Adam og Eva, Lucas Cranach den ældre
Adam og Eva i Paradis. Maleri af Lucas Cranach den ældre, ca. 1530.

19.03.2020 Af Søren Holst, Ph.d og lektor i teologi

Skal vi herske over dyrene eller tage ansvar for dem?

I den nye bibeloversættelse Bibelen 2020 skal mennesker ikke længere herske over naturen, men tage ansvar for den. Hvordan kan denne oversættelse af Første Mosebog forsvares? Ph.d. i teologi og hebraisk-ekspert Søren Holst giver en forklaring

Da Gud har skabt menneskene, i Bibelens allerførste kapitel, giver han dem en opgave. De skal få børn, fylde jorden og tage ansvar for alle dyrene. I Bibelen 2020, altså. I den autoriserede oversættelse fra 1992 skal de blive frugtbare, opfylde jorden, underlægge sig den og herske over dyrene.

At herske og at tage ansvar lyder ikke som helt det samme. Hvorfor er teksten ændret, spørger nogen. Men teksten er ikke ændret, den er oversat på ny. Og oversat rigtigere. Det der ”egentlig står” er ikke 1992-udgavens ordlyd, men hebraiske ord, som vi hele tiden prøver at blive klogere på.

Når man vil forstå et ord, kan man spørge, hvor det stammer fra, eller hvordan det bruges i praksis. Det første kan være voldsomt vildledende. Hvis en dansker siger, at noget er ”underligt”, nytter det ikke at rive ham i næsen, at ordet på Holbergs tid betød ”mirakuløs” eller ”fantastisk”. I dag betyder det mærkelig.

Når man slår den hebraiske glose op, som i 1992 blev oversat til ”herske”, står der i en del ældre ordbøger, at det ”egentlig” eller ”oprindelig” betyder ”at træde under fode”. Der er nemlig et ord, som ligner til forveksling, der bruges om at trampe druer til mos, så man kan brygge vin af dem. Og så har man sluttet, at glosen betyder noget med at beherske – ofte med magt eller vold.

Hvis man i stedet kigger på, hvordan ordet bruges i hele Det Gamle Testamente, betyder det snarere ”lede” eller ”stå i spidsen for” eller ”have opsyn med”. Sådan er det fx oversat, når det beskriver kong Salomos embedsmænd, som stod for tempelbyggeriet i Jerusalem. Og hvis vi inddrager, hvordan glosen bliver brugt i skrifter uden for selve Bibelen, kommer en nuance mere frem: Her er det ikke mindst én bestemt slags opsyn og ledelse, der tales om, nemlig hyrdens arbejde.

Man kan sagtens bruge det traditionelle sprog og sige, at Gud indsætter mennesket som hersker. Men så skal man have med, at den gode hersker i Bibelens verden netop er forstået som en hyrde: Kongen har en anden hersker over sig, nemlig Gud. Og lige som fårenes ejer sætter hyrden til at drage omsorg for fårene, har Gud sat kongen til at drage omsorg for undersåtterne. Eller med andre ord: At tage ansvar.

Sådan lyder oversættelsen af Første Mosebog 1,28-30

Autoriseret oversættelse, 1992

»Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.«

Første Mosebog 1,28-30

Bibelen 2020

»Få børn, og bliv så mange, så I kan fylde hele jorden og tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og alle dyrene på jorden. Alle planter og frugttræer på jorden er jeres. Dem skal I leve af. Og alle levende dyr, fugle og smådyr skal spise af de grønne planter.«

Første Mosebog 1,28-30