Jesus Kristus og Zakæus. Findes på Metropolitan Museum of Art.
Zakæus i morbærtræet. Foto: Wikimedia Commons.

Astrid D. Kienitz

Bibelens personer: Zakæus

Zakæus var en lille mand, og hans historie i Bibelen er heller ikke lang, men han bliver ofte set som personificeringen af en af de centrale idéer fra Det Nye Testamente.

I løbet af sine vandringer kommer Jesus gennem byen Jeriko. Folk i byen er meget nysgerrige og stimler sammen for at se ham, der kalder sig Guds søn. Alle undtagen én. En lille mand løber foran menneskeskaren og hen til et bredbladet træ. Så hurtigt han kan, kravler han op i trækronen og spejder ud over menneskemængden.

Manden i træet hedder Zakæus. Vi møder ham i Det Nye Testamente i Lukasevangeliet 19,1-10, og hans historie bliver en levende illustration af Jesus’ budskab om, at frelsen også skal komme til de fortabte og de, som andre ikke synes fortjener det.

Zakæus arbejdede som tolder i Jeriko, hvilket betød, at han drev skatter og afgifter ind for romerne, der på det tidspunkt havde magten i Palæstina. Det var en almindelig opfattelse, at mange toldere havde en tendens til at stikke penge i deres egne lommer. Derfor og på grund af deres arbejde for romerne var toldere meget upopulære blandt deres landsmænd.

Som overtolder var Zakæus derfor både meget rig og meget forhadt i Jeriko.

Jesus’ besøg

Da det rygtes, at Jesus kommer til Jeriko, samles alle for at se ham. Også Zakæus ønsker at se, hvem Jesus er, men han er meget lille af bygning. Derfor finder han på, at klatre op i et morbærtræ, der står i nærheden, for at se hen over folk.

Da Jesus når frem til træet, ser han op og siger: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.”

Zakæus bliver utrolig glad og skynder sig hjem for at byde Jesus velkommen.  Det vækker dog ikke jubel hos byens beboere, der bliver vrede, fordi Jesus sætter sig til bords med, hvad de kalder, en syndig mand.

Zakæus hører dem og siger til Jesus: ”Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.”

Da Jesus hører det, svarer han: ”I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”

Zakæus som det fortabte får

Det er ikke det eneste sted i Bibelen, Jesus sætter sig til bords med en, der af omverdenen bliver opfattet som en synder. I Lukasevangeliet 15,1-2 står der:

”Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne, og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.”

I den situation reagerede Jesus ved at fortælle dem lignelsen om det fortabte får, hvor en hyrde, selvom han har 99 får sikre på marken, begiver sig ud for at finde dette ene fortabte får og glædesstrålende bringer det tilbage, når det lykkes.

”Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.” (Lukasevangeliet 15,7)

Man kan sige, at Zakæus er personificeringen af det fortabte får. Han er blevet rig ved at kræve penge ind fra de fattige, men i mødet med Jesus finder han et nyt liv. Netop dét beskriver Jesus som sin rolle her i verden. Han er ikke sat på jord for at frelse de frelste, men for at lede de fortabte får sikkert hjem til stalden.

Til bords med toldere og syndere

Også i Matthæusevangeliet kapitel 9,10-12 sidder Jesus til bords med toldere og syndere. Her beklager farisæerne sig, men Jesus fortæller dem:

”De raske har ikke brug for læge, det har de syge,” og han fortsætter: ”Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.”

Det samme siger han i Markusevangeliet 2,15-17, hvor det er de skriftkloge blandt farisæerne, der stiller spørgsmålstegn ved hans valg af selskab.

At Jesus sætter sig sammen med samfundets udskud for at tilbyde dem frelse, går altså igen i evangelierne. Jesus’ vilje til at tilgive syndere og udstødte finder dog et særligt levende udtryk i billedet af Zakæus, der sidder i sit morbærtræ.

Morbærtræ

Et morbærtræ er et frugttræ fra morbærfamilien, der blandt andet også tæller figentræet.

Træet stammer fra Lilleasien, og selvom det kan dyrkes i forskellige klimaer i dag, findes det stadig primært i Middelhavslandene.

Et sort morbær ligner et brombær til forveksling, men der findes også ni andre varianter. Bærrene var en særdeles populær spise i oldtiden. 

Morbærtræer nævnes andre steder i Bibelen blandt andet Esajas’ Bog 9,9 og Lukasevangeliet 17,6, hvor det indgår i en lignelse.