Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 1

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig.« Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

Johannes Døbers vidnesbyrd

Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han. Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?« Han svarede: »Jeg er ›en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‹ som profeten Esajas har sagt.«

De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.« Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt: Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand.«

Og Johannes vidnede: »Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.«

De første disciple kaldes

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.

Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.« Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!«

Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1

1 Joh 1,1

Åb 19,13

Sir 1,4

Note:

Han ... ham: Anden mulig oversættelse: Det ... det.

Krydshenvisning:

1 Kor 8,6

Kol 1,16-17

Hebr 1,2 1,10

Krydshenvisning:

Sl 36,10

1 Joh 5,11

Krydshenvisning:

Joh 12,35 12,46

Krydshenvisning:

Matt 3,1

Krydshenvisning:

ApG 19,4

Krydshenvisning:

Joh 5,35

Krydshenvisning:

Joh 3,19 9,5

Krydshenvisning:

Hos 2,1

Gal 3,26

1 Joh 3,1

Krydshenvisning:

Joh 3,3 3,5

1 Pet 1,23

Krydshenvisning:

1 Tim 3,16

2 Pet 1,16-17

2 Mos 33,18

Krydshenvisning:

Joh 1,27 1,30

Krydshenvisning:

Joh 3,34

Kol 1,19

Krydshenvisning:

Rom 10,4

Gal 3,23

Krydshenvisning:

2 Mos 33,20

Matt 11,27

Joh 6,46

1 Tim 6,16

1 Joh 4,12

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Joh 3,28

ApG 13,25

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

5 Mos 18,15 18,18

Mal 3,23

Matt 17,10-13

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Es 40,3

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

ApG 1,5

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Note:

bærer: Anden mulig oversættelse: tager bort.

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Es 53,7-8

1 Pet 1,19

1 Joh 3,5

Åb 5,6

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Matt 21,25

Krydshenvisning:

Matt 3,1-17

Mark 1,1-11

Luk 3,1-22

Joh 5,33

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Joh 4,25

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Matt 16,18

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

1 Mos 22,18

5 Mos 18,15 18,18

2 Sam 7,12-13

Es 7,14 9,6 53

Jer 23,5-6

Ez 34,23

Mika 5,1

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Joh 7,41

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Sl 32,2

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Matt 14,33 16,16

Joh 6,69 12,13

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

1 Mos 28,12

Matt 4,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd