Konfirmandbibelen
Hvis konfirmandforberedelsen kan knytte an til konfirmandernes egne liv, relationer og problemer, så vækkes deres nysgerrighed, viser undersøgelse.

28.08.2016 Thilde Thordahl Andersen

Konfirmander vil gerne kunne genkende sig selv i Bibelen

Hvem er de danske konfirmander i dag? Og hvordan giver man dem smag for Bibelen? Det giver en stor konfirmandundersøgelse nogle svar på

"Den nye generation af konfirmander er vokset op med en mangfoldighed af valg. Derfor træffer de hele tiden valg - også, når de melder sig til konfirmationsforberedelse. Og det er et aktivt valg, de tager, for det er lige så acceptabelt at vælge konfirmationen fra som at vælge den til."

Sådan fortæller Leise Christensen. Hun er teolog og sognepræst og tidligere lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. I efteråret 2015 lavede hun en stor undersøgelse af konfirmander sammen med religionssociolog Henrik Reintoft Christensen. Med baggrund i sin store viden om danske konfirmander har hun været konsulent på Bibelen til konfirmander, som udkom 1. juli på Bibelselskabets Forlag.

Læs også: Nu udkommer Bibelen til konfirmander

Ifølge Leise Christensen er konfirmander i dag meget forskellige. Men ud over, at de har det til fælles, at de vælger konfirmationsforberedelsen til som et aktivt valg, ja, så er en åbenhed overfor trosspørgsmål også et fællestræk.

"De er ikke flove over at tale om spirituelle spørgsmål. Det er helt legitimt at tale om den slags i dag, og de unge er også interesserede i at lære et sprog, som de kan bruge til at tale om netop de emner," siger Leise Christensen.

Hun forklarer, at de unge også interesserer sig for eksistentielle spørgsmål om alt fra liv og død til retfærdighed og ansvar.

Derudover er det kendetegnende for nutidens konfirmander, at de er meget lydhøre over for det, præsten vil lære dem i konfirmationsforberedelsen. Og selv om få konfirmander i undersøgelsen fra 2015 svarer ja til, at de går til konfirmationsforberedelse, fordi de har hørt, at det er sjovt, så svarer hele 76 procent, at de er "meget tilfredse" med forløbet frem til konfirmationen.

Læs også: Velsignelsen er betydningsfuld for danske konfirmander

Når nadveren handler om venskab

Det emne, som optager konfirmanderne allermest, er "venskab," og i det hele taget viser konfirmandundersøgelsen, at nutidens unge er optaget af emner, der berører deres egen nære livsverden, forklarer Leise Christensen.

I konfirmationsforberedelsen ønsker de sig derfor, at de bibelske fortællinger og lignelser bliver forbundet til deres egen erfaringsverden. Så længe det forbliver noget fortidigt eller historisk, hvad der skete med Jesus, er interessen der ikke. Man kan med andre ord ikke "bare svinge en bibel hen foran dem," som Leise Christensen siger. Men hvis underviseren kan knytte an til konfirmandernes egne liv, relationer og problemer, så vækkes deres nysgerrighed.

"Derfor handler det om at pege på steder, hvor konfirmandernes livsverden faktisk mødes med Bibelens tekster, så de kan spejle sig i det, der bliver fortalt. Tag for eksempel Peters svigt. Alle konfirmander kender til at blive svigtet af en ven eller af forældrene. Det, at nadveren er det rituelle svar på svigtet, at alle kan være med rundt om bordet, det er noget, de forstår, og det vækker følelser, de genkender," siger Leise Christensen.

Konfirmandbibelen rammer spot on

Ifølge Leise Christensen er Bibelen til konfirmander et godt værktøj til undervisning af nutidens konfirmander.

"Den peger på steder i Bibelen, hvor konfirmanderne kan læse om netop de ting, der optager dem. Den viser dem, at mennesker til enhver tid har tumlet med de spørgsmål, de selv tumler med nu. At Bibelen forstår deres situation, og at den med sine historier kan give dem nogle greb til at håndtere deres eget liv."

Køb Bibelen til konfirmander

Bibelen til konfirmander er det nye grundværktøj til undervisningen af konfirmander. Udover hele den autoriserede bibeloversættelse indeholder et væld af hjælpeværktøjer, som er særligt tilpasset unge.Køb bogen her