Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 47

David

Efter ham fremstod Natan

for at profetere på Davids tid.

Som fedtet bliver skilt ud fra måltidsofferet,

blev David udvalgt blandt israelitterne.

Han legede med løver, som var det gedekid,

med bjørne, som var det fårenes lam.

Slog han ikke i sin ungdom kæmpen ihjel

og fjernede skammen fra sit folk,

da han løftede hånden med stenen i slyngen

og bragte Goliats hovmod til fald?

For han påkaldte Herren, den Højeste,

som gav ham kraft i hans højre hånd,

så han kunne fælde den mægtige kriger

og løfte sit folks horn.

Derfor ærede man ham som den, der dræbte titusinder,

og priste ham for velsignelsen fra Herren

ved at overdrage ham ærens krone.

For han knuste sine fjender til alle sider,

han tilintetgjorde filistrene, sine modstandere,

deres horn er brækket af den dag i dag.

I alt, hvad han foretog sig, takkede han

den Hellige, den Højeste, med herlige ord;

af hele sit hjerte sang han lovsang,

og han elskede sin skaber.

Han lod sangere tage opstilling foran alteret,

fra dem skulle lyde liflige melodier,

[og hver dag skulle de lovprise Herren med deres sange.]

Festerne gav han en værdig glans,

han tilrettelagde højtiderne til fuldkommenhed:

da skulle de lovprise hans hellige navn,

og helligdommen skulle genlyde deraf fra tidlig morgen.

Herren tog hans synder bort

og løftede hans horn for evigt.

Han sluttede en pagt med ham om kongedømmet

og gav ham ærens trone i Israel.

Salomo

Efter David fremstod hans forstandige søn,

som takket være ham kunne leve i tryghed.

Salomo var konge i fredstider,

Gud skaffede ham fred til alle sider,

for at han kunne opføre et hus til hans navn,

bygge en helligdom, der skulle stå til evig tid.

Hvor var du vís i din ungdom,

du svulmede af forstandighed som en flod!

Din ånd dækkede jorden,

og du fyldte den med gådefulde visdomsord.

Til de fjerne øer nåede dit ry,

og du blev elsket for freden under dit styre.

For dine sange, ordsprog og visdomsord

og for de tydninger, du gav, blev du beundret i fjerne lande.

I Gud Herrens navn,

han som kaldes Israels Gud,

samlede du guld, som var det tin,

og ophobede sølv, som var det bly.

Du gav dig hen til kvinder,

de fik magt over dig gennem din krop.

Du satte en plet på din ære

og kastede skam over dine efterkommere,

så du bragte vrede over dine børn,

og de følte bitter græmmelse på grund af din uforstand;

dit herredømme blev delt i to,

og der opstod et oprørsk rige af Efraim.

Men Herren opgiver aldrig sin barmhjertighed,

han lader aldrig det, han har frembragt, gå til grunde.

Han udsletter ikke sin udvalgtes efterslægt,

han udrydder ikke efterkommerne af den, der elsker ham.

Han lod da også en rest af Jakob overleve

og et rodskud udgå fra David.

Da Salomo lagde sig til hvile hos sine fædre,

efterlod han sig en efterkommer,

en dåre blandt folket og uden forstand,

Rehabeam, som ved sin beslutning bragte folket til oprør.

Jeroboam, Nebats søn, fik Israel til at synde

og ledte Efraim ind på syndens vej.

Deres synder tog til,

så de blev fjernet fra deres land.

De opsøgte enhver form for ondskab,

indtil straffen kom over dem.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

3 Mos 3,3-5 3,14-16

1 Sam 16,1-13

Krydshenvisning:

1 Sam 17,34-36

Krydshenvisning:

1 Sam 17,4-54

Krydshenvisning:

1 Sam 17,4-54

Krydshenvisning:

1 Sam 18,7

2 Sam 5,1-5

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Sam 22,1-51 23,1-7

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,4-7 25,1

Neh 12,24

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,4-7 25,1

Neh 12,24

Krydshenvisning:

2 Sam 7,11-16 12,13

Sl 89,4-5

1 Makk 2,57

Sir 45,25

Krydshenvisning:

1 Kong 2,12 5,1-5 6,1-36

Krydshenvisning:

1 Kong 2,12 5,1-5 6,1-36

Krydshenvisning:

Visd 8,10-13

Krydshenvisning:

Visd 8,10-13

Krydshenvisning:

Visd 8,10-13

Krydshenvisning:

Visd 8,10-13

Krydshenvisning:

1 Kong 10,14-22 10,27

Krydshenvisning:

1 Kong 11,1-13

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Note:

det, han har frembragt ( ordret: sine værker): efter alle græske håndskrifter. Göttingerudgaven retter efter Hebr. til sine ord.

Krydshenvisning:

2 Sam 7,14-16

1 Kong 11,34-36

Krydshenvisning:

1 Kong 11,43 12,1-33

Krydshenvisning:

2 Kong 17,20-23

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.