SAT-7 flygtningebørn. Foto: SAT-7
Mere end 13 millioner børn og unge i Mellemøsten og Nordafrika modtager slet ingen undervisning. 4,5 millioner børn i Syrien og Irak går ikke i skole. Foto: SAT-7

22.07.2019 Thomas Godsk Larsen

SAT-7’s skole-tv underviser tusindvis af flygtningebørn

Projekt 'Min Skole', som er et dansk initieret projekt, sender undervisning direkte ind i flygtningelejre og ud til mange tusinde børn hver eneste dag

Min Skole sender undervisningsprogrammer på SAT-7 KIDS, der lærer børn at læse, skrive og regne. Der er også fokus på tolerance og forståelse for andre religionssamfund, så børnene lærer at samarbejde på tværs af kulturer. Administrerende direktør for SAT-7, Rita El-Mounayer, fortæller, hvordan projektet fra starten rettede sig mod de millioner af flygtningebørn, der opholder sig i Mellemøsten og Nordafrika:

”Det at komme i skole er en kæmpe drøm for disse børn, der lever et liv afskåret fra så vel skolegang som hjemland. Derfor undersøgte vi, hvordan vi kunne være med til at gøre en forskel og lægge et grundlag for, at børnene senere kan uddanne sig og deltage i samfundet. Da fik Synne (Synne Garff, international chef i Danmark, red.) ideen om Min Skole; at sende læringsprogrammer direkte til børnene via flygtningelejrenes mange paraboler. Og dét er nu en realitet – og foreløbigt en stor succes.”

Det at komme i skole er en kæmpe drøm for disse børn, der lever et liv afskåret fra så vel skolegang som hjemland.

Mødre kigger med

Undervisningen følger et meget specifikt læringsprogram, der er så formaliseret, som det er muligt: ”Børnene lærer virkelig noget! Programmerne er målrettet børnene, men vi får også tilbagemeldinger fra mødre, der kigger med. Nogle af dem skriver til os og fortæller, hvor fantastisk det er, at de nu lærer fransk, eller at de lærer at skrive eller læse. Det var en overraskelse for os, en meget positiv overraskelse.”

Rita El-Mounayer betoner, at Min Skole ikke har nogen direkte agenda om mission: ”Vi ønsker først og fremmest at hjælpe samfundet. Vi kommer ikke ud med en agenda andet end uddannelse. Ja, det sendes på en kristen tv-kanal, og det skjuler vi heller ikke. Men det er ikke i forgrunden.”

Rita El-Mounayer. Foto: SAT-7
Rita El-Mounayer, administrerende direktør for SAT-7. Foto: SAT7 International Office

Hvis de unge 3-4 år senere står uden uddannelse, job og fremtid, ja, så risikerer vi, at de bliver nemt bytte for ekstremisme.

Store ambitioner for fremtiden

Rita El-Mounayer vil gerne bygge videre på succesen og lave Min Skole for endnu flere: ”Hvorfor stoppe ved 5. klasse? Vi skal også nå de lidt ældre, særligt 14-15-årsalderen er en kritisk alder. Det er fint og godt, at børnene lærer at læse og skrive omkring 11-årsalderen, men hvis de 3-4 år senere står uden uddannelse, job og fremtid, ja, så risikerer vi, at de bliver nemt bytte for ekstremisme.

Derfor arbejder vi også for, at vores undervisningsprogrammer opnår en form for formel anerkendelse, så børnene, der har set og lært fra programmerne, senere kan gå til en skole, gennemføre en eksamen og få et bevis. Det er vores drøm – og et vigtigt mål. For kan vi plante et frø hos disse børn, som med Helligåndens hjælp kan vokse sig til en stærk plante, ja, så kan de med tiden gøre en positiv forskel for hele regionen,” slutter Rita El-Mounayer.

Læs mere om SAT-7's undervisningsprogrammer her.