Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 27

Bestemmelser om løfter og afgifter

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen afgiver et særligt løfte til Herren om mennesker, gælder følgende taksering: En mand mellem tyve og tres år skal takseres til halvtreds sekel sølv efter helligdommens vægt, og en kvinde skal takseres til tredive sekel. En dreng mellem fem år og tyve år skal takseres til tyve sekel og en pige til ti. Et barn mellem en måned og fem år skal takseres til fem sekel for en dreng og tre sekel sølv for en pige. Fra tres år og opefter skal en mand takseres til femten sekel, og en kvinde til ti. Men hvis det går dårligt for ham, så han ikke kan betale takseringssummen, skal man fremstille ham for præsten, og præsten skal taksere ham. Præsten skal taksere i forhold til det, som han, der afgiver løftet, kan skaffe.

Drejer det sig om dyr af den slags, man må bringe som gave til Herren, skal alt det, man vil give Herren, være helliget. Man må ikke udskifte det eller bytte det, hverken et godt med et dårligt eller et dårligt med et godt. Bytter man alligevel et dyr med et andet, skal de begge, både det, der skulle ofres, og det, det er byttet med, være helliget. Drejer det sig om et urent dyr af den slags, man ikke må bringe som gave til Herren, skal man fremstille dyret for præsten, og han skal taksere det, efter hvor godt eller dårligt det er. Præstens taksering skal være gældende. Hvis man selv vil indløse dyret, skal der lægges en femtedel til takseringen.

Når nogen helliger sit hus til Herren, skal præsten taksere det, efter hvor godt eller dårligt det er. Den sum, præsten takserer det til, skal stå ved magt. Hvis den, der helliger sit hus, vil indløse det, skal han lægge en femtedel til takseringssummen. Så er det hans.

Hvis nogen helliger noget af den jord, han ejer, til Herren, skal takseringen ske, efter hvad der er sået på den; en udsæd på en homer byg modsvarer halvtreds sekel sølv. Hvis det er i jubelåret, han helliger sin jord, skal takseringen stå ved magt. Hvis det er efter jubelåret, han helliger sin jord, skal præsten udregne beløbet for ham i forhold til det antal år, der er tilbage indtil næste jubelår, og der skal skæres ned i takseringen. Hvis nu den, der helliger sin jord, vil indløse den, skal der lægges en femtedel til takseringssummen. Så overgår den til ham. Hvis han ikke indløser jorden, men sælger den til en anden, kan den ikke længere indløses; når den jord bliver frigivet i jubelåret, er den helliget Herren som en mark, der er lagt band på. Den bliver præstens ejendom. Hvis den jord, han helliger Herren, ikke var hans ejendom, men jord, han har købt, skal præsten beregne takseringssummen for ham ud fra den tid, der er tilbage til næste jubelår, og manden skal med det samme betale takseringen som helliggave til Herren. I jubelåret skal jorden vende tilbage til den mand, han har købt den af, og hvis ejendom den var. Enhver takseringssum skal regnes ud efter helligdommens vægt; en sekel skal være tyve gera.

Men det førstefødte af kvæget, der som førstefødt tilfalder Herren, kan ingen hellige. Hvad enten det drejer sig om okser eller får, tilhører det Herren. Drejer det sig om urene dyr, som man vil frikøbe efter taksering, skal der lægges en femtedel til; hvis man ikke vil indløse det, skal det sælges for takseringssummen. Intet af det, et menneske ejer, og som han lægger band på til Herren, må sælges eller indløses, ligegyldigt om det er mennesker, dyr eller jord, han ejer. Alt, hvad der er lagt band på, er højhelligt og tilhører Herren. Intet menneske, der er lagt band på, kan frikøbes. Det skal lide døden.

Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Det er helliget Herren. Hvis nogen vil indløse noget af sin tiende, skal der lægges en femtedel til. Med hensyn til tiende af køer og får, af alt det, som passerer under hyrdestaven, skal hvert tiende dyr være helliget Herren. Der må ikke skelnes mellem godt og dårligt, og det må ikke byttes. Bytter man det alligevel, skal begge dyr, både det, der skulle afgives, og det, det er byttet med, være helliget. Det kan ikke indløses.

Det var de befalinger, Herren pålagde Moses at give israelitterne på Sinajs bjerg.

Krydshenvisning:

3 Mos 5,16

Krydshenvisning:

3 Mos 25,8-55

Krydshenvisning:

2 Mos 13,2 13,12-13

Krydshenvisning:

4 Mos 18,14

Jos 6,18

Mika 4,13

Krydshenvisning:

2 Mos 22,19

1 Sam 15,3 15,9

Krydshenvisning:

4 Mos 18,21

5 Mos 14,22-29

Krydshenvisning:

2 Krøn 31,6

Krydshenvisning:

3 Mos 7,38 25,1 26,46

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd