Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 14

Abrams sejr over fire konger

Dengang Amrafel var konge over Sinear, Arjok over Ellasar, Kedorlaomer over Elam og Tid'al over Gojim, gik de i krig mod kong Bera i Sodoma, kong Birsha i Gomorra, kong Shin'ab i Adma, kong Shem'eber i Sebojim og kongen i Bela, det samme som Soar. Disse slog sig sammen i Siddim-dalen, det samme som Salthavet. Tolv år havde de været underkastet Kedorlaomer, men i det trettende år gjorde de oprør, og i det fjortende år kom Kedorlaomer og de konger, der var med ham, og slog refaitterne i Ashterot-Karnajim, zuzitterne i Ham, emitterne på Kirjatajim-sletten og horitterne i Se'irs bjerge indtil El-Paran, som ligger på randen af ørkenen. Så vendte de om og kom til En-Mishpat, det samme som Kadesh, hvor de slog amalekitterne i hele deres område og også de amoritter, der boede i Haseson-Tamar. Kongen i Sodoma, kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Sebojim og kongen i Bela, det samme som Soar, rykkede nu ud og stillede op til kamp i Siddim-dalen mod kong Kedorlaomer af Elam, kong Tid'al af Gojim, kong Amrafel af Sinear og kong Arjok af Ellasar, fire konger mod de fem. Siddim-dalen var fuld af asfaltgruber, og da Sodomas og Gomorras konger flygtede, faldt de ned i dem, mens de øvrige flygtede op i bjergene. De fire konger tog alle ejendele og alt spiseligt fra Sodoma og Gomorra og drog bort. De tog også Abrams brorsøn Lot og hans ejendele og drog bort. Han boede i Sodoma.

Der kom en flygtning og fortalte det til hebræeren Abram, som boede ved amoritten Mamres Ege. Mamre var bror til Eshkol og Aner; de var Abrams pagtsfæller. Da Abram hørte, at hans slægtning var taget til fange, mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan. Om natten delte han og hans folk sig, slog dem og forfulgte dem til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Han bragte alle ejendelene tilbage. Også sin slægtning Lot og hans ejendele og kvinderne og folkene bragte han tilbage.

Melkisedek velsigner Abram

Da han vendte tilbage efter sejren over Kedorlaomer og de konger, der var med ham, gik Sodomas konge ham i møde i Shave-dalen, det samme som Kongedalen.

Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den Højeste. Han velsignede Abram og sagde:

»Velsignet være Abram af Gud den Højeste,

skaberen af himmel og jord.

Velsignet være Gud den Højeste,

som gav dine fjender i din magt.«

Og Abram gav ham tiende af det alt sammen.

Sodomas konge sagde til Abram: »Giv mig menneskene, og behold selv ejendelene.« Men Abram svarede Sodomas konge: »Jeg løfter min hånd til Herren, Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord: Jeg vil ikke have noget af dit, ikke så meget som en tråd eller en sandalrem! Du skal ikke kunne sige: Jeg har gjort Abram rig! Selv vil jeg intet have. Men de unge mænd skal have deres fortæring. Og de mænd, der fulgte mig, Aner, Eshkol og Mamre, de skal have deres andel.«

Krydshenvisning:

1 Mos 13,10-12

Krydshenvisning:

Jos 19,47

Krydshenvisning:

Hebr 7,1-2 7,4

Krydshenvisning:

Hebr 7,1-2 7,4

Sl 110,4 76,3

Krydshenvisning:

Hebr 7,1-2 7,4

Krydshenvisning:

Hebr 7,1-2 7,4

1 Mos 28,22

3 Mos 27,30-32

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.