Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma.
Tine Lindhardt er biskop over Fyens Stift. Foto: Ard Jongsma.

13.05.2015 Thilde Thordahl Andersen

Tine Lindhardt: Bibelen er et reservoir af gode fortællinger

DET BETYDER BIBELEN FOR MIG

Vi er holdt af, holdt ud og holdt sammen på af Gud. Det er noget af det, Bibelen fortæller os om menneskelivet, mener biskop Tine Lindhardt.

Forleden skulle Tine Lindhardt indvie et nyt vindue i Nyborg Kirke, som var blevet lavet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. På vinduet var var der malet et træ, og da biskoppen i sin indvielsestale ville kredse om træet som symbol, tyede hun til Jobs Bog, hvor der står:

For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. (Jobs Bog, kapitel 14, vers 7)

Tine Lindhardt åbner Bibelen, når hun har brug for et godt billede. Andre refererer måske til kunst, musik eller film, men for biskoppen er Bibelen en evig, uudtømmelige kilde:

”Bibelen er et reservoir af gode fortællinger om, hvad det vil sige at være menneske,” fortæller hun.

Tine Lindhardt har siden november 2012 været biskop over Fyens Stift og var gift med biskop emeritus Jan Lindhardt frem til hans død i 2014. Tine Lindhardt har tidligere været blandt andet radiovært, feltpræst, sognepræst og generalsekretær i Bibelselskabet. Hun er også forfatter til flere udgivelser, heriblandt Mini-Bibelen.

Og Bibelen er noget, der er allestedsnærværende i Tine Lindhardts liv. Hun bruger den både i sit embede og privat. Til prædikener, taler og foredrag blandt andet.

De første 11 kapitler tegner grundvilkårene

Første Mosebog og navnlig skriftets første 11 kapitler er blandt de steder i Bibelen, som Tine Lindhardt holder mest af:

”I de kapitler tegnes grundvilkårene for det at være menneske. Vi er jordiske på enhver måde. Vi er taget af jord, og vi skal blive til jord, lige som vi skildres, som vi også er: misundelige, selvhævdende, feje. Bibelen er på den måde meget realistisk. Med samtidig hører vi, at Gud holder fast ved sit menneske, at han vil os, på trods. Gud sætter for eksempel sit mærke på Kain som et beskyttelsestegn til trods for, at Kain har slået sin bror Abel ihjel. Man kan sige, at vi er holdt af, holdt ud og holdt sammen på af Gud, uanset hvordan vi er. Eller sagt på en anden måde: Vi er holdt af, selv når vi ikke er til at holde ud.”

Gud er almægtig

Thi intet er umuligt for Gud.

Disse ord kan man blandt andet læse i forbindelse med bebudelsen af Jesu fødsel i Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 37. Og det er ord, som også er blandt Tine Lindhardts favoritter.

"Vi tænker ofte i noget for noget og ikke noget for ingenting. Gud derimod tænker i meget for lidt og alt for intet."

"Gud har al magten, og intet er umuligt for ham. Vi mennesker kan rigtig meget, men der er nogle markante begrænsninger i vores liv, ikke mindst dødens grænse. Men også vores egen smålighed og selvoptagethed kan få livet til at lukke ned om os. Vi tænker ofte i noget for noget og ikke noget for ingenting. Gud derimod tænker i meget for lidt og alt for intet. Det er sådan, Gud er, storladen og rundhåndet. For ham er alt muligt. Selv hvor vi lukker livet ned, lukker han det op - åbner verden, skaber rum, så livet opstår, hvor vi ikke tror det muligt:"

En dejlig salme at læse som nybagt mor

Da Tine Lindhardt i sin tid blev mor, læste hun i Salmernes Bog, kapitel 8, hvor der i vers 2-5 står:

Herre, vor Herre! (...) Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?

”Det var en fantastisk tekst at læse på det tidspunkt. Jeg ser det som en glæder og jubel over, at et nyt menneskebarn er kommet til verden. Et barn, som er mere end støv og jord – et barn, som har Guds ånde blæst ind i sine næsebor.”

Hvorfor dækkes der bord for øjnene af fjender?

Når Tine Lindhardt bliver spurgt, om der er steder i Bibelen, hun har svært ved at forstå, peger hun på Salmernes Bog, kapitel 23, som er kendt for ordene Herren er min hyrde. I dette kapitel kan man også læse følgende:

Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. (Salmernes Bog, kapitel 23, vers 5)

Biskop Tine Lindhardt har læst dette sted mange gange og undret sig. Når man har Det Nye Testamentes bud om at elske sin fjende klingende i baghovedet, kan det være svært at gennemskue, hvorfor fjenderne ikke må sidde med:

”Men man kan læse salmen som en håbssalme og en salme om, at Gud lader livet opstå midt i og på trods af død og mørke. Man kan forestille sig en tæt skov, hvor mørket trækker sig sammen om en. Men lige midt i det rydder Gud en plads og får tændt et lys, breder en dug ud og sætter mad og vin frem. Så sidder man der og spiser sammen. Og hvilke fjender er det, der står og kigger på? Det er hævnen, ondskaben, døden - mørkets magter. På trods af alt det, der truer os, midt i det er Vor Herre der, som lyset, der skinner i mørket. Gud holder kaos på afstand og skaber rum for livet og for os."

Tine Lindhardt

Tine Lindhardt, født 1957, er biskop over Fyens Stift.

Hun har tidligere arbejdet som blandt andet feltpræst, radiovært, boganmelder og generalsekretær for Bibelselskabet.