Moses. Foto: Pixabay
Skal love og regler altid overholdes? Og hvad med de ti bud? Dyk ned i begreberne love og regler og planlæg fx en moderne reklamekampagne for de ti bud med eleverne. Foto Pixabay.

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Basim's "Count to ten"

Skal love og regler altid overholdes? Og hvad med de ti bud? Dyk ned i begreberne love og regler og planlæg fx en moderne reklamekampagne for de ti bud med eleverne. Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i Bibelens ti bud samt Basims sang Count to ten.

1. Tekstarbejde

Lyt først til sangen. Læs herefter sangteksten, og få styr på betydningen af den engelske tekst.

Lad nu eleverne læse interviewet med Basim.  Eleverne diskuterer følgende spørgsmål i grupper eller parvis:

 • Hvorfor ville Basim – der har muslimsk baggrund – gerne skrive en sang om De ti bud?
 • Hvad er budskabet i sangen?
 • Hvorfor har Basim kaldt sangen Count to Ten?

Diskuter i klassen, om det er rigtigt, at vi i vid udstrækning har de samme værdier, selvom vi har forskellig kulturel og religiøs baggrund.

2. Lav jeres egne ti bud

Giv eleverne følgende opgave: (kan med fordel løses i grupper)

Forestil jer, at I har muligheden for at skrive ti bud/regler/love, som alle mennesker på jorden bagefter vil forsøge at leve efter. Jeres ti bud skal kunne erstatte alle andre love og regler. 

 • Hvordan skal jeres ti bud lyde?

Sammenlign jeres ti bud med de oprindelige ti bud.

3. Er regler nødvendige

Der er regler og love i alle lande. Der er regler på alle skoler. Der er regler, når man skal køre bil, cykle, sejle osv. Der er regler alle vegne.

Men hvorfor er det nødvendigt med alle de regler? Hvad ville der ske, hvis vi afskaffede reglerne?

Er I mest enige med Peter eller Frida?

Peter:
”Vi har alt for mange regler i Danmark. Vi skal bare tænke os om, og tage hensyn til hinanden. Så kan vi afskaffe næsten alle regler.”

Frida:
”Det er nødvendigt med mange regler. Ellers vil de stærke bestemme over de svage. Og der vil blive kaos og ufred.”

4. Skal man altid overholde loven?

Man skal overholde loven! Eller skal man? Skal man også overholde en lov, som man selv mener er forkert? Frihedskæmperne under Anden Verdenskrig valgte for eksempel at bryde loven, når de saboterede jernbanerne. De ville ikke følge en lov, som tyskerne havde bestemt. De valgte at lytte til deres samvittighed, i stedet for at lytte til loven. 

I dag er der demokrati i Danmark. Og det er Folketinget, der vedtager lovene. Derfor vil de fleste mene, at man skal holde alle lovene. Men hvad nu hvis Folketinget beslutter en lov, som du synes er helt skør og forkert? 

Giv gerne eleverne eksempler på mennesker, der i dag bryder loven ”med vilje”. For eksempel dem der skjuler udviste asylansøgere.

Diskuter følgende spørgsmål:

 • Hvem har ret til at bestemme, hvilke love der skal gælde?
 • Er det vigtigst at følge sin samvittighed? Eller er det vigtigst at følge loven?
 • Hvad skal der til, før det er OK at bryde en lov eller en regel?

5. Uskrevne love

En uskreven lov er en lov, der ikke er skrevet ned. Man kan ikke komme i fængsel, hvis man bryder en uskreven lov. Men man kan blive upopulær og gøre andre kede af det. Det er for eksempel en uskreven lov, at man ikke må bagtale andre. Men uskrevne love kan godt ændre sig. For 100 år siden var det en uskreven lov, at kærester ikke måtte gå i seng med hinanden, før de var blevet gift. 

”Sgu” betyder ”så Gud hjælpe mig”. I mange år mente alle, at ”sgu” var et bandeord. Det var nemlig en overtrædelse af det andet bud: ”Du må ikke misbruge Herren din Guds navn”. Men i 2011 udgav to professorer en bog om det danske sprog. Og her var ”sgu” ikke længere et bandeord. Det er også et eksempel på, at en uskreven lov har ændret sig. 

Diskuter og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilke af De ti bud gælder i dag som uskrevne love?
 • Hvilke  andre uskrevne love kan du komme i tanke om?
 • Hvorfor ændrer uskrevne love sig?
 • Hvilke uskrevne love tror du er væk om 25 år? 
 • Hvilke uskrevne love vil aldrig ændre sig?

6. De ti bud i islam?

Basim siger i interviewet, at De ti bud også giver god mening for ham, selvom han har muslimsk baggrund. For som han siger  ”De ti bud sætter jo ord på noget, der går igen i både islam, jødedommen og andre religioner...”

Mosebøgerne, hvor De ti bud står, er fælles for jødedommen og kristendommen. Derfor er De ti bud ens i de to religioner. I islams hellige skrift Koranen er der ligesom i Mosebøgerne mange love, påbud, forbud og regler. Men der er ikke en tekstsamling med lige præcis ti bud.

Søg på nettet og forsøg at finde ud af, hvilke bud/regler i Koranen der minder om De ti bud. Lav for eksempel en søgning på ”ti bud, islam” Der er flere artikler, der handler om netop dette. Artiklen ”De ti bud og deres paralleller i Koranen” fra religion.dk er god.

7. Lav en ”Ti bud-kampagne”

Når man gerne vil påvirke mennesker til at opføre sig på en bestemt måde, så laver man gerne en ”kampagne” hvor man opsætter plakater, indrykker annoncer og laver spots i radio, TV og på nettet. 

 • Det kan være Rådet for Sikker Trafik, der gerne vil have os til at køre langsommere.
 • Et politisk parti der vil have os til at stemme på netop dem.
 • Eller et firma der gerne vil have os til at købe netop deres produkt.

I skal nu i klassen lave en kampagne for De ti bud. Kampagnen skal overbevise folk om, at buddene stadig er aktuelle.  At det går galt, hvis vi ikke overholder dem – mens det går godt, når vi holder os til buddene.
Fordel buddene mellem eleverne, så en gruppe på 2-3 arbejder med et enkelt bud.
Beslut, om I vil arbejde med et enkelt medie, eller om der er frit valg mellem:

 • Helsides annonce
 • Radiospot
 • Filmspot til TV eller YouTube 

8. Lav billedside til sangen

Det er oplagt at lave en musikvideo eller et diasshow til Count to Ten.

For at denne opgave ikke skal tage alt for meget tid, kan I opdele eleverne i grupper og tildele hver gruppe et vers, som de skal sætte billeder til.

 • Enten et lille filmklip, som de selv optager – og som passer til verset i længde.
 • Eller 1-3 fotos, de enten selv tager eller finder på nettet.

Få en eller to elever med gode IT-evner til at sætte filmklippene eller billederne sammen til en samlet billedside i et egnet filmredigeringsprogram/app.

Læs mere

Læs teksten til Count to Ten

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang

De ti bud

Gud talte alle disse ord: »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig ...
... Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

Læs hele teksten om De ti bud

Count to Ten

It’s just a way to live and let live
‘cause in the end you get what you give
a foundation of civilization
everybody let’s count to ten together

It’s not a case of faith or belief
that doesn’t make a difference to a thief
it’s only common sense to you and me
everybody let’s count to ten together