Konfirmandbibelen
Der er masser af veje ind i teksten i den nye Bibelen til konfirmander.

18.08.2016 Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund

Sådan kommer du i gang med "Bibelen til konfirmander"

Her får du en quickguide til den helt nye Bibelen til konfirmander. Se, hvordan du kan anvende bogens mange indgange til teksten. Til foråret udgiver Bibelselskabets Forlag en egentlig undervisningsvejledning til bogen

Bibelen er en central del af konfirmandforberedelsen og konfirmanderne vil faktisk gerne læse Bibelens beskrivelse af både urdybet og morgenrøden, og de kan mellem dem tilmed finde overvejelse over, hvordan agurker smager.

De ved godt, at de i Bibelen kan finde inspiration til at skrive et brev til den elskede, der har billeder og formuleringer og forbilleder, der er vildere og stærkere end dem, de selv kan finde på.

Og så frem for alt, vil konfirmanderne gerne tage livtag med de store spørgsmål: Hvad meningen er med det hele, hvor vi er på vej hen, og hvad er der i grunden mellem himmel og jord? De vil gerne høre og forstå det med synd og tilgivelse. De vil gerne have den store fortælling om tro, håb og kærlighed.

Hvordan kommer man så i gang med at bruge den nye bibel til konfirmander? Jo, denne særlige udgave af Bibelen er udstyret med en række gps-værktøjer, som skal hjælpe og inspirere konfirmander til at læse og arbejde med bibelteksten. Værktøjerne kan både anvendes til den individuelle læsning af Bibelen og til tekstnær undervisning i konfirmandstuen. Herunder er en række forslag til, hvordan man kan gribe det an. I foråret 2017 følger i øvrigt en fuldt udbygget undervisningsvejledning.

Forslag til brug af bogen 

Giv Bibelen til konfirmander til dine konfirmander i begyndelsen af forløbet. Giv dem 10 minutter til hver især at skrive navn i og bladre rundt i bogen og orientere sig lidt i den til en start. Tal om deres forestillinger om, hvad Bibelen er for en bog og lad dem fortælle, hvad de finder interessant ved et første kig.Brug

  • ’hovedvejen’ – både den grafiske oversigt på indersiden af omslaget og markeringerne i tekstmargin – til at lade konfirmanderne selv læse kristendommens ’bibelhistorie’. Det kan f.eks. være som "læse-pause" midt i lektionen eller som afslutning hver gang. Det kan ske som egenlæsning, som højtlæsning to og to rundt i kirken, i tårnet eller på en bænk på kirkegården.
  • de eksistentielle temaruter til f.eks. at tage en ’afstikker’ fra hovedvejen i form af et tekstnært temaarbejde om en udvalgt rute. Det er også muligt at lade konfirmanderne arbejde i grupper med hver sin rute og fremlægge for hinanden. Ruterne kan desuden fungere som ’månedens rute’ ud fra konfirmandholdets eget valg. På den måde kan holdet på tematisk vis arbejde med Bibelens tekster gennem året. 
  • person-ikonerne ved at lade konfirmanderne arbejde med hver sin selvvalgte person. Lad dem læse den angivne bibeltekst om personen og fortælle hinanden i mindre grupper, hvorfor ikonet ser ud, som det gør, og hvad de nu ved om den bibelske person. Det kan også inspirere konfirmanderne til selv at lave et ikon til en bibelsk person, de er optaget af - eller til sig selv. Ikonerne kan også inspirere til viderefortællingsprojekter. F.eks.: Fortæl, hvad disciplen Peter tænkte, sagde, gjorde i forlængelse af den historie om ham, der er markeret med hans personikon.
  • vers til dig til f.eks. vejledende at lade konfirmanderne arbejde med en andagtsform, som de selv siden kan bruge til personlig hjemme-andagt. De kan også bruges som inspiration til at lade konfirmanderne arbejde med at skabe deres egne bønner.
  • forside-illustrationerne ved til indledning at tale om forsiden. Efter endt læsning af tekster i skriftet kan man så vende tilbage med ny viden og se flere ting i illustrationen. Illustrationerne kan også tjene som inspiration for konfirmanderne til selv at lave ikoniske billeder til centrale historier i skriftet. Det er også muligt at lade konfirmanderne vælge deres yndlingsforside (begræns evt. til kun i Det Nye Testamente) og fortælle, hvorfor netop den er valgt.
  • resumeteksterne bag på forsiderne samt lassoer, bølgelinjer og noter f.eks. som gps til at orientere sig i en bibeltekst eller måske endda læse et helt bibelskrift med konfirmanderne. Ruths Bog er i den henseende velegnet med sine temaer om tro, trofasthed og kærlighed, samtidig med ,at den har elementer, der rækker frem i den centrale bibelske historie. En mulighed er også at arbejde med Første Samuelsbog og fortællingen om David og Goliat: Tal om forsiden, læs resumeteksten og lad konfirmanderne orientere sig i kap. 15-18 ved hjælp af de fremhævede citater og noter. Derefter kan de genfortælle for hinanden. Slut af med at se på forsideillustrationen igen og opdag måske flere lag i den. Det er også oplagt at lade konfirmanderne læse et bibelstykke og lave egne lassoer, noter mv. og på den måde gøre det til konfirmandens egen bibel.
  • hjælpesidernes oversigter og registre til f.eks. at arbejde tekstnært med centrale elementer i påsken eller som guide til, at konfirmanderne vælger en bibeltekst, som de forbereder hjemme til genfortælling i undervisningen.
  • de personliggørende sider i begyndelsen af bogen til at lade konfirmanderne undervejs i hele konfirmandforberedelsesforløbet notere bibelcitater og -fortællinger, som de personligt finder særligt betydningsfulde. Måske kan det blive konfirmandernes vej til at finde personlige nøglefortællinger til kristendommen eller til at vælge et konfirmationsord.

Når forberedelsen slutter og konfirmationen står for døren, kan biblerne indsamles og præsten kan skrive konfirmandord til hver enkelt. Herefter kan bogen foræres som gave på konfirmationsdagen. Husk at få konfirmanderne til at skrive hilsner til hinanden i bøgerne på de "personlige" sider.God fornøjelse med Bibelen til konfirmander!

Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund er begge præster, og er en del af holdet bag Bibelen til konfirmander.

Bibelen til Konfirmander

Om Bibelen til konfirmander

Målet med bogen er at styrke et tekstnært konfirmandarbejde.I juni 2017 udgiver Bibelselskabet en egentlig undervisningsvejledning.Læs mere om Bibelen til konfirmander

Bibelen til konfirmander

Grundværktøj til undervisningen af konfirmander
Konfirmandbibelen
299,95

Forfatter: Louise Højlund, Lars Nymark Heilesen og Mette Behrndtz (red.)
Illustrator: Helle Vibeke Jensen
Sidetal: 1680 sider plus 54 navigationssider
Indbinding: Softcover med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-747-0