Fisken blev valgt til symbol for de tidlige kristne, fordi det oldgræske ords bogstaver også er forbogstaverne i sætningen: ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.” Foto: Pixabay.
Fisken blev valgt til symbol for de tidlige kristne, fordi det oldgræske ords bogstaver også er forbogstaverne i sætningen: ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.” Foto: Pixabay.

Vidste du: Om fisken

De tidlige kristne samfund blev ofte udsat for forfølgelse, og derfor måtte de vælge et symbol, som ikke vakte for meget opmærksomhed, som kendetegn overfor hinanden. Valget faldt på fisken, der kunne dannes af to buede linjer, som mødes i den ene ende og krydser i den anden. Men tegningens enkelthed var ikke den eneste grund til symbolet.

 • Det oldgræske ord for fisk er ichtys (ιχθυς), der består af bogstaverne iota, chi, theta, ypsilon og sigma. Det er også begyndelsesbogstaverne i den græske sætning Iésous (Ἰησοῦς) Christos (Χριστός) Theou (Θεου) (h)Uios (Υἱός) Sótér (σωτήρ).

   
 • Den direkte oversættelse af denne sætning er ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.”

   
 • Den første kendte reference til fisken som kristent symbol er i Clement af Alexandrias ”Underviseren” (Paidagogos), hvor han råder kristne til at lade en fisk eller en due indtegne på deres gravsten, selvom han ikke giver nogen grund til det. Derudover nævner kirkefaderen Augustin det også i sin ”Om Guds By” (De Civitate Dei).

   
 • Fisk er et vigtigt element i evangelierne, for eksempel i historien om Jesus, der bespiser en menneskemængde med to fisk og fem brød, som både optræder i Matthæusevangeliet (14,15-21), Lukasevangeliet (9,12-17) og Johannesevangeliet (6,4-13).

  I Det Gamle Testamente spiller fisk en hovedrolle i historien om Jonas. Da han bliver kastet i havet: "befalede [Herren] en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter." (Jonas' Bog 2,1).

   
 • I evangelierne er fisken også et symbol. Markusevangeliet (1,16-18) og Matthæusevangeliet (4,18-20) fortæller om Simon og Andreas, der er fiskere og er ved at kaste nettet i vandet. Da Jesus ser dem, siger han: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Det er den samme historie, der går igen i Lukasevangeliet (5,1-11), hvor Simon Peter har fisket hele natten uden fangst, men da Jesus byder ham, at kaste nettet ud, går der så mange fisk i, at det er ved at sprænges. Jesus får Peter til at følge sig med ordene: ”Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.” Ligesom Jesus med et andet billede bliver en fårehyrde, der vogter menneskeheden, er apostlene altså fiskerne, der kaster nettet ud og indfanger troende til Jesus’ sag.

   
 • Kirkefaderen Tertullian fra 100-tallet skrev om dåben i vand: ”Vi små fisk, i vores ichtys Jesus Kristi billede, er født i vand. ”

   
 • Fisken blev brugt af de tidlige kristne samfund som tegn til andre kristne, fordi det – i modsætning til korset – ikke trak uønsket opmærksomhed. Symbolet blev brugt som identifikation overfor andre kristne ligesom den optrådte på gravsten, steler og mødesteder for at vise andre kristne, hvor der var ligesindede.

   
 • Fisken som symbol begyndte langsomt at forsvinde i 300-tallet, hvor kristendommen ikke længere behøvede at være på vagt, men det blev igen populært fra 1970’erne. I dag ses det tit som mærkat på biler, hvor man oftest ser fisk dannet af to linjer og nogle gange med et kors som øje.
Om fisken.
Foto: Pixabay.

Fisk i kristendommen

En af de mest kendte historier om fisken som symbol, er at kristne i Romerriget brugte den som tegn til hinanden, når de mødtes.

Hvis en kristen var i tvivl om, hvilken religion en anden person tilhørte, tegnede han eller hun den ene streg fra fisken. Hvis personen så færdiggjorde tegningen ved at tegne den anden streg, vidste de, at de begge var kristne. 

Fisken som middel til at genkende andre kristne bruges blandt andet i filmen Quo Vadisfra 1951, hvor slavinden Acte tegner en fisk i noget pudder på et bord for at vise den kristne heltinde Lygia, at de tilhører samme tro.