Historien om en mor.
Peter Madsens billeder giver den sørgende mulighed for at spejle sine egne erfaringer i andres. <em>Foto: Carsten Lundager.</em>

03.12.2015 Thilde Thordahl Andersen

Sorggruppe: "Historien om en mor" gør sorgen tilladelig

En sorggruppe i Viborg har inddraget Peter Madsens Historien om en mor i sorgarbejdet. Den sørgende kan spejle sig i de nænsomme tegninger fra Peter Madsens hånd, lyder det fra en af lederne af sorggruppen.

I oktober udkom tegner Peter Madsens genfortælling af H. C. Andersens Historien om en mor på Bibelselskabets Forlag. En sorggruppe i Viborg har inddraget bogen, der handler om en mors sorg, i sorgarbejdet.

Trine Kofoed, sogne- og hospitalspræst og en af de to ledere af sorggruppen, fortæller, at bogen kan noget helt særligt, når det kommer til samtalen om sorg:

"Der er næsten ingen ord i Peter Madsens bog. Vi er så gode til at bruge ord, men det er ikke altid, at vi overhovedet har nogen ord i sådanne situationer," siger hun og tilføjer:

"Det, Peter Madsen kan, er at spejle sindsstemninger i sine billeder. Og de nænsomme billeder gør sorgen tilladelig for den sørgende, som kan spejle sin egen sorg i dem."

Sorgen bliver tilladelig

Trine Kofoed fortæller, at litteratur er en god mellemmand, når man skal tale om sin sorg med andre:

"Man kan tale om moderens oplevelser i stedet for sin egne, og det kan være en god indgangsvinkel, hvis man for eksempel skammer sig over de følelser, man har."

Sorggruppen har sammen læst Historien om en mor og derefter talt om, hvilke tanker bogens billeder bringer frem. En af gruppens medlemmer fremhævede nedenstående billede af en lys overfor en mørk fremtid.

Fra Peter Madsens Historien om en mor. Klik på billedet, og se det i stor størrelse.

"Han sagde: 'Hvis min kone fortsat havde levet, havde fremtiden stadig været sort. Men nu kan jeg se en anden og lys fremtid, og det får jeg dårlig samvittighed over.' Men de andre i sorggruppen kunne genkende følelsen, og så var den ikke længere så forbudt," fortæller Trine Kofoed.

Øjeblikke af betydning

Ifølge Trine Kofoed kan det som efterladt være svært at huske præcise hændelser i forbindelse med det menneske, man har mistet. Hukommelsen kan blive svækket. Til gengæld, forklarer hun, er erindringerne i live. De handler om de øjeblikke, vi tillægger betydning.

"Peter Madsen laver med Historien om en mor erindring. Han trækker øjeblikkene ud, så vi husker dem på samme måde, som vi selv husker betydningsmættede øjeblikke i vores liv med den, vi sørger over."

Skyggen går med os

Peter Madsens bog slutter med et billede, hvor moderen går ind i lyset sammen med den skygge, der følger med hende. Trine Kofoed fortæller, at billedet har vundet genklang i sorggruppen i Viborg:

"Moderen giver slip på sit barn og lader lyset og alt det nye komme til. Men samtidig er skyggen og det gamle med hende. På samme måde lærer vi at leve med sorgen over vores døde og genindsætter dem i vores liv i en ny betydning. Det er et livslangt arbejde, når man har mistet, og det arbejde spejler Peter Madsens afslutning på Historien om en mor."

Fra Peter Madsens Historien om en mor.

Efter at have inddraget Historien om en mor i arbejdet med dette efterårs sorggruppehold i Viborg fortæller Trine Kofoed, at bogen fremover vil få en fast plads i sorggruppearbejdet.

Historien om en mor

I smukke og dramatiske billeder genfortæller Peter Madsen historien om en mors kamp mod døden for ikke at miste sit syge barn. Hun er parat til at ofre alt, men når til sidst frem til at måtte acceptere sin skæbne.

Køb bogen her.