The Downfall of Adam and Eve and their Expulsion from the Garden of Eden.
Adam og Evas historie er kun en af skabelsesberetningerne i Bibelen. Her fortolker Michelangelo fortællingen om Adam, Eva, slangen og englen. Maleriet findes i loftet af det Sixtinske Kapel. Foto: Wikimedia Commons.

Vidste du: Om Skabelsen

Skabelsesberetningen er ikke kun en historie om verdens oprindelse. Den indeholder også en kulturel oprindelsesmyte, der skal forklare døden, fødsler, arbejdets natur og mange andre ting. Prøv din viden om skabelsen her.

Der er ikke kun én skabelsesberetning i Bibelen – faktisk er der en god lille håndfuld.

  1. Første Mosebog, 1: Jorden ligger tom og mørk hen indtil Gud skaber lyset. Herefter fortsætter han med at skille vandene, lade jorden blive grøn, sætte lys i himmelhvælvingen, skabe dyrene og – på sjettedagen – skabe mennesket i sit billede.

     
  2. Første Mosebog 2: Jorden er en gold ørken, indtil Gud lader det regne og skaber det første menneske, Adam, og lader ham bo i Edens have. Først da Adam havde navngivet alle dyrene, skaber Gud Eva ved at bruge et af Adams ribben.

     
  3. Salmernes Bog, salme 104 og Jobs Bog 38: I begge disse fortællinger hæver Gud jorden op af urhavet og placerer den på et fundament.

     
  4. Salmernes Bog, salme 74: Gud må dræbe Livjatan og adskillige dragelignende monstre inden Han kan skabe jorden, vandet og bjergene.

De fleste har Adam og Evas historie siddende på rygraden: Eva bliver fristet af slangen og frister selv Adam til at spise frugten af Kundskabens træ; de bliver bevidste om deres nøgenhed og skjuler sig for Gud. Konsekvensen er at han bortviser dem fra Edens have med ordene: ”Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tage af Livets træ og spiser og lever evigt.” Bortvisningen skulle sikre, at mennesket ikke tog udødeligheden.

Efter bortvisningen lod Gud Livets træ bevogte af ”keruberne og det lynende flammesværd” (Første Mosebog 3,24).

Både Adam, Eva og slangen blev straffet for foreteelsen. Slangen blev forbandet og tvunget til at ”krybe på sin bug” (Første Mosebog 3,14); kvinden blev straffet med et pinefuldt svangerskab og en smertefuld fødsel (Første Mosebog 3,16) og for manden betød det, at agerjorden blev forbandet, og han derfor skal arbejde hårdt for føden (Første Mosebog 3,17).

Det var først efter syndefaldet og Guds straf, at Adam gav sin kvinde navnet Eva, fordi hun skulle være stammoder for alle mennesker (Første Mosebog 3,20).

Adam er det hebræiske ord for menneske - ’adam (אָדָם).

Adam og Eva fik mange sønner og døtre, men de eneste vi har navn på er Kain, Abel, der blev slået ihjel af sin bror, og Set, der kom til verden efter mordet på Abel (Første Mosebog 4,25).

Livjatan

Livjatan, der lever i havet, bliver beskrevet forskellige steder som en mangehovedet drage, en slange eller en krokodille-lignende skabning.

I Salmernes Bog og Esajas' Bog er Livjatan Guds fjende, som Han slår ihjel. I Salmernes Bog 104,26 og Jobs Bog 40 og 41 er Livjatan Guds egen skabning og en kilde til styrke eller stolthed.

Andre monstre i Bibelen er Behemot, den falske gud Ba'al og de fire væsener fra Ezekiels Bog kapitel 1, som har fire vinger, fire ansigter og fødder som kalveklove.

Guds ABC

En poetisk og humoristisk gendigtning af Bibelens første kapitler
Guds ABC
229,95

Forfatter: Marianne Iben Hansen
Illustrator: Peter Bay Alexandersen
Sidetal: 64 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-915-3
Mål: 20 x 27 cm.