Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 25

Tempelsangerne

David og hærførerne skilte Asafs, Hemans og Jedutuns sønner ud til tjenesten; de skulle spille henrevet på citere, harper og cymbler. Tallet på de mænd, der skulle udføre denne tjeneste, var: Af Asafs sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asaf-sønnerne under ledelse af Asaf, der spillede henrevet efter kongens anvisning. Af Jedutun: Jedutun-sønnerne Gedalja, Seri, Jesaja, Hashabja og Mattitja, i alt seks, under ledelse af deres far Jedutun, der spillede henrevet på citer, når de takkede og lovpriste Herren. Af Heman: Heman-sønnerne Bukkija, Mattanja, Uzziel, Shubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joshbekasha, Malloti, Hotir og Mahaziot. Alle disse var sønner af Heman, kongens seer; Gud havde lovet at løfte hans horn, så han gav Heman fjorten sønner og tre døtre. Alle disse stod under deres fars ledelse ved sangen i Herrens tempel til cymbler, harper og citere, når de gjorde tjeneste i Guds hus efter kongens anvisning – Asaf, Jedutun og Heman. Tallet på dem, tillige med deres brødre, som var oplært i sang for Herren, var 288, alle sammen kyndige mænd.

De kastede lod om tjenesten med samme vilkår for små og store, mesteren såvel som lærlingen. Det første lod faldt på Josef; det andet på Gedalja, ham selv og hans brødre og sønner, i alt tolv; det tredje på Zakkur, hans sønner og brødre, i alt tolv; det fjerde på Jisri, hans sønner og brødre, i alt tolv; det femte på Netanja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det sjette på Bukkija, hans sønner og brødre, i alt tolv; det syvende på Jesar'ela, hans sønner og brødre, i alt tolv; det ottende på Jesaja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det niende på Mattanja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det tiende på Shim'i, hans sønner og brødre, i alt tolv; det ellevte på Azar'el, hans sønner og brødre, i alt tolv; det tolvte på Hashabja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det trettende på Shubael, hans sønner og brødre, i alt tolv; det fjortende på Mattitja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det femtende på Jeremot, hans sønner og brødre, i alt tolv; det sekstende på Hananja, hans sønner og brødre, i alt tolv; det syttende på Joshbekasha, hans sønner og brødre, i alt tolv; det attende på Hanani, hans sønner og brødre, i alt tolv; det nittende på Malloti, hans sønner og brødre, i alt tolv, det tyvende på Elijata, hans sønner og brødre, i alt tolv; det enogtyvende på Hotir, hans sønner og brødre, i alt tolv; det toogtyvende på Giddalti, hans sønner og brødre, i alt tolv; det treogtyvende på Mahaziot, hans sønner og brødre, i alt tolv, og det fireogtyvende på Romamti-Ezer, hans sønner og brødre, i alt tolv.

Krydshenvisning:

1 Krøn 15,19

Sir 47,9-10

Krydshenvisning:

2 Krøn 35,15

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,31

Krydshenvisning:

1 Krøn 12,7

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.