Rita El-Mounayer. Foto: SAT-7
"Igennem vores arbejde vil vi gerne påvirke de unge, regionens fremtid, positivt – noget, vi blandt andet søger at gøre med vores satsning på de sociale medier. Vi vil påvirke, hvordan mennesker tænker om dem, der er anderledes og har en anden tro," siger Rita Elmounayer, kanalchef på SAT-7. Foto: SAT-7

17.04.2020 Thomas Godsk Larsen

Vi skal skabe fremtidens åndelige helte

Den kristne tv-station SAT-7 skal nå mennesker i lukkede hjem, i lande, der er lukkede, og som ikke ved meget om kristendom.

Sådan beskriver kanalchef på SAT-7, Rita Elmounayer, tv-stationens opgave, da vi mødte hende under et besøg i Danmark. Og kristne er pressede i regionen, fortæller hun:

”Generelt set er det meget svært at være kristen i Mellemøsten og Nordafrika, nogle steder betyder det ligefrem, at du kan være offer for dødsstraf. Andre steder, som i Algeriet, kan vi transmittere gudstjenester, hvor man ikke er bange for at vise ansigter. I lande som Tunesien og Marokko er det mere blandet; mange tør godt vise ansigt, men mange er også tilbageholdende. Og det forstår jeg godt.”

SAT-7 har en særlig opgave

I det blandede landskab mener Rita Elmounayer, at SAT-7 har en særlig mission og opgave, som på én gang skal give trøst, håb og inspiration til kristne ogbringe evangeliet til ikke-troende – uden at komme i karambolage med myndighederne og skabe yderligere problemer for kristne:

”Det unikke ved SAT-7 er, at seerne her kan møde Guds kærlighed og tilgivelse i et såret Mellemøsten; et Mellemøsten fyldt af kriser, konflikter og sammenstød. Vi skal promovere Kristus’ kultur, en fredskultur.”

Men SAT-7 er ikke kun optaget af seernes åndelige liv, fortæller hun:

”For mig er kristendommen grundlæggende inkluderende. Derfor laver vi også programmer, der har det, vi kalder social gennemslagskraft (impact, red.). Programmer, der tager emner op som handicap, kvinder og aktuelle politiske problemer, for eksempel i forlængelse af revolutionen i Egypten eller krigen i Syrien. Vi vil også gerne spille en rolle i forhold til uddannelse, og det gør vi allerede gennem vores SAT-7 ACADEMY-programmer og My School-projektet.”

Vi vil gerne inspirere særligt de unge til at turde være kritisk tænkende, så de kan være med til at gøre en positiv forskel for andre, for sig selv og for regionen.

SAT-7 vil være med til at skubbe til opfattelsen af, hvad der socialt acceptabelt

Kanalchef Rita Elmounayer har et særligt bud på, hvad SAT-7 fremover kan gøre mere af for at rykke grænserne for, hvad der er acceptabelt i Mellemøsten og Nordafrika:

”Medier er med til at forme, hvad mennesker tænker om det ene og det andet – og siden, hvordan de handler. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i endnu højere grad producerer programmer, for eksempel dramaer, hvor man ikke gør et nummer ud af, om personerne er kristne, måske ligefrem en kristen konvertit. Ligesom det, at man på tv i højere grad møder kvinder i magtfulde roller eller homoseksuelle, sorte, handicappede og andre marginaliserede grupper, uden at de er med, fordi de er det. Dét tror jeg på, gradvist kan flytte opfattelsen af, hvad der er socialt acceptabelt, og hvad der er ’normalt’ – for eksempel at være kristen.”

Netop de unge er en særlig målgruppe for budskabet om inklusion og accept af forskelligheder, mener Rita Elmounayer:

”Igennem vores arbejde vil vi gerne påvirke de unge, regionens fremtid, positivt – noget, vi blandt andet søger at gøre med vores satsning på de sociale medier. Jeg siger med vilje ’påvirke’ og ikke ’ændre’ seernes hearts and minds, for det er Vorherres værk. Men vi vil påvirke, hvordan mennesker tænker om dem, der er anderledes og har en anden tro. Vi vil gerne inspirere særligt de unge til at turde være kritisk tænkende, så de kan være med til at gøre en positiv forskel for andre, for sig selv og for regionen. Vi skal være med til at skabe åndelige helte, der kan gøre en positiv forskel i regionen.”

SAT-7-logo

Fakta om SAT-7

  • Blev grundlagt i 1995 i Cypern og sendte sit første tv-program den 31. maj 1996
  • Er den første, ældste og største kristne tv-kanal i Mellemøsten og Nordafrika
  • Kan i dag ses via satellit i 25 lande i Mellemøsten og Nordafrika og i 50 lande i Europa. Kan ses online i hele verden
  • Har over 25 millioner seere, og sender 365 dage om året