Video artikel - oversættelse

Videoer om bibeloversættelse

Se udvalgte videoer om Bibelselskabets arbejde med bibeloversættelse herunder

Millioner af mennesker kan stadig ikke læse Bibelen på deres modersmål. Bibelens ord bliver nærværende på en helt særlig måde, når de læses på ens eget sprog. For verdens bibelselskaber er der en stor opgave i at give flest mulige mennesker Bibelen på deres modersmål. De Forenede Bibelselskaber er førende inden for bibeloversættelse.

Se videoer produceret af Bibelselskabet om de forskellige bibeloversættelses projekter vi støtter rundt omkring i verden.

Du kan også besøge Bibelselskabets YouTube kanal og se alle de andre film vi har produceret i samarbejde med andre bibelselskaber rundt omkring i verden. Klik her.