Bibelselskabets frivillige, Palle Johansen, uddelede bibler på Roskilde sygehus i Julen 2015. "Når mennesker bliver syge, rammes de ofte af en eksistentiel krise, der udløser religiøse spørgsmål. Men Bibelen danner enten direkte udgangspunkt for samtalen eller er en væsentlig klangbund. Og Bibelen giver livs­mod." skriver Synne Garff, International chef. Foto: Bibelselskabet.
Bibelselskabets frivillige, Palle Johansen, uddeler bibler på Roskilde sygehus i Julen 2015. Foto: Rune Hansen

Af Synne Garff, international chef

Vil du give en julegave?

Sygdom skærper interessen for Bibelens tekster både i Danmark og Nicaragua

Når mennesker bliver syge, rammes de ofte af en eksistentiel krise, der udløser religiøse spørgsmål. Det sker overalt på kloden. Som du kan læse i Bibelen og Verden studeres Bibelen flittigt på kræfthospitalet i Managua i Nicaragua. Det sker også i Danmark, hvor syge og døende vender de svære spørgsmål med præsten. Nogle svar fra præster og frivillige vil være forskellige afhængig af teologi. Men Bibelen danner enten direkte udgangspunkt for samtalen eller er en væsentlig klangbund. Og Bibelen giver livs­mod.

I Danmark kunne Bibelselskabet takket væ­re givere og fonde stå for en ekstraordinær uddeling af bibler og bibelsk materiale til ho­spitaler, hospicer og psykiatriske institutioner sidste år. Men vi får stadig løbende henven­delser fra sygehuspræster. Derfor har vi pro­duceret en lille bog med tre dygtige og erfar­ne sjælesørgere, som vi gerne vil uddele sam­men med bibler her op til jul. Det kan imid­lertid kun lade sig gøre ved at skaffe flere midler.

Mennesker i sorg og krise har mange spørgsmål, som der ikke altid er enkle svar på. Vi kan ikke uden videre forklare, hvorfor Gud ikke altid bare vinder over det onde, når han nu er god og almægtig. Hvorfor lader Gud uskyldige børn dø? Men vi kan tro på, at Gud er med os i vores smerte. Mange patien­ter har erfaret, at Gud styrkede dem i deres ufattelige lidelser. Både i Danmark og i nogle af verdens mest konfliktfyldte områder. Og hvad vi ikke får svar på nu, må vi tålmodigt vente med at få svar på engang.

Bibelcitat

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde,
men da skal vi se ansigt til ansigt.
Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud,
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
Første Korintherbrev kapitel 13, vers 12.