Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 21

Folketællingen og pesten

Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel. David sagde til Joab og til folkets stormænd: »Gå ud og tæl israelitterne fra Be'ersheba til Dan, og giv mig melding, så jeg ved, hvor mange der er.« Joab sagde: »Måtte Herren gøre sit folk hundrede gange så stort! Er de ikke alle sammen dine tjenere, herre konge? Hvorfor forlanger du det, herre? Hvorfor skal der komme skyld over Israel?« Men Joab måtte bøje sig for kongen, og han forlod ham og drog omkring i hele Israel. Da han var kommet tilbage til Jerusalem, meddelte han David det tal, mønstringen havde givet: I hele Israel var der 1.100.000 våbenføre mænd, i Juda 470.000. Men i Levi og Benjamin havde han ikke holdt mønstring, for han fandt kongens befaling afskyelig. Det var ondt i Guds øjne, og derfor slog han Israel.

Da sagde David til Gud: »Jeg har begået en stor synd ved at gøre dette. Tilgiv nu din tjeners skyld, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad.« Herren talte til Gad, Davids seer: »Gå hen og sig til David: Dette siger Herren: Jeg forelægger dig tre ting. Vælg selv en af dem, og den vil jeg så påføre dig.« Gad kom nu til David og sagde til ham: »Dette siger Herren: Vælg selv! Skal der i tre år være hungersnød, eller skal du i tre måneder være på flugt for dine fjender og dine modstanderes sværd nå dig, eller skal der være tre dage med Herrens sværd og pest i landet, hvor Herrens engel bringer ødelæggelse i hele Israel? Find nu ud af, hvad jeg skal svare ham, der har sendt mig!« David sagde til Gad: »Jeg er i stor nød. Lad mig da falde i Herrens hånd, for hans barmhjertighed er meget stor. I menneskehånd vil jeg ikke falde!« Da sendte Herren pest over Israel, og der faldt halvfjerds tusind israelitter. Gud sendte en engel til Jerusalem for at ødelægge byen, men netop som han skulle til at ødelægge den, så Herren det, og han fortrød ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse: »Det er nok, træk din hånd tilbage!« Herrens engel stod da ved jebusitten Ornans tærskeplads. Da David så op, fik han øje på Herrens engel, der stod mellem jord og himmel med draget sværd i hånden, rettet mod Jerusalem. Da kastede David og de ældste, der var klædt i sæk, sig til jorden, og han sagde til Gud: »Det var mig, der sagde, at der skulle holdes folketælling. Det er mig, der har syndet, mig, der har handlet ondt; men fårene her, hvad har de gjort? Herre min Gud, lad dog din hånd ramme mig og min fars hus; men lad ikke plagen ramme dit folk!«

Da sagde Herrens engel til Gad, at han skulle sige til David, at han skulle gå op og rejse et alter for Herren på jebusitten Ornans tærskeplads. David gik derop efter den befaling, som Gad havde givet ham i Herrens navn. Ornan var netop i gang med at tærske hvede. Da han vendte sig om, så han englen, og hans fire sønner, der var med ham, skjulte sig. David gik hen mod Ornan, og da Ornan fik øje på ham, forlod han tærskepladsen og kastede sig til jorden for David. David sagde til Ornan: »Lad mig få tærskepladsen; på den vil jeg bygge et alter for Herren. Lad mig få den for den fulde pris, så folkets plage kan standse.« Ornan sagde til David: »Tag den! Gør, hvad du vil, herre konge! Jeg giver dig okserne til brændofre og tærskeslæderne til brænde og hveden til afgrødeoffer. Jeg giver dig det hele!« Men kong David svarede Ornan: »Nej, jeg vil betale den fulde pris. Jeg vil ikke tage noget af dit og give det til Herren og bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« Så gav han Ornan seks hundrede sekel guld for stedet. Dér byggede David et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Og da han råbte til Herren, svarede han ham med ild, som han sendte ned fra himlen over brændofferalteret. Og Herren sagde til englen, at han skulle stikke sværdet i skeden.

Da David nu så, at Herren havde bønhørt ham på jebusitten Ornans tærskeplads, bragte han slagtofre dér. På den tid stod Herrens bolig, som Moses havde lavet i ørkenen, tillige med brændofferalteret på offerhøjen i Gibeon. Men David kunne ikke gå derhen og spørge Gud til råds, for han var grebet af rædsel over Herrens engels sværd.

Note:

Satan betyder anklager, modstander.

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

4 Mos 1,46 26,51

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

1 Kong 21,27

Jon 3,5

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

2 Krøn 3,1

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

3 Mos 9,24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Krydshenvisning:

2 Sam 24

2 Krøn 1,3 1,6

Krydshenvisning:

2 Sam 24

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd