Fugl Føniks, som er et græsk fabeldyr, har op gennem historien været symbol på Jesus og genopstandelsen, i kraft af fabeldyrets evne til at lade sig genføde af sin aske. Fuglen har også symboliseret jomfruelighed og Maria, og har fungeret som symbol for livet i Paradis. Foto: Pixabay.
Fugl Føniks, som er et græsk fabeldyr, har op gennem historien været symbol på Jesus og genopstandelsen, i kraft af fabeldyrets evne til at lade sig genføde af sin aske. Fuglen har også symboliseret jomfruelighed og Maria, og har fungeret som symbol for livet i Paradis. Foto: Pixabay

Sarah Dedieu

Harry Potter og jagten på de kristne symboler

Harry Potter-bøgerne er proppet med alskens referencer til litteraturhistorien, græsk mytologi og især kristendommen. Læs med og få et indblik i nogle af de mange kristne symboler

Har man læst Harry Potter-bøgerne til ende, er der ingen tvivl om, at Harry bærer en frelsers skæbne gennem fortællingerne. Gang på gang ofrer han sig selv i kampen mod det onde. Men det er ikke kun hans opofrende gerninger, der henleder tankerne på Bibelen. Også en stærk symbolik understreger Harrys og andre hovedpersoners rolle.

Kainsmærket

En af de allerførste ting, vi lærer om Harry Potter er, at han bærer et bemærkelsesværdigt ar i panden. Arret har form som et lynnedslag, og er af kristne modstandere ofte blevet set som et tegn på Harrys anti-kristelige rolle. Men arret behøver ikke at have en negativ betydning. Tværtimod.

I Første Mosebog 4 kan man læse, om Gud, der sætter et beskyttende mærke på Kain. Et mærke der beskytter ham mod alt det onde. Harrys mærke er netop et tegn på, at han som spæd overvandt ondskaben. Ikke ved egen kraft, men på grund af hans mors beskyttende kærlighed. Den kloge rektor Dumbledore forklarer: ”At være elsket så højt, selv af en person, der ikke lever mere, giver os en evig beskyttelse mod det onde”. Harrys mærke er altså et Kainsmærke, der skal holde det onde på afstand.

Kristtorn og løver

Harrys tryllestav er også et vigtigt symbol. Den er lavet af kristtorn og føniksfjer. Træsorten, der på engelsk bærer navnet holly (hellig), har altid været forbundet med Kristus. Fugl Føniks er et fabeldyr, der på grund af sin evne til at genopstå fra asken også er et velkendt symbol på Kristus.

Også Harrys valg af kollegie på troldmandsskolen Hogwarts, har en stærk symbolværdi. Fordelingshatten vil gerne sende Harry til Slytherin-kollegiet, men Harry modsætter sig og ender på kollegiet, hvor våbenskjoldet afbilder en løve, og hvis navn, Gryffindor, betyder ”gylden grif”. Både løven og griffen har gennem traditionen været brugt som billeder på Kristus. I Johannes’ Åbenbaring 5,5 symboliseres Kristus ved en løve, hvilket også er tilfældet i C.S. Lewis’ Narnia-bøger. Griffen, et fabeldyr som er halvt løve, halvt ørn, er en sammenblanding af et jordisk og et himmelsk væsen og har derfor også været et hyppigt brugt Kristussymbol. I Dantes komedie bruges Griffen som en billede på Kristus.

Drager og slanger

Slytherin-kollegiet, som Harry takker nej til, er kendt for at uddanne mørkets troldmænd. Kollegiets våbenskjold er en slange. Allerede i Bibelens 3. kapitel optræder slangen som den, der leder mennesket til syndefaldet, og siden da har den været et symbol på djævelen. Også den onde troldmand Lord Voldemort bruger slangen som sit symbol og er kendt for at kunne tale med slanger. Det sidste anses i troldmandsverdenen for at være sort magi.

Harrys modsætning på Hogwarts er Slytherin-eleven Draco Malfoy. Draco Malfoy er en typisk Slytherin-elev, der søger magt og vælde. Han er stærkt tiltrukket af mørk magi og en ivrig tilhænger af Voldemort. Men faktisk behøver man ikke at kende til mere end Dracos navn for at forstå hvilken rolle, han spiller i fortællingen. Hans fornavn er latin og betyder drage. I Johannes Åbenbaring 12,9 beskrives Djævelen som en drage og en slange, og allerede Dracos fornavn understreger, at han ikke ligefrem er en sympatisk person.

Hans efternavn understreger yderligere, hvilken side, han er på. Malfoy er en sammensætning af de franske ord ”mal foi”, som betyder ond (eller forkert) tro. Dragen Draco, som bekender sig til den onde Voldemort er altså den diametrale modsætning til den gode Harry, der bekender sig til kærligheden.

Det gode mod det onde

Harry Potter-bøgerne er en klassisk fortælling om det gode mod det onde, og symbolerne er altså med til at understrege de to sider. Harry og dermed de gode beskrives med guddommelige symboler. De onde beskrives til gengæld med klassiske symboler på djævelen. I denne artikel er nogle af de mest markante symboler blevet påvist, men der er mange flere at finde i bøgerne. God jagt! 

Læs også: Harry Potters magiske univers og Harry Potter og Kampen mod det onde.

Få inspiration til elevopgaver: Harry Potter og kærligheden og Hvordan opstår ondskab?