Platon
Platon og platonikerne repræsenterede den ene af de to hovedstrømninger i den græske filosofi på Johannesevangeliets tid. Foto: Shutterstock.

29.10.2020

Brevkassen: Ordet, Platon og stoikerne

Kan antikkens filosofiske hovedstrømninger kaste lys over ”I begyndelsen var Ordet” fra Johannesevangeliet? Teolog Jesper Tang Nielsen giver et svar i brevkassen

Til Bibelselskabet

Rigtigt mange tænkere har siden Platon filosoferet over, hvad der kommer først: idéerne eller fænomenerne. Når man i Johannesevangeliet skriver "I begyndelsen var Ordet" lyder det for mig som en særdeles logisk formulering, hvis man forbinder "ordet" til en Gud, som altings begyndelse.

Hilsen Kell

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Kell

Tak for dit spørgsmål.

Groft sagt, kan man operere med to hovedstrømninger i den græske filosofi på Johannesevangeliets tid. På den ene side Platon og platonikerne, som skelner skarpt mellem ideernes verden og fænomenernes verden. Den sidste er en afglans af den første. Den virkelige virkelighed er ideernes verden, som er uafhængig af tid og sted. Platon opererer altså med to forskellige verdener i et dualistisk system. Det guddommelige logos vil i den forbindelse være at forstå som en idé uden for denne verden, der ikke desto mindre er sandheden bag denne verden.

På den anden side stoikerne. Deres filosofi er karakteriseret ved monisme i modsætning til dualisme, dvs. at virkeligheden er én sammenhængende helhed. Der er ikke en anden verden eller en anden virkelighed, men alt hænger sammen. Det gælder også det guddommelige, som ikke er adskilt fra denne verden, men er konkret til stede i den. Det er særligt karakteristisk i forbindelse med begrebet logos, der af stoikerne også kan kaldes ånd (pneuma). Logos er ikke noget andet end verden, men er derimod den guddommelige fornuft, der konkret gennemstrømmer alting og forbinder alt i verden. I mennesket findes logos som fornuft, der gør, at det kan forstå den verden, som det selv er en del af.

Som du kan se, er der store filosofiske forskelle mellem de to retninger. Der er ingen tvivl om, at Johannesevangeliet på et tidspunkt bliver fortolket udpræget platonisk, men spørgsmålet er, om det er det i udgangspunktet. I Danmark er der i alle tilfælde en stærk retning, der vil fortolke det stoisk, dvs. at logos er i verden som en fysisk kraft.

Afslutningsvis vil jeg dog understrege, at jeg ikke mener, at én baggrund er tilstrækkelig til at redegøre for det johannæiske ords betydning.

Med venlig hilsen

Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen er ph.d. i teologi og præst ved Vartov og Københavns valgmenigheder.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Platon

(427-347 fvt.) græsk filosof, født i Athen. Elev af Sokrates.

Hans forfatterskab rummer en samlet filosofisk undersøgelse af virkeligheden i alle dens aspekter: Metafysisk, videnskabeligt, sprogligt, psykologisk, politisk og kunstnerisk.

Stoicisme

En af de vigtigste filosofiske retninger, (fra ca. 300 fvt.) oprindelig knyttet til Athen, men snart vidt udbredt; senere også til Romerriget. Stoicisme blev grundlagt af Zenon (335-263 fvt.) fra Kition på Cypern. I Athen underviste han i en søjlehal (græsk:stoá, deraf navnet). Ifølge stoisk tankegang hænger alle ting og alle begivenheder sammen som nødvendige led i en overordnet sammenhæng. For stoikerne fandtes der et 5. element: pneuma, ved siden af jord, vand, ild og luft. Pneuma gennemstrømmer alle former og holder sammen på alt i verden, styret af et fornuftsprincip, lógos. Dette princip logos er Gud selv(Zeus). Fordi logos gennemstrømmer alt, har mennesket også en medfødt fornuftevne og ved at anvende denne, kan det opnå indsigt i al tings natur og basere dets liv på denne indsigt.

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g