Min Mini Katekismus - undervisningsmateriale

Grydeklare idéer til undervisningen af minikonfirmander

Undervisningsvejledning til elevbogen Min Mini Katekismus.Se en smagsprøve på undervisningsvejledningen her.

Se en smagsprøve på elevbogen her.Dette materiale til undervisning af minikonfirmander lægger op til at arbejde med kristendom - ikke fra a til å - men fra top til tå. Det betyder, at krop, sanser og bevægelse har en central plads i undervisningen. Materialet rummer forslag til 13 temaer, som alle tager udgangspunkt i børnenes egen krop. Det er udviklet med det formål at give inspiration og konkrete forslag til, hvordan kirke  og kristendom kan formidles, så det gøres nærværende for minikonfirmanderne ud fra deres egen erfaringshorisont. Bogen indeholder forslag til i alt 14 gange minikonfirmandundervisning, hver gang med udgangspunkt i en kropsdel og med mange forslag til forløb og aktiviteter, samt en afsluttende gudstjeneste. 

399,95

Forfatter: Maria Baastrup Jørgensen
Sidetal: 103 sider
Indbinding: spiralryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-669-5
Mål: A4-format
Udgave: 2011

Til hvert tema er der tilknyttet fire elementer, som kan anvendes i den konkrete undervisning:

  • Samling: Sætter fokus på den kropsdel, der er i fokus.
  • Bibelfortælling: Dagens bibelfortælling læses/ genfortælles.
  • Aktivitetsforslag: Forskellige aktiviteter, som tager udgangspunkt i dagens tema.
  • Afslutning og andagt i kirken: Dagens kropsdel, fortælling, aktiviteter, egne erfaringer m.m. bindes sammen. Ved andagten kan børnene bruge Min Mini Katekismus til at synge fra og bede Fadervor efter.

Der er mange gode pædagogiske og didaktiske grunde til at tage udgangspunkt i børnenes egen krop og sansning. Også når emnet er kristendom, er det i høj grad frugtbart at bruge kroppen som det metodiske udgangspunkt. Det betyder nemlig, at der kan arbejdes med teologiens abstrakte begreber på en konkret og erfaringsnær måde, som har nær forbindelse til børnenes egen verden og hverdag. Der er lagt vægt på at lave et fleksibelt, anvendeligt og varieret materiale af høj faglig kvalitet, som kan tilgodese de mange forskellige måder, minikonfirmandundervisning afvikles på rundt omkring i landet. Materialet kommer rundt om samtlige emner, som forordningen for indledende konfirmandundervisning/dåbsoplærende børneundervisning nævner.

Anmeldelser

Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad:"Humor, alvor og forkyndelse forenes på fornem vis i ny katekismus... Idéen om at beskrive kristendommen fra top til tå er sjov og saglig, og det lykkes forfatteren at realisere idéen i imponerende grad... der er lødighed, kvalitet og holdning i materialet, og for den, der skal undervise minikonfirmander, er der umådeligt meget af værdi at høste... Derfor en næsten uforbeholden anbefaling af Min Mini Katekismus."Sognepræst Pernille Østrem, Kirken i København:"Maria Baastrup Jørgensen har lavet en bog til minikonfirmander, som efter min bedste overbevisning rummer den eneste vej at gå i arbejdet med aldersgruppen: Den oplevelsesbaserede og ikke mindst kropslige tilgang... en god måde at arbejde sig gennem temaer, som det er en stor udfordring at formidle til børn... Den "slår hovedet på sømmet" og formår at "omfavne" mange af den kristne børnelærdoms gaver, som vi gerne vil give videre til vores børn."Sognepræst Søren Hermansen, Præsteforeningens Blad:"I lærervejledningen er der anvisninger på, hvorledes man inddrager kroppen  i salmerne, og det er intet mindre end genialt ... Her er [idéerne, red.] serveret på et sølvfad og lige til at gå til ... Hvor er det bare godt med den mini-katekismus! ... materialet gav mig meget lyst til at komme i gang med at fortælle om kristendom og krop."Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen, Kirken Underviser:"Det er dejligt, at der endelig er kommet ny inspiration til minikonfirmandundervisningen. Tak for det!"Religionspædagogisk konsulent Fritze Steiner-Johnsen, Fyens Stift: "...et minikonfirmandmateriale, der på mange måder virker utrolig helstøbt og vellykket både teologisk og pædagogisk.. Min Mini Katekismus er et væsentligt minikonfirmandmateriale, der gennem aktivitetspædagogiske arbejdsformer vil være til stor gavn og glæde for både præster og minikonfirmander."Danske Sømands- og Udlandskirkers blad:"Maria Baastrup Jørgensen skriver let og forståeligt - og i dybeste respekt for den målgruppe, hun kender så godt."Ulla Schødt, Udfordringen:"Min Mini Katekismus er et materiale, der hlet enkelt fortæller om den kristne tro. Med kroppen som pædagogisk virkemiddel er her et materiale, der virker spændende, flot og med et strejf af humor... Et fint og velkomment materiale."