Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 24

Arons sønner

Arons sønner var også inddelt i skifter. Arons sønner var: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. Nadab og Abihu døde før deres far; de havde ingen sønner. Eleazar og Itamar gjorde præstetjeneste. David og Sadok, der hørte til Eleazars sønner, og Akimelek, der hørte til Itamars sønner, inddelte dem i embedsskifter til deres tjeneste. Det viste sig, at Eleazars sønner havde flere overhoveder end Itamars, og de delte dem således: Eleazars sønner fik seksten overhoveder for fædrenehuse, og Itamars sønner fik otte. De delte begge parter ved lodkastning, for der var hellige fyrster og gudsfyrster både blandt Eleazars sønner og blandt Itamars sønner. Skriveren Shemaja, Netan'els søn, en af levitterne, skrev dem op i nærværelse af kongen, stormændene, præsten Sadok, Akimelek, Ebjatars søn, og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse. Der blev hver gang udtaget to fædrenehuse fra Eleazar og ét fra Itamar.

Det første lod faldt på Jojarib, det andet på Jedaja, det tredje på Harim, det fjerde på Seorim, det femte på Malkija, det sjette på Mijjamin, det syvende på Kos, det ottende på Abija, det niende på Jeshua, det tiende på Shekanja, det ellevte på Eljashib, det tolvte på Jakim, det trettende på Huppa, det fjortende på Jesheb'ab, det femtende på Bilga, det sekstende på Immer, det syttende på Hezir, det attende på Happisses, det nittende på Petakja, det tyvende på Ezekiel, det enogtyvende på Jakin, det toogtyvende på Gamul, det treogtyvende på Delaja og det fireogtyvende på Ma'azja. Det var embedsskifterne til deres tjeneste, når de gik ind i Herrens tempel i overensstemmelse med den forordning for dem, som deres far Aron havde givet, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet ham.

De øvrige levitter

De øvrige levitter var: af Amrams sønner: Shubael; af Shubaels sønner: Jekdeja. Af Rehabjas sønner: Jissija, som var overhoved. Af jis'haritterne: Shelomot; af Shelomots sønner: Jahat. Af hebronitterne: Jerija, Amarja, den næste, Jahaziel, den tredje, og Jekam'am, den fjerde. Uzziels sønner var: Mika; af Mikas sønner: Shamir. Mikas bror var: Jissija; af Jissijas sønner: Zekarja. Meraris sønner var: Makli, Mushi og hans søn Ja'azijas sønner. Meraris sønner gennem hans søn Ja'azija var: Shoham, Zakkur og Ibri. Af Makli: Eleazar; han havde ingen sønner. Af Kish: Kishs søn Jerakme'el. Mushis sønner var: Makli, Eder og Jerimot. Det var levitternes sønner, fædrenehus for fædrenehus. De kastede også lod ligesom deres brødre, Arons sønner, i nærværelse af kong David, Sadok, Akimelek og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse, med samme vilkår for overhovedets og for den yngste brors fædrenehus.

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,6 5,29

Krydshenvisning:

3 Mos 10,1-2 10,12

Krydshenvisning:

2 Krøn 8,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 18,16

Krydshenvisning:

Luk 1,5

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,17-23 26,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 25,8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd