Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 10

Nadab og Abihu

Men Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden; de frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aron: »Det er jo det, Herren sagde:

På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed,

og for hele folket viser jeg min herlighed.«

Men Aron tav. Så kaldte Moses på Mishael og Elsafan, sønner af Arons farbror Uzziel, og sagde til dem: »Kom herhen; fjern jeres slægtninge fra helligdommen og bær dem uden for lejren!« De kom derhen og bar dem uden for lejren i deres kjortler, sådan som Moses havde befalet.

Særlige bestemmelser om præsteskabet

Moses sagde til Aron og til hans sønner Eleazar og Itamar: »I må ikke lade jeres hår hænge løst, og I må ikke rive jeres klæder itu, for så skal I dø og Herrens vrede ramme hele menigheden; jeres brødre, hele Israels hus, skal begræde den brand, Herren har antændt. Og I må ikke forlade indgangen til Åbenbaringsteltet, for at I ikke skal dø, for I har Herrens salvningsolie på jer.« Og de gjorde, som Moses sagde.

Herren talte til Aron og sagde: »Når du og dine sønner går ind i Åbenbaringsteltet, må I hverken drikke vin eller øl, for så skal I dø. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, for at I kan skille helligt fra uhelligt og urent fra rent, og for at I kan belære israelitterne om alle de love, som Herren har kundgjort for dem gennem Moses.«

Moses sagde til Aron og til Eleazar og Itamar, dem der var tilbage af Arons sønner: »Tag det afgrødeoffer, der er tilovers af Herrens ofre, og spis det usyret ved siden af alteret; det er højhelligt, og I skal spise det på et helligt sted. Det er din og dine sønners retmæssige del af Herrens ofre. Det har jeg fået befaling om.

Svingnings-bryststykket og afgifts-lårstykket skal du og dine sønner og de døtre, der bor hos dig, spise på et rent sted, for det har du og dine sønner fået som jeres retmæssige del af israelitternes måltidsofre. Sammen med ofrene af fedtstykkerne skal I frembære afgifts-lårstykket og svingnings-bryststykket og foretage svingningen for Herrens ansigt. Det skal tilfalde dig og dine sønner som en eviggyldig rettighed, sådan som Herren har befalet.«

Moses spurgte efter syndofferbukken, men den var blevet brændt. Da blev han vred på Eleazar og Itamar, dem der var tilbage af Arons sønner, og han sagde: »Hvorfor har I ikke spist syndofferet på det hellige sted? Det er jo højhelligt, og det har han givet jer, for at I skal tage menighedens skyld bort og skaffe dem soning for Herrens ansigt. Dets blod er ikke blevet bragt indenfor i helligdommen, derfor skulle I have spist det på det hellige sted, som jeg har befalet.« Men Aron sagde til Moses: »Se, de har i dag bragt deres syndoffer og deres brændoffer for Herrens ansigt, og så er noget sådant overgået mig! Havde det været godt i Herrens øjne, hvis jeg havde spist syndoffer i dag?« Det svar godtog Moses.

Krydshenvisning:

2 Mos 6,23 28,1 30,9

Krydshenvisning:

Jer 25,29

4 Mos 16,35

Krydshenvisning:

Jer 25,29

4 Mos 16,35

Krydshenvisning:

2 Mos 6,22

Krydshenvisning:

3 Mos 21,10

JerBr 30

Krydshenvisning:

3 Mos 8,30

Krydshenvisning:

Ez 44,21

Luk 1,15

Krydshenvisning:

Ez 44,23

Krydshenvisning:

3 Mos 9,17-18

Krydshenvisning:

3 Mos 2,3

Krydshenvisning:

3 Mos 7,34

Krydshenvisning:

3 Mos 9,20-21

Krydshenvisning:

3 Mos 9,15

Krydshenvisning:

3 Mos 6,18

Krydshenvisning:

3 Mos 6,19 6,22

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.