad disse fortællinger peger på, er det psykologiske grundvilkår, at vi i opdragelsens og civilisationens navn må bortskære sider af os selv. Vi er altså spaltede og dermed fremmede for os selv. Hvordan kan denne spaltning læges? - det er et grundeksistentielt spørgsmål.”

Anders Fogh Jensen understreger, at der ikke skal læses i Biblen for at opnå en form for åbenbaring, men for at kunne forstå menneskelige eksistensvilkår, og hvordan man kan leve et bedre liv.

Har du lyst til at tage med?

”Man skal tage med på dannelsesrejsen, hvis man har lyst til at have det rart og blive stimuleret samtidigt. Man kan rejse alene og passe sig selv eller man kan møde andre, der også er af sted for at suge viden til sig og blive klogere,” siger Anders Fogh Jensen afslutningsvis.

Anders Fogh Jensen bidrager til ny bog om Job

Glæd dig! Den 9. november udkommer bogen "Det er din egen skyld – Jobs Bog nudansk og fortolket".

Bogen indeholder hele Jobs Bog oversat til nudansk samt tre essays af henholdsvis en psykolog, en teolog og en filosof, som fortolker teksten ud fra hver deres synsvinkel. Det filosofiske essay står Anders Fogh Jensen for.