Portræt af Martin Luther af Johann Friedrich Glocker
Portræt af Martin Luther, malet af Johann Friedrich Glocker. Foto: Wikimedia Commons

16.02.2016

Brevkassen: Hvad mener protestanter om Det Gamle Testamente?

Har protestanter nogen 'hellig' relation til Det Gamle Testamente? Sådan spørger Malte, og Bo Holm kommer med et svar.

Hej Bibelselskabet

Jeg har et stykke tid gået og undret mig over, hvad protestanternes forhold til Det Gamle Testamente består i? Kan man sige det sådan, at de indtager den position, at de anerkender Gud og hans ord i "den hebræiske bibel," men ikke, at det er gældende lov?

Eller skal man se Luthers oprør som et oprør mod hele den "gamle" måde at tænke Gud på og en måde, hvorpå en reformation var den eneste vej frem og en forkastelse og fornægtelse af de gamle dyder - derfor også Det Gamle Testamente - var eneste skridt, der kunne føre folket i den rigtige retning?

Hmm, jeg prøvet lige at være mere konkret: Har protestanter nogen 'hellig' relation til Det Gamle Testamente, eller omskrev man i sin tid bare Guds ord og skabte nye betingelser for menneskers moral og gudfrygt?

Kh

Malte

*********************************

Kære Malte

Forholdet til Det Gamle Testamente er i protestantismen en smule omdiskuteret, da det er tydeligt, at Det Gamle Testamente har en anden status end Det Nye Testamente.

Går man til reformatorerne selv, så er der ingen tvivl om, at Det Gamle Testamente har en høj status. Luther var selv professor i Bibelen og forelæste ofte over gammeltestamentlige skrifter. Særligt Salmernes Bog var han glad for. Og hans sidste forelæsning, der strakte sig fra 1535 til 1545, fordi den blev afbrudt af pest, var over Første Mosebog.

Luther skelner imidlertid mellem de love, som kun gjaldt for jøderne, for eksempel om omskærelse og om ofringer, og de der også efter Kristus har gyldighed, for eksempel de ti bud.

De ti bud gælder stadig, fordi de er udtryk for Guds vilje og dermed for den lov, som er indprentet i alle mennesker.

Luther gør meget ud af, at hans grundlæggende skelnen mellem lov og evangelium ikke udelukkende er en skelnen mellem Det Gamle og Det Nye Testamente, selvom evangeliet først bliver tydeligt i beretningerne om Jesu fødsel, død og opstandelse.

Også Det Nye Testamente indeholder lov, og også Det Gamle Testamente indeholder evangelium i form af profetier og forjættelser om Kristi komme. Det Gamle Testamente er fuld af løfter. Og Jesus er opfyldelsen af disse løfter.

Men du har ret i, at Det Nye Testamente gør op med den ”gamle” måde at tænke Gud på. Gud er ikke i Det Nye Testamente tvetydig på samme måde, som han er i Det Gamle Testamente. Det Nye Testamente er forkyndelse af Gud som en kærlig far, der tager sig af mennesker som sine børn. Dermed kaster Det Nye Testamente for Luther et lys tilbage på Det Gamle Testamente, så man også dér kan genfinde den Det Nye Testamentes kærlige Gud.

Derfor er det rigtigere at sige, at Det Nye Testamente bliver Luthers nøgle til at forså Det Gamle Testamente. Det har fået nogle til at mene, at Det Gamle Testamente dermed taber i status, og det har de for så vidt ret i. Det er dog langt fra det samme, som at reformationen forkaster Det Gamle Testamente.

Med venlig hilsen

Bo Kristian Holm

Bo Holm er ph.d. og lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i Luther og evangelisk-luthersk teologi. Læs hans brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Martin Luther

Levede 1483-1546 og er en af de vigtigste skikkelser, ikke alene i kirkehistorien, men i hele Europas historie. 

Var en katolsk munk, som ønskede at reformere kirken i et Europa, hvor den katolske kirke havde religiøst monopol. Reformationen blev sat i gang 31. oktober 1517, da Luther slog 95 kritiske teser om afladshandel op på en kirkedør i Wittenberg.

Den reformation af kirken, som Luther oprindeligt ønskede, blev i sidste ende til et brud med den katolske kirke og en mængde nye kirker og kirkesamfund, som kaldes protestantiske, opstod. Folkekirken er også protestantisk.