Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 24

Folketællingen og pesten

Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tirre folket og sagde: »Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!« Kongen sagde til sin hærfører Joab: »Tag rundt i alle Israels stammer fra Dan til Be'ersheba og hold mønstring over folket, så jeg ved, hvor mange der er.« Joab sagde til kongen: »Måtte Herren, din Gud, gøre folket hundrede gange så stort, og måtte du selv komme til at opleve det, herre konge, men hvorfor er du så opsat på den mønstring, herre konge?« Men Joab og de andre hærførere måtte bøje sig for kongen, og de forlod ham og gik ud for at mønstre folket Israel. De gik over Jordan og begyndte ved Aro'er og byen, der ligger midt i dalen, og fortsatte til Gad og Jazer. Så kom de til Gilead og til landet Taktim-Hodshi, derefter til Dan og Ijjon og drejede så af mod Sidon. Så kom de til fæstningen Tyrus og alle hivvitternes og kana'anæernes byer, og til sidst gik de til Be'ersheba i Judas sydland. Da de var taget rundt i hele landet, kom de efter ni måneder og tyve dage tilbage til Jerusalem. Joab meddelte kongen det tal, mønstringen havde givet: I Israel var der 800.000 våbenføre mænd, i Juda 500.000.

Men efter at David havde holdt folketælling, fik han samvittighedskvaler og sagde til Herren: »Jeg har begået en stor synd. Tilgiv nu din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad.« Da David stod op næste morgen, var Herrens ord kommet til profeten Gad, Davids seer: »Gå hen og sig til David: Dette siger Herren: Jeg forelægger dig tre ting. Vælg selv en af dem, og den vil jeg så påføre dig.« Gad kom nu til David og fortalte ham det; han sagde: »Skal der i tre år være hungersnød i dit land, eller skal du i tre måneder være på flugt, forfulgt af dine fjender, eller skal der i tre dage komme pest i dit land? Find nu ud af, hvad jeg skal svare ham, der har sendt mig!« David sagde til Gad: »Jeg er i stor nød. Lad os da falde i Herrens hånd, for hans barmhjertighed er stor. I menneskehånd vil jeg ikke falde!« Fra næste morgen sendte Herren pest over Israel i den fastsatte tid, og der døde halvfjerds tusind mand af folket fra Dan til Be'ersheba. Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt folket: »Det er nok, træk din hånd tilbage!« Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas tærskeplads. Da David så englen, som havde slået folket ned, sagde han til Herren: »Det er mig, der har syndet, mig, der har forbrudt mig; men fårene her, hvad har de gjort? Lad dog din hånd ramme mig og min fars hus!«

Samme dag kom Gad til David og sagde til ham: »Gå op og rejs et alter for Herren på jebusitten Aravnas tærskeplads!« David gik derop, sådan som Gad havde sagt på Herrens befaling. Da Aravna så ned, fik han øje på kongen og hans folk, som kom hen imod ham, og han gik hen og kastede sig til jorden for kongen og spurgte: »Hvorfor kommer du til din tjener, herre konge?« David svarede: »Jeg vil købe tærskepladsen af dig og bygge et alter for Herren, så folkets plage kan standse.« Aravna sagde til David: »Du kan tage den, herre konge, og ofre, hvad du vil. Okserne her er til brændoffer, tærskeslæderne og oksernes åg er til brænde. Aravna giver dig det hele, konge. Herren din Gud være dig nådig,« sagde Aravna til kongen. Men kongen svarede: »Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv. Dér byggede han et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Da forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede.

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

2 Mos 30,12

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

2 Mos 30,12

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

5 Mos 2,36

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

1 Krøn 27,24

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

2 Sam 12,13

1 Krøn 21,8

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

1 Sam 22,5

1 Krøn 29,29

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Jer 24,10

Ez 6,11-12

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

4 Mos 16,22

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

2 Krøn 3,1

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

Krydshenvisning:

1 Krøn 21

2 Sam 21,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd