Kindertofte Kirke - Martin Nikolaj Christensen, Flickr
Folkekirkens kirkeskattemidler er øremærket aktiviteter i sognene, så hospitalspræsterne har ikke mulighed for at forære mennesker bibler, bibeldele og salmebøger, fortæller en hospitalspræst. Arkivfoto fra Kindertofte Kirke: Martin Nikolaj Christensen/Flickr

Af Bibelselskabet

Præsterne: Vi mangler bibler

Ønsket om bibelsk materiale og salmebøger fra præster og patienter er stort. Bibelselskabet har interviewet en række præster i sundhedssektoren - mød et udvalg af dem her

"Da jeg blev hospitalspræst, fandt jeg på hospitalet bibler og salmebøger, som var over 25 år gamle. Deres udseende og udtryk var hverken særlig indbydende eller tidsvarende. Jeg oplever dette som en hindring for patienternes lyst til at læse i Bibelen eller åbne salmebogen. 

Der er større og større efterspørgsel på nyt materiale på flere afdelinger og ikke mindst fra vores nye akutafdeling med tilhørende morsrum.

Hospitalet har en stram økonomi med nypålagte spareplaner, og det er en stor udgift for sognet, hvor jeg er sognepræst. Derfor håber jeg inderligt, at Bibelselskabets projekt lykkes, så landets hospitaler igen kan tilbyde tidsvarende materialer, som kan hjælpe de indlagte patienter og deres pårørende med at sætte ord på deres tro og derved give dem trøst og håb i en svær situation."

Joan Møller Molbo 

sogne- og sygehuspræst, Regionshospitalet Randers 

"Bibelen og den danske salmebog rummer velprøvede fortællinger, salmer og bønner, som mange mennesker også i dagens Danmark finder yderst hjælpsomme, når de skal finde sig selv ved livets kanter. Den største lykke, der kalder på en højsang, og den dybeste sorg, der vækker stærk protest, finder udtryk i bibel og salmebog. Derfor spørger mange mennesker som patienter og pårørende hospitalspræster om at hjælpe dem med at finde bibeltekster, salmer og bønner, som kan kaste lys over deres liv lige her og nu.

Som hospitalspræster har vi – på grund af vores yderst begrænsede adgang til folkekirkens kirkeskattemidler, der er øremærkede til aktiviteter i sognene – ikke mulighed for at gøre det mest nærliggende: Forære mennesker bibler, bibeldele og salmebøger. De fleste hospitaler har heller ikke patientbiblioteker eller andre muligheder for at tilbyde læsestof – selvom det faktisk ligger i forlængelse af den åndelige-eksistentielle omsorg, der hører med til et nutidigt sundhedsvæsens fastlagte praksis.Læs også: Danske hospitaler kalder på Bibelen

Der er derfor grund til at anbefale Bibelselskabets initiativ på det varmeste. Det vil hjælpe hospitalspræster og sundhedsansatte til at hjælpe mennesker, der er ude af sig selv og har brug for bistand til at finde sig selv gennem udtryksformer, der er centrale i et samfund med rødder i kristendommen. Jeg vil som hospitalspræst med 19 års erfaring bag mig gerne understrege, at interessen for den form for udtryk er meget stor – også hos mennesker, der ikke nødvendigvis er flittige kirkegængere eller medlem af en kristen kirke."

Tom Andersen Kjær

præst, Herlev Hospital

"På psykiatrisk hospital møder jeg gang på gang mennesker, som føler sig forladt af Gud. Og andre, der ikke lægger skjul på, at det eneste, der holder dem tilbage fra at begå selvmord, er, at livet er en gave fra Gud, de ikke må returner.

Ok, det er måske at sætte tingene lidt på spidsen, men der befinder de sig jo tit på en psykiatrisk afdeling. Derfor har vi brug for bibler. Til den enkelte at søge trøst i og som udgangspunkt for samtaler om det håb, der lever på trods af alt. Tak, om I vil tænke på os.”

Lotte Jensen

præst, Psykiatrisk Hospital i Viborg

"Opholdet på hospice betyder for nogle patienter aflastning. De blomstrer op og kommer hjem igen efter nogle uger. Det hænder, at de tager Bibelen med hjem. For andre kan Bibelen være en inspiration og trøst i den sidste tid.”

Annette Brønnum Nystrup

hospicepræst, Sankt Lukas Hospice

Behov for bibler til danske hospitaler

"Jeg hilser Bibelselskabets initiativ varmt velkomment. Såvel Bibelen som Den danske Salmebog bør være et naturligt tilbud til patienter under deres kontakt med det danske sundhedsvæsen. Guds kærlighed og omsorg er nærværende og kan gennem de stærke og dybe ord støtte, trøste og lindre – også i de faser, hvor livet gør ondt."

Oversygeplejerske Rena Kopp, Herlev Hospital.