Min Mini Katekismus - elevbog

Det oplagte undervisningsmateriale til minikonfirmander.

Min Mini Katekismus er enkel og klar formidling af kristendom til minikonfirmander. Se en smagsprøve på elevbogen her.

Se en smagsprøve på undervisningsvejledningen her.Materialet lægger op til at arbejde med kristendom ikke fra a til å men fra top til tå. Det betyder at krop, sanser og bevægelse har en central plads i undervisningen. Bogen indeholder forslag til i alt 14 gange minikonfirmandundervisning, hver gang med udgangspunkt i en kropsdel og med mange forslag til forløb og aktiviteter, samt en afsluttende gudstjeneste.

139,95

Forfatter: Maria Baastrup Jørgensen
Illustrator: Kamilla Wichmann
Sidetal: 68 sider
Indbinding: Paperback med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-668-8
Udgave: 2011

Her er 13 bibelgenfortællinger - fire fra Det Gamle Testamente og ni fra Det Nye Testamente. Der er også sider med uddybning af de væsentligste pointer og indføring i kristendommens vigtigste tanker og værdier – om alt fra ånd, barmhjertighed, bøn og salmesang til dåb, nadver, opstandelse og diakoni. Alt i et sprog børnene kan læse, forstå og forholde sig til.

Min mini katekismus elevbog, s. 18-19
Et opslag fra "Min Mini Katekismus" om Esajas' profetier og om at slå ørerne ud.

Der er mange gode pædagogiske og didaktiske grunde til at tage udgangspunkt i børnenes egen krop og sansning. Også når emnet er kristendom, er det i høj grad frugtbart at bruge kroppen som det metodiske udgangspunkt. Det betyder nemlig, at der kan arbejdes med teologiens abstrakte begreber på en konkret og erfaringsnær måde, som har nær forbindelse til børnenes egen verden og hverdag. Her er spørgsmål og svar, som tager udgangspunkt i børnenes univers og krop og inddrager deres tanker og undren. I katekismen er der også salmer, fadervor og trosbekendelsen.Min Mini Katekismus lægger sig tæt op ad katekismus-traditionen, idet den rummer:

  • En enkel og kortfattet fremstilling af den kristne tros grundlæggende indhold.
  • Fokus på det kristne liv i praksis.
  • Spørgsmål og svar, som inviterer til tolkning ud fra egne erfaringer.

Der er lagt vægt på at lave et fleksibelt, anvendeligt og varieret materiale af høj faglig kvalitet, som kan tilgodese de mange forskellige måder, minikonfirmandundervisning afvikles på rundt omkring i landet.Materialet kommer rundt om samtlige emner, som forordningen for indledende konfirmandundervisning/dåbsoplærende børneundervisning nævner. Forfatteren til Min Mini Katekismus, teologen Maria Baastrup Jørgensen, har som præst gennem flere år beskæftiget sig med formidling af kristendom til børn og unge. Hun har en evne til at formildle det store og ufattelige på en enkel og klar måde, der rammer målgruppen. Det har hun også demonstreret i det roste undervisningsmateriale Bibelen i boksen.De farverige og sprudlende illustrationer er lavet af Kamilla Wichmann, som blandt andet også har illustreret Bibelen i boksen og Godmorgen & Godnat.Anmeldelser

Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad:"Humor, alvor og forkyndelse forenes på fornem vis i ny katekismus... Idéen om at beskrive kristendommen fra top til tå er sjov og saglig, og det lykkes forfatteren at realisere idéen i imponerende grad... der er lødighed, kvalitet og holdning i materialet, og for den, der skal undervise minikonfirmander, er der umådeligt meget af værdi at høste... Derfor en næsten uforbeholden anbefaling af Min Mini Katekismus."Sognepræst Pernille Østrem, Kirken i København:"Maria Baastrup Jørgensen har lavet en bog til minikonfirmander, som efter min bedste overbevisning rummer den eneste vej at gå i arbejdet med aldersgruppen: Den oplevelsesbaserede og ikke mindst kropslige tilgang... en god måde at arbejde sig gennem temaer, som det er en stor udfordring at formidle til børn... Den "slår hovedet på sømmet" og formår at "omfavne" mange af den kristne børnelærdoms gaver, som vi gerne vil give videre til vores børn."Sognepræst Søren Hermansen, Præsteforeningens Blad:"I lærervejledningen er der anvisninger på, hvorledes man inddrager kroppen  i salmerne, og det er intet mindre end genialt ... Her er [idéerne, red.] serveret på et sølvfad og lige til at gå til ... Hvor er det bare godt med den mini-katekismus! ... materialet gav mig meget lyst til at komme i gang med at fortælle om kristendom og krop."Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen, Kirken Underviser:"Det er dejligt, at der endelig er kommet ny inspiration til minikonfirmandundervisningen. Tak for det!"Religionspædagogisk konsulent Fritze Steiner-Johnsen, Fyens Stift: "...et minikonfirmandmateriale, der på mange måder virker utrolig helstøbt og vellykket både teologisk og pædagogisk.. Min Mini Katekismus er et væsentligt minikonfirmandmateriale, der gennem aktivitetspædagogiske arbejdsformer vil være til stor gavn og glæde for både præster og minikonfirmander."Tove Brogaard, Aalborg Stifts hjemmeside:"Alt i alt et troværdigt, grundigt og inspirerende arbejde, som jeg på vegne af alle folkekirkens minikonfirmandundervisere vil sige hjertelig tak for."Nønne Lønne Votborg, børneliv.dk:"Maria Baastrup Jørgensen får formidlet det, vi gerne vil, at børn og unge ved om kristendom og den kristne danske kultur på en meget vellykket og flot måde. Særlig sproget og tonen, som Maria Baastrup Jørgensen skriver til sin målgruppe på, er fantastisk velvalgt. Her rammer hun plet, ligesom den pædagogiske evne er helt i top. ”Min mini katekismus” er på alle måder anbefalelsesværdig for familier, der gerne vil skabe dialog med deres børn om den kristne kultur, vi alle er en del af. Det bliver næppe bedre!"Danske Sømands- og Udlandskirkers blad:"Maria Baastrup Jørgensen skriver let og forståeligt - og i dybeste respekt for den målgruppe, hun kender så godt."Ulla Schødt, Udfordringen:"Min Mini Katekismus er et materiale, der helt enkelt fortæller om den kristne tro. Med kroppen som pædagogisk virkemiddel er her et materiale, der virker spændende, flot og med et strejf af humor... Et fint og velkomment materiale."