Flyt ind i Bibelen.

Brevkassen: Hvorfor er versinddelingen ikke den samme i alle bibler?

Hvordan kan det være, at ikke alle bibeloversættelser har samme versinddeling? Ph.d. i teologi Bodil Ejrnæs forklarer her grunden til det

Til Bibelselskabet

Jeg opdager til min overraskelse, at versinddelingen i Esajas kapitel 9 er forskellig i 1931- og 1992-oversættelserne af Det gamle Testamente, idet det tidligere vers 1 er blevet til vers 31 i kapitel 8, således at det tidligere vers 2 nu er blevet vers 1.

Jeg fandt uoverensstemmelsen ved at kigge på angivelserne for gudstjenestetekster fra før den nye alterbog fra 1992. Og jeg kunne ikke få det til at passe, at man der juledag ville læse Esajas 9, 6-7 – hvilket da var en besynderlig beskåret perikope. Det overraskede mig en del, da jeg altid har troet, at inddelingen i kapitler og vers går på tværs af alle bibeludgaver. Men det har jeg fundet ud af, ikke uden videre er tilfældet.

Jeg har prøvet at sammenligne med andre bibeludgaver, som jeg har adgang til.
Jeg har herved konstateret, at den nye oversættelse er i overensstemmelse med Biblia Hebraica (så vidt jeg kan se, jeg må indrømme at mit hebraisk er meget rustent) og med en tysk oversættelse (Die Bibel in heutigem Deutsch) og en italiensk (Bibbia nuova riveduta 2006 standard) og den reviderede oversættelse af 1871 (!) – men derimod ikke med Vulgata.

Jeg gætter på, at den gamle versinddeling (1931) så nok må være taget fra Septuaginta.
Og det får mig til at stille nogle nysgerrige spørgsmål:

  • Hvorfor har man svinget mellem forskellige versinddelinger i danske oversættelser?
  • Findes der mange af den slags tvetydige versangivelser i Bibelen?

Men venlig hilsen
Gunnar

*********************************************

 Kære Gunnar

De afvigelser, der er i verstællingen mellem tidligere danske bibler og 1992-oversættelsen, skyldes, at vi fra starten af oversættelsesprojektet lagde os fast på, at vi slavisk fulgte den seneste Stuttgart-udgave af Biblia Hebraica (BHS) med hensyn til vers- og kapitelinddelingen. 

Det, der er kapitel 9 vers 1 i Esajasbogen i 1931-oversættelsen er i BHS og 1992-oversættelsen kapitel 8 vers 23 og verstællingen i kapitel 9 er derfor forskellig i 1931- og 1992-oversættelsen.

I nogle tilfælde gælder forskellene også kapitelinddelingen, således Joels Bog, som i 1931-oversættelsen har tre kapitler, men i 1992-oversættelsen har fire kapitler, idet 31-oversættelsens kapitel 3,1-26 er splittet op i 1992-oversættelsens kapitel 3,1-5 og kapitel 4,1-21. Omvendt er 1931-oversættelsen af Malakias Bogs kapitel 3,1-18 og 4,1-6 samlet i ét kapitel i 1992-oversættelsen, nemlig 3,1-24. Det er lidt forvirrende, men forklaringen er altså, at sådan står det i Biblia Hebraica. I øvrigt er det en praksis, man ser i mange nyoversættelser på andre sprog.

De bedste hilsner
Bodil

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor og ph.d. i teologi. Hun er en af hovedkræfterne bag den danske bibeloversættelse fra 1992, ligesom hun er en af de tre redaktører bag Studiebibelen. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Esajas Bog kapitel 9,1-6a

Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

 Du gør jubelen stærk,
du gør glæden stor;
de glæder sig for dit ansigt,
som man glæder sig over høsten,
som man jubler,
når man deler byttet.

 For det tyngende åg,
stangen over deres skulder,
og slavefogedens kæp
brækker du som på Midjans dag.

 Hver støvle,
der tramper i larmen,
og kappen,
der er sølet i blod,
skal brændes
og fortæres af ild.

 For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Freds Fyrste.

 Stort er herredømmet,
freden uden ophør
over Davids trone
og over hans rige,
så han kan grundfæste det
og understøtte det
med ret og retfærdighed
fra nu af og til evig tid.

 

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g